219γ1ε = πολίτης εν 200 – εταιρείες = ΑΕ

………………………………………………………..………………………

ΙΔΕ στο 219  ………………………….…….….

2019-07/08-Α

2019-07/08-Γ1

2020(01/01 έως 02/02)

2020-02-20

2020-04-28

‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”219 πολίτης εν 200”

ενημέρωση ”219 πολίτης εν 200” {= συνολικός πίνακας ενημέρωσης

2020-05-02 …………………..…..

έγιναν τα δέοντα e mail προς εισαγγελία & ασφάλεια & ΣΔΟΕ – Δ.Ο.Υ. & ΓΕΜΗ & Πρωτοδικείο & δ/νση εμπορίου & εθνικό τυπογραφείο & υποθηκοφυλακείο & φαρμακευτικό σύλλογο & συμβολαιογραφικό σύλλογο , ΓΙΑ τις θέσεις 3 -4 -8 -10 -16

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ e mail ΠΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ = Η θέση 219-16 , εμφανίστηκε προ μηνός κατά την καταχώρηση των συμβολαίων στο βιβλίο εσόδων . Οι υπόλοιπες θέσεις , ψηλαφίστηκαν βάσει  του πορίσματος του ελέγχου ΤΑΝ στα δεδομένα 1998-2013 της συζύγου μου . Υπάρχουν άλλες 200 υποθέσεις εταιρειών στο ιστορικό του συμβολαιογραφείου . Είτε επειδή δεν τα είδε , είτε επειδή δεν εμφανίστηκαν καθώς καταχωρούσε μηνιαία ποσά ο έλεγχος , σίγουρα ΘΑ υπάρχει προβληματισμός σε ΟΛΑ τα ανωτέρω συμβόλαια . ΤΟ ΘΕΜΑ είναι ο σεφ ΠΙΣΩ από ΟΛΑ αυτά … ΚΑΙ ο χαρακτηρισμός του ως ”κατ’ επανάληψη” ενεργών .

…ΙΔΕ στην 219γ1 ‘’2020-04-18 = ΠΡΟΣ εισαγγελία’’…

2020-07-17  ……… ΙΔΕ στην 219γ1 {{{ενημέρωση θέσεων 219γ1 , για τροποποιήσεις =  … κείμενο … θέση219-24 … συνημμένο XLs …

2020-07-20  ……… ΙΔΕ στην 219γ1 {{{ενημέρωση θέσεων 219γ1 , για τροποποιήσεις … κείμενο … συνημμένο XLs … συνημμένο XLs – ΟΛΕΣ …

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ ( σχετικά θέματα στο ‘’ενΖ-219γ1’’

……… ‘’yT’’ .…219γ1  …………………….……..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ενΖ-219γ1’’

32-3-4-5β ( 2020-4ος ) ………………………….

μέσα από την ανάλυση των καταχωρήσεων του 218 = XL/s θεμέλιο

       αναλύοντας την ‘’ΑΕ’’ [ 219γ1ε ]  σύσταση &

               αύξηση & παράταση διάρκειας ‘’εταιρειών ΑΕ’’

               & μεταβίβαση μετοχών ΑΕ

               & διάλυση ΑΕ

               & ΑΕ ( μετατροπή & συγχώνευση & απορρόφηση )

        ΕΠΡΕΠΕ να χρεώσει ( υποΠίνακας ‘’πολίτης εν200’’ )

                 1.019€ … και ΟΧΙ ….819€

                       zηλ = + ΤΟΓΚΑ  1.100 ( για ;;??? έτη ;; !!!  )

                           οία διαφορά βάσει ‘’zηλ-1’’ =

youtu.be/ol6wbP_JzS8

36-7-8-9α ( 2020-4ος ) ………………………….

