219γ5 = πολίτης εν 200 – διάφορες πράξεις με κ-15-17

………………………………………………………..………………………

ΙΔΕ στο 219  ……………………………….

2019-07/08-Α

2019-07/08-Γ1

2020(01/01 έως 02/02)

2020-02-20

2020-04-28

‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”219 πολίτης εν 200”

ενημέρωση ”219 πολίτης εν 200” {= συνολικός πίνακας ενημέρωσης

2020-07-07  ………………..….

e mail – coorier , προς ”219γ5” , για τροποποιήσεις 

…… ‘’yT’’ .… ενημέρωση ”219γ5’’  ………………………

143α-β ( 2020-7ος ) ………………………….

       wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200’’ [‘’219’’ ( παρουσίαση της υποσελίδας

            υπ΄ όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

            υπ’ όψιν 219 = πολίτης εν200

25.00’ : 219γ = πράξεις με κ-15-17

      5 = διάφορες με κ-15-17

………………………..

0.08’ : ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ , βάσει καταλογισμών ελέγχου ΤΑΝ , για 219γ σας έχω ετοιμάσει 8 κατηγορίες ..///.. 25.00’ : οι κατηγορίες του 219γ= πράξεις με κ-15-17 : 1η = …………  , 5η = διάφορες με κ-15-17 , 6η = ……

youtu.be/EZqoeFG7HXI

152ε1 ( 2020-8ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200’’ ( ‘’210’’ ( ‘’219’’ παρουσίαση υποσελίδας

               υπ΄ όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

               υπ’ όψιν 219 = πολίτης εν200

     219γ5 = διάφορες πράξεις με κ15-17

           10 πράξεις που ζητάει ο έλεγχος ΤΑΝ = 620€

                συν (+) 1.260€ ( αυτά που ΔΕΝ είδε ,

                      συν (+) αυτά που θα έρθουν στο επόμενο έλεγχο ΤΑΝ

          μέσα από την ανάλυση των καταχωρήσεων του 218 = XL/s θεμέλιο

                ΕΠΡΕΠΕ να πάρει η ΑΓΑΠΕ 5.500€ & όχι 1.900€

                       σήμερα ζητάω το λιγότερο 25.000€ ,θα πάνε σίγουρα 40.000€

          πράξεις με κ15-17

                εργολαβικά

                αγοραπωλησίες – ακύρωση

                πληρεξούσιο ( κρυμμένη απαίτηση από υπηρεσία

                συμβόλαια – λύση

youtu.be/YlywB7zrplY

156α ( 2020-8ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200’’ (  ‘’210’’ παρουσίαση των υποσελίδων

219γ5

………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

315δ ( 2021-7ος ) ………………………

καταγράφοντας στα 1977 & 1978 & 1979 του παππού

           πούλια ( = 204α1 έως 204α9 )

           204α11 έως 204α27

                  οία επηρεάζουν το 219γ της ΑΓΑΠΕ

           & ιστορική διαδρομή του 223 = ΔΟΛΟΣ

zηλ –ανάλυση = εργολαβικό + προσύμφωνο μεταβίβασης ποσοστών = 219γ5

………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

…………………………………….… ενημέρωση ”219γ5”  

διάφορα = θέσεις στο 219 :  7-1 , 12 , 13 , 16 ,

            επικοινωνία διευθέτησης =  0

            κλείσιμο =  0

2020/07/07 {{{ XLs …….. !!!!!!!!!!!!!!!!

2020/08/30 {{{ XLs …….. !!!!!!!!!!!!!!!!

έφυγαν ΠΡΟΣ 223 : 7-1 , 13 , 16