χάρτης 219θέση3 , συμβόλαιο του 2003 {‘’219γ1α = ΑΕ’’}

      1] 7.00’ : είδος πράξης {βάσει ΑΓΑΠΕ –1 , ελέγχου ΤΑΝ –1 , zηλ-5}

      2] ποσό πράξεων {βάσει ΑΓΑΠΕ – ελέγχου ΤΑΝ – zηλ}

            0 – 0 – 97.224€

      3] δικαιώματα {βάσει ΑΓΑΠΕ – zηλ}

            60,62 – (896,10+2.544,17) = 3.440,27€  εκ των οποίων

                   4] ταμεία ΤΑΝ κ-18 {βάσει ΑΓΑΠΕ – ελέγχου ΤΑΝ – zηλ}

                             0,44 – 183,42 – 503,05€

                   5] ταμεία ΤΑΣ {βάσει ΑΓΑΠΕ – zηλ}

                             0,45 – 121,55€

      6] πόροι ΤΑΝ κ-15=1,3% {βάσει ΑΓΑΠΕ – ελέγχου ΤΑΝ – zηλ}

            0 – 0 – 753,49€

      7] σημερινή απαίτηση βάσει zηλ-π.χ.1

            συν (+) από πληρεξούσιο 150,05€ = 55.796,27€

αναλύοντας τις ιδιαιτερότητες του ‘’219γ1α = ΑΕ’’

      νομοθεσία & 1] 17.17’ : αύξηση κεφαλαίου

           2] δικαιώματα συμβολαιογράφου

                 25.25’ : ΑΕ – καταστατικά

                      ΑΕ – σύσταση

                      ΑΕ – αύξηση κεφαλαίου

                      ΑΕ – παράταση

…………………………

0.00’ : αφήνουμε την υψηλή ραπτική & πάμε στην γλυπτική ..///.. όπως : κ. Λόβουλος , κ. Πολύγνωτος Βαγής , ο κούρος στην είσοδο του μουσείου

1.30’ : περί απαιτήσεων ελέγχου ΤΑΝ , επί πράξεων εταιριών [219γ1] ..///.. π.χ. θέση 219-3 , συμβόλαιο του 2003 ..///.. 3.03’ : περί πόρων κ-15-17 (= 1,3% ή 0,65%+0,125%) ..///.. 4.04’ : όταν ο έλεγχος ΤΑΝ ζητάει 100€ από πίσω κρύβεται ΜΗ ΧΡΕΩΣΗ της μαμάς στον πολίτη άλλα 100€

5.05’ : περί του χάρτη της θέσης 219-3 = 2 πληρεξούσια & η πράξη της ΑΕ , το 2003 ..///.. ΔΕΝ υπήρχε σχέση με συμβολαιογραφείο πριν & ήρθαν – πηδήξαν –φύγαν & ΔΕΝ ξαναφάνηκαν ..///.. έπρεπε να χρεώσει δικαιώματα 3.400€ αντί 60€ ..///.. 7.00’ : στο 2003 , βάσει XLs-θεμέλιο 1] αναφέρει η μαμά ως πράξη = τροποποίηση & κωδικοποίηση καταστατικού ΑΕ ..///.. ΕΠΡΕΠΕ  πολλαπλή 6 πράξεων = 1α] αύξηση κεφαλαίου ΑΕ (56.191,86€) & τροποποίηση & κωδικοποίηση ΑΕ + 1β] έξοδος μετόχου ..?2?.. + 1γ] μεταβίβαση μετοχών σε ..?2?.. + 1δ] είσοδος μετόχου ..?3?.. + 1ε] μεταβίβαση μετοχών σε ..?3?.. ..///.. 13.13’ :  ξεπροβάλλει ο σεφ & μάλιστα κατά συρροή ..///.. φυσικά και ξέρανε ΟΛΟΙ τους = ΔΟΛΟΣ ..///.. 15.15’ :  δικαιώματα ..///.. γενικά η μαμά 17,15€ ..///.. ΕΠΡΕΠΕ  = 2α] αύξηση κεφαλαίου ΑΕ (56.191,86€) & τροποποίηση & κωδικοποίηση ΑΕ = 14,68 + 352,16 (εκ των οποίων 176,08€ στο ΤΑΝ) = 366,84€ + 2β] 1β] έξοδος μετόχου ..?2?.. = 14,68 + 1γ] μεταβίβαση μετοχών σε ..?2?.. = 14,68+10,56+555,12=580,36€ + 1δ] είσοδος μετόχου ..?3?..  = 14,68 + 1ε] μεταβίβαση μετοχών σε ..?3?.. = 14,68+10,56+555,12=580,36 ΣΥΝΟΛΟ = 1.556,92€

6.00’ : στο έγγραφο προς εισαγγελία (με κοινοποίηση εισαγγελία) , ζητούσα την νομιμότητα (λόγω έννομου συμφέροντος ως πατέρας – σύζυγος) της πρόσβασης στα έντυπα (της μαμάς) που κατατέθηκαν ..///.. στα έγγραφα προς τις υπηρεσίες (με κοινοποίηση εισαγγελία – ασφάλεια- συμβολαιογραφικό σύλογο) {ΦΕΚ , δ/νση εμπορίου ή ΓΕΜΗ , τμήμα εταιρειών πρωτοδικείου ή ΓΕΜΗ , ΚΛΠ} , ζητούσα τα συγκεκριμένα συμβόλαια (και συνημμένα) (της μαμάς) που κατατέθηκαν από τις επιχειρήσεις , για ΝΑ ΔΩ τι σκατά πήγε στις υπηρεσίες

11.30’ : πως δεν έπαθα συγκοπή !!! δυστυχώς ΟΛΕΣ οι εταιρείες είναι για καρδιακό ..///.. πρέπει να βάλω , στην τροποποίηση του 2003 , στα βιβλία εσόδων , αρνητικό -3.000€ !!!

14.14’ : τακτική στο 219 = πολίτης εν-200

14.41’ : & ο πατερούλης μου χρωστάει (ΑΡΑ εγώ) ..///.. από τον χάρτη μου , χρωστάει 15€ στον παππού (σημερινά = 260€ , προς την πεθερά μου)

17.17’ : νομοθεσία περί ΑΕ = αύξηση κεφαλαίου ..///.. τώρα ισχύει η εγκύκλιος του 1996 ..///.. δια την σύνταξη ΠΑΝΤΟΣ εγγράφου 1ον = 1.000δρχ (2,97€) ..///.. 2ον = σε αναλογικές = 3%*120.000δρχ = 3.600 (10,56€) ..///.. 3ον = κατ’ εξαίρεση … 25.25’ : ΑΕ – καταστατικά – σύσταση – αύξηση κεφαλαίου – παράταση ..///.. πάγιο = 5.000δρχ ..///.. αναλογικό = 1,2% του κεφαλαίου {!!! ΕΩΣ τις 120.000δρχ !!!!!!} [zηλ – μπηχτή = ΡΕ ΤΟΥΣ ΑΛΗΤΕΣ] από τα οποία τα μισά στο ΤΑΝ ..///.. εγκύκλιος 1968 = οι ΑΕ ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ από τον πόρο 1,3% zηλ – μπηχτή = ΡΕ ΤΑ ΜΝΟΠΑΝΑ] ..///.. εγκύκλιος 1968 , δικαιώματα = max 472€ , από τα οποία τα μισά στο ΤΑΝ {η μαμά έβαλε σύνολο 60€} ..///.. zηλ – μπηχτή = ΑΕ !!! (= γύρω από το βρωμοκτίριο) … αναπτυξιακοί λόγοι = 1€ λογαριασμός . γίνεσαι για δεν γίνεσαι αναρχοκομουνιστής ;;;!!! κιμΓιονγκΓιουγκ ΡΕ

youtu.be/J0V0n2wEIFA

36-7-8-9β ( 2020-4ος ) ………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ . σε συνέχεια του 36-7-8-9α

             μέσα από τις καταχωρήσεις στο XL/s θεμέλιο [218]

      αναλύοντας το συμβόλαιο , του 2003 , του χάρτη της 219θέση3

περί 219γ1α = εταιρίες – ΑΕ

      00.11’ : 2ος υποΠίνακας = δικαιώματα = 20 + 1.179€

      05.00’ : 8ος υποΠίνακας = πόροι = ΔΕΝ χρεωθήκανε 1,3% = 753€

      07.47’ : 9ος υποΠίνακας = ταμεία =  382€

      09.27’ : 3ος υποΠίνακας = φύλλα = + 150€

      11.00’ : 4ος υποΠίνακας  = πολλαπλή πράξη = + 69€

      12.00’ : 4ος υποΠίνακας  = πολυπρόσωπες πράξεις = + 78€

      13.31’ : 5ος υποΠίνακας = αντίγραφα = + 319€

      15.15’ : 6ος υποΠίνακας = μεταγραφή

      19.19’ : 7ος υποΠίνακας = προς Δ.Ο.Υ. = + 118€

      21.00’ : 11ος υποΠίνακας = βιβλία εσόδων

             28.28’ : χρέωσε 60€

      26.26’ : 13ος υποΠίνακας = αρχείο – φάκελος συμβολαίου

      29.00’ : 14ος υποΠίνακας = συμβόλαιο στην ‘’e’’ εφαρμογή [275]

      30.00’ : 16ος υποΠίνακας = πολίτης εν-200

          κ-15 = 753€

          ΔΟΛΟΣ = 2.700€

         έπρεπε να χρεώσει + 2.760€ + κ-15(;??;)

34.00’ : χάρτης ΑΕ & οικογένειας

      άλλα συμβόλαια = 1 πληρεξούσιο

      ΟΥΤΕ πριν ΟΥΤΕ μετά {ήρθαν , χέσαν , φύγαν}

             …………………………………….

00.00’ : σε συνέχεια του 36-7-8-9α ..///.. περί 219γ1α = εταιρίες – ΑΕ

00.11’ : 2ος υποΠίνακας = δικαιώματα ..///.. ως προς την μεταβίβαση των μετοχών , το κ-17 = 1,3% επί της πράξης , δεν χρεώνεται εν έτι 2004 για αναπτυξιακούς λόγους ..///.. το 9% όμως επί της αναλογικής πράξης ισχύει . ΗΤΟΙ επί του 97.224€ = 106,15 , ΑΡΑ 2,93 (= στήλη D = πάγια αναλογικής) + 10,56 (= 3% έως τις 120.000δρχ = στήλη F) + 1.166 (= αναλογικά δικαιώματα = στήλη G) = ΣΥΝΟΛΟ (στήλη Η) = 1.179,49€ .εκ των οποίων , προς ταμεία ΤΑΝ-9% + ΤΑΣ-5% + ΤΑΣ-1% ..///.. 23.00’ : διάβασμα νομοθεσίας περί μεταβίβασης μετοχών

04.04’ : 4ος υποΠίνακας = πολλαπλές/πολυπρόσωπες 11.00’ : πολλαπλή πράξη = 69 ..///.. 12.00’ : πολυπρόσωπες πράξεις = 78,13

05.00’ : 8ος υποΠίνακας = πόροι /// ΔΕΝ χρεωθήκανε /// ΔΕΝ το βρήκε ο έλεγχος /// στο φάκελο στο αρχείο σε συμβόλαιο (φωτοτυπία) της εταιρίας {έχασε & το πρωτότυπο & στην’’e’’ εφαρμογή , η μαμά} , στην τελευταία σελίδα , υπήρχε σφραγίδα υπηρεσίας με πόρους ΤΑΝ} , {{ΓΕΜΗ , πρωτοδικειο , ΦΕΚ , δ/νση εμπορίου , κλπ υπηρεσίες , πως συνεχίζει την πορεία της  η εταιρία με τέτοιο συμβόλαιο ;;;!!!}} , {{{= ΑΚΥΡΟ;;!!!}}} , {{{{ποιος μαγειρεύει ;}}}} ..///.. 13.00’ : 1,3% = 753,49€ ..///.. 23.00’ : διάβασμα νομοθεσίας περί μεταβίβασης μετοχών {= ΑΠΑΛΛΑΓΗ !!! από πόρους} , {{zηλ – ανακάλυψη = δεν είναι μεταβίβαση , ΕΙΝΑΙ αποδοχή θανόντος = ΠΡΕΠΕΙ να ΜΗΝ μπει πόρος 1,3%}}

07.47’ : 9ος υποΠίνακας = ταμεία έπρεπε να βγουν 382 ..//.. 26.00’ : εξαγωγή

13.31’ : 5ος υποΠίνακας = αντίγραφα = 319,77 {ΔΕΝ αναφέρει πουθενά , βάζω 3}

19.19’ : 7ος υποΠίνακας = προς Δ.Ο.Υ. = 118 {μήπως έγινε δήλωση Δ.Ο.Υ.;;;; αναμένουμε απάντηση}

21.00’ : 11ος υποΠίνακας = βιβλία εσόδων {έπρεπε να κοπεί Τ.Π.Υ.} , 28.28’ : χρέωσε 60€

26.26’ : 13ος υποΠίνακας = αρχείο – φάκελος συμβολαίου {διαφορετικές υπογραφές μεταξύ  πληρεξούσιου & καταστατικού} , {ΚΑΜΙΑ σχέση γνήσιου συμβολαίου & ‘’e’’ εφαρμογής} , {λείπουν άρθρα 5 έως 12} , {της πουτάνας στο άρθρο 33 παράγραφος 3 έως 6} , {ΔΕΝ αναφέρει ποσά}

29.00’ : 14ος υποΠίνακας = συμβόλαιο στην ‘’e’’ εφαρμογή [275] {καμία σχέση με γνήσιο} , {λείπουν άρθρα}

30.00’ : 16ος υποΠίνακας = πολίτης εν-200 {κ-15 = } , {ΔΟΛΟΣ = 2.700} , {έπρεπε να χρεώσει 2.760 + κ-15}

33.33’ : έλεγχος ΤΑΝ = ο δυσκολότερος έλεγχος στην ιστορία του (ΛΟΓΩ ‘’μπάζα’’)

34.00’ : χάρτης οικογένειας ..///.. άλλα συμβόλαια = 1 πληρεξούσιο ..///.. ΟΥΤΕ πριν ΟΥΤΕ μετά {ήρθαν , χέσαν , φύγαν}

35.00’ : δημοσίευση τροποποίησης της ΑΕ {ποιος την έκανε ;}

youtu.be/-_-A-hYboPY

36-7-8-9γ ( 2020-4ος ) ………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ . σε συνέχεια των 36-7-8-9α & 36-7-8-9β

             μέσα από τις καταχωρήσεις στο XL/s θεμέλιο [218]

      αναλύοντας το συμβόλαιο , του 2003 , του χάρτη της 219θέση3

περί 219γ1α = εταιρίες – ΑΕ

      00.08’ : πολίτης εν-200 = αντί 60 έπρεπε να χρεώσει

             κ-15 = 753€ (σημερινά = 6.203€)

             δικαιώματα 3.440€ (σημερινά = 17.478)

                  εξ’ων  ΤΑΝ-κ-18 = 503€ (σημερινά = 4.141€)

             ζητάω & ΔΟΛΟΣ = 3.379€ (σημερινά = 27.823€)

                     ΣΥΝΟΛΟ σημερινά χρήματα = 55.646€

02.02’ : …… ‘’sef’’

07.07’ : zηλ = 1] ΠΩΣ πέρασε από δ/νση εμποριου ;;;

      2] τι στάλθηκε στο ΦΕΚ ;;;

      3] πληρώθηκε φόρος για την μεταβίβαση μετοχών ;;;

      17.00’ : πρωτοδικείο (=τι παίζει;;;)

      δ/νση εμπορίου νομαρχιας (=τι παίζει;;;)

      ζητάω τα … από ΦΕΚ

12.12’ : χάρτης οικογένειας

             …………………………………….

00.00’ : σε συνέχεια των 36-7-8-9α & 36-7-8-9β (διακόπηκε η ροή βιντεοσκόπησης λόγω μπαταρίας κινητού)   ..///.. περί 219γ1α = εταιρίες – ΑΕ

…….

00.08’ : 17ος υποΠίνακας = πολίτης εν-200 { = } ..///.., 08.08’ : έπρεπε να χρεώσει 1] στην 1η πράξη = 896,10€ (& όχι 60,62€) {το ΤΑΝ ζητάει 261€ = 2.154€ στην ρύθμιση} & στην 2η πράξη 2.544,17 + κ-15 + ΔΟΛΟΣ} ..///.. 10.10’ : ΔΟΛΟΣ =  3.379,65€ (= 27.823,11€ σε σημερινή αξία βάσει ΤΑΝ) τα οποία ΑΝ τα είχε η μαμά , ΙΣΩΣ να πλήρωνε τις υποχρεώσεις της στα ΤΑΝ-ΤΑΣ

…………..

00.00’ : εντάχθηκε η ΑΕ σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα {με ποιο καταστατικό ;!! . & ποιος αξιολογητής ένταξης & ποιος ελεγκτής ολοκλήρωσης; για να δούμε} , {για τις επόμενες 2 αποτυχημένες προτάσεις , φυσικά και ΔΕΝ ήρθε σε επαφή μαζί μου (ως οικονομολόγο) , ΟΠΩΣ φυσικά & όλοι αυτοί με δόλιο παρελθόν στην ΑΓΑΠΕ} ..///.. 15.00’ : περί αξιολογητών & ελεγκτών του προγράμματος σας (με ποιο καταστατικό πληρωθήκατε ;;;)

………………

02.02’ : το συμβόλαιο το ετοίμασε ο ‘’sef’’ ..///.. 06.00’ : περί του sef {zηλ – αναφορά = ‘’ποια το δίνει ρε’’} ..///.. 10.00’ : το όνομα του δικηγόρου = sef το βρήκα από ένα αντίγραφο ..///.. 12.00’ : αυτός τα έκανε ΟΛΑ . ΠΙΣΩ η σύνταξη ΔΟΛΙΕ

……………….

02.42’ : 13ος υποΠίνακας = αρχείο – φάκελος συμβολαίου ..//.. έχει ένα συμβόλαιο του 1991 , του ..???.. συμβολαιογράφου , οίο αναφέρει = πάγια τέλη , δικαιώματα (=45.000δρχ) , ‘’χωρίς έξοδα μεταγραφής’’ (= το 1991 πήγαιναν οι ΑΕ για μεταγραφή) , κ-18 (= το ½ των δικαιωμάτων = 22.500δρχ) , κλπ {ΔΕΝ ΤΑ ΕΒΛΕΠΕ ;;!!! γιατί χρέωσε ΜΟΝΟ 60€ ;;!!!} , {βασίστηκε στον δικηγόρο (= sef) & έβαλε υπογραφές & τέλος ;;;} , {αυτοί & ο sef ήταν πάντα του ..???.. συμβολαιογράφου , οίος πλέον δεν υπέγραφε ως Δήμαρχος . ΜΗΠΩΣ ήρθε έτοιμο από εκεί ;;;}

……………….

07.07’ : zηλ = 1] ΠΩΣ πέρασε από δ/νση εμποριου ;;; , 2] τι στάλθηκε στο ΦΕΚ ;;; 3] πληρώθηκε φόρος για την μεταβίβαση μετοχών ;;; ..///.. 17.00’ : πρωτοδικείο (=τι παίζει;;;) ..///.. δ/νση εμπορίου νομαρχιας (=τι παίζει;;;) ..///.. θαμωνες βρωμοΚτιριου (εσείς φταίτε για όλα) ..///.. ζητάω τα … από ΦΕΚ

…………..

12.12’ : χάρτης οικογένειας με το συμβόλαιο της ΑΕ + 3 πληρεξούσια ..//.. ανάγνωση του e mail της 17/07/2020 (χάρτης + κάλεσμα τροποποίησης)

………………..

20.00’ : διάβασμα συμβολαίου – καταστατικού ΑΕ {αύξηση κεφαλαίου ΟΧΙ με συμβολαιογραφική πράξη ΑΛΛΑ με ‘’έγγραφο γενικής συνέλευσης’’ !!!!} , {οι μετοχές περιέχουν πάγια (μήπως γη;;)} , {έχουμε πολλαπλή = έξοδος μετόχου + είσοδος μετόχου + 2 μεταβιβάσεις μετοχών = ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ξαναγίνουν πράξη + χάρτης} ..///.. τα δεδομένα ορκωτών λογιστών που έιναι;;;

youtu.be/RwTrxyPckhY

36-7-8-9δ ( 2020-4ος ) ………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ . σε συνέχεια των 36-7-8-9α & 36-7-8-9β & 36-7-8-9γ

             μέσα από τις καταχωρήσεις στο XL/s θεμέλιο [218]

      αναλύοντας το συμβόλαιο , του 2003 , του χάρτη της 219θέση3

περί 219γ1α = εταιρίες – ΑΕ

             …………………………………….

00.00’ : σε συνέχεια των 36-7-8-9α & 36-7-8-9β (διακόπηκε η ροή βιντεοσκόπησης λόγω μπαταρίας κινητού)   ..///.. περί 219γ1α = εταιρίες – ΑΕ

…….

00.01’ : διάβασμα συμβολαίου – καταστατικού ΑΕ {άρθρο 5 , ΤΩΡΑ κρυφά αναφέρεται η είσοδος του νέου μετόχου} , {αναφορά στην εκτίμηση της ‘’καθαρής θέσης’’ του 1991 (& όχι την σημερινή)} , {άρθρο 45 … ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ 1] πιστοποιητικό ‘’ΔΕΝ οφείλεται φόρος κληρονομιάς’’ & 2] αντίγραφο ‘’δήλωσης φόρου κληρονομιάς’’ (ωπα , ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ;;;; , τι ποσά έβγαλε η Δ.Ο.Υ.;;;) ..///.. ΑΓΑΠΕ , στο τέλος αναφέρει … εισπράχτηκαν = …. (το ποσό το βρήκα από το βιβλίο συμβολαίων = 60€) ..///.. & από 1 πληρεξούσιο κατάλαβα ποιος είναι ο sef (= δικηγόρος) ..///.. την υπόθεση την ξεκίνησα από την απαίτηση ελέγχου ΤΑΝ = 193€ στο κ-18 ..///.. 13.00’ : πνιγμένη η μανούλα σας , την βρήκαν θολωμένη , της πασάραν την φόλα , την υπέγραψε !!!!!! ..///.. 16.00’ : τι τους κάνεις ; ΠΩΣ κινείσαι; … έστειλα e mail = ΕΛΑ ΡΕ , & πονώ & πονάς

……

09.00’ : χαβούζα . ΟΛΟΙ γράφουν ένα ξερό ‘’πήρα 3€’’ . ΤΙ ΣΚΑΤΑ είναι αυτά ρε υπουργειο δικαιοσυνης;;;

youtu.be/ZskrGq03TgY

44-5-6β ( 2020-4ος ) ………………………….

21.21’ : αναφορά στην νομοθεσία περί ΟΕ ..///..μετατροπές – συγχώνευση εταιριών {εδώ = απορρόφηση} , {απαλλαγές πόρων ΤΑΝ = ΟΧΙ για τις ΟΕ – ΕΕ}

youtu.be/n06SeP_j5o0

48-9α-β1-2 ( 2020-4ος ) ………………………….

02.44’ : τελειώνοντας το 1ο 3μηνο του 2019 [219α02] ,

             με ελλείψεις συμβολαίων

      2ος του 2019 [219α02] , έπρεπε να πάρει 34.648€ & πήρε 10.711€

            χωρίς τα ‘’5’’ της εταιρίας , έπρεπε να πάρει 10.748€ & πήρε 6.400€

26.34’ : περί εταιρείες {ΑΕ[219γ1] = δικαιώματα}

       zηλ – μπηχτή = προτιμώ κιμΓιοΓιουγκ , παρά εσάς κατσαπλιάδες

       zηλ – ερώτηση = τι πληρώνουν παγκόσμια οι εταιρείες ;;;

youtu.be/oxqLQ766e0E

48-49α-β3 ( 2020-4ος ) ………………………….

37.37’ : 1ο συμβόλαιο (= προσύμφωνο μεταβίβασης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης νταμαριού από φ-ΑΕ σε η-ΑΕ){zηλ = οκ} , (= 25.000€){zηλ = οκ} , (χρέωσε 374,98€){zηλ = 375,17} ,  

40.24’ : 7ο συμβόλαιο …. 45.00’ : περί ΑΕ ως ετερόρρυθμος εταίρος

……….

53.00’ : ο καθηγητής μου στην Βιομηχανική (νυν Μακεδονίας) κ. Λαζαρίδης = περί ΑΕ {ΙΔΙΩΣ την αποτίμηση μετοχής (zηλ = θυμηθείτε την ΟΕ της θέσης 219-8)}

……………………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

youtu.be/586gyvfTiUA

147α-β-γ ( 2020-7ος ) ………………………….

περί ΟΛΩΝ των εταιριών (1 προς 1 , σε σύνολο = 21 θέσεις στο 219γ1)

      πρέπει να αποδώσουν

           για τις παλιές υποχρεώσεις +

           προσαυξήσεις (βάσει ΤΑΝ ή Δ.Ο.Υ. ή rotchild) +

           τόκους +

           ΔΟΛΟ

               ΑΝΕΥ ψυχικής οδύνης

      = 669.853€

33.33’ : ίσως να καταλήξουμε σε ελάχιστους SEF (ίσως & σε 3 ή 2 ή 1)

             …………………………………….

32.42’ : περί της θέσης 219-3 = …. ΑΕ {1 συμβόλαιο (αντί 7)} = πρέπει να αποδώσει 55.000€

39.09’ : περί της θέσης 219-16 = ……….. ΑΕ-ΕΕ-κλπ {3 εταιρικά συμβόλαια (αντί 28)} = πρέπει να αποδώσει 83.000€ ..///.. 44.04’ : είναι Ε.Ε. & δεν μπερδευόμαστε με την μέτοχο ΑΕ κ. Ραλλού (σε ξεγέλασε ο SEF)

47.27’ : περί της θέσης 219-34 = ….. ΑΕ {1 εταιρικό συμβόλαιο } = πρέπει να αποδώσει 6.000€

47.27’ : περί της θέσης 219-35 = ………… ΑΕ {1 εταιρικό συμβόλαιο } = πρέπει να αποδώσει 2.000€

51.15’ : περί της θέσης 219-38 = …….. ΑΕ {1 εταιρικό συμβόλαιο} = πρέπει να αποδώσει 4.000€

54.45’ : περί της θέσης 219-41 = …….. ΑΕ {1 εταιρικό συμβόλαιο } = πρέπει να αποδώσει 600€

             …………………………………….

20.00’ : να παρακαλάνε όλοι τους να μην πάθει κάτι η ΑΓΑΠΕ

……..

26.00’ : εταιρίες (η καημένη η μαμά σας) , {υπάρχουν 10 ανεξιχνίαστα συμβόλαια εταιριών} , {30.00’ : ΕΠΕ – λύσεις = πολύ μεγάλο θέμα} , { λοχία , όταν (δυστυχώς) διαλυθεί η Ε.Ε. & αφού το αίμα επανακαθορίσει τα βαλκανια , πρώτη μας δουλειά είναι να σβηστούν από την νομοθεσία κάποιες λέξεις , π.χ. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ εταιριών} , {χάρτης ΑΕ πανελλαδιστανικα} , {αλλιώς πρέπει να φέρουμε έναν κιμΓιογκΓιουγκ}

…………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

149θ ( 2020-7ος ) ………………………….

ΔΟΛΟΣ

             …………………………………….

00.00’ : ΔΟΛΟΣ 1] ήξερε & δέχτηκε να πληρώσει το ψωμί 2σεντς αντί 1€ ..///.. ΔΟΛΟΣ 2] με τεκμηρίωση , μέσα από τα δεδομένα , πως συνειδητά & οργανωμένα , μπόρεσε & ξεγέλασε την μαμά μας} ..///.. 08.00’ : ΔΟΛΟΣ {στόχος οι SEF ΚΑΙ οι συστάσεις των εγκληματικών τους  οργανώσεων} , {ΚΑΙ πανελαδιστανικά}

………….

εταιρίες , ΟΛΕΣ συνειδητά , βάσει οργανωμένων σχεδίων από τους SEF

θέση 219-3 = ….. ΑΕ = πρέπει να αποδώσει 55.600€

θέση 219-16 = ……… ΑΕ-ΕΕ-κλπ = πρέπει να αποδώσει 83.000€

θέση 219-34 = ……….. ΑΕ = πρέπει να αποδώσει 6.000€

θέση 219-35 = ……….. ΑΕ = πρέπει να αποδώσει 2.500€

θέση 219-38 = ………. ΑΕ = πρέπει να αποδώσει 4.000€

θέση 219-41 = ……. ΑΕ = πρέπει να αποδώσει 600€

………………………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

153α-β ( 2020-8ος ) ………………………….

41.41’ :  εκείνη η εταιρία … με τον σεφ της

youtu.be/_T8oBOajr7E

161ε ( 2020-9ος ) ………………………….

00.00’ : υπηρεσίες

07.07’ : θέση 219-24 (εταιρία + νταμάρι)

             …………………………………….

00.00’ : υπηρεσίες {…. } , {14.14’ : αναφορά = ‘’όμιλος zηλ’’ & πρόσβαση στα έγγραφα υπηρεσιών} , {εταιρίες = το κυνηγητό εγγράφων , θα σπάσει σε ΟΕ , ΕΕ , ΙΚΕ , ΕΠΕ , ΑΕ} , {βοήθεια προς ‘’όμιλο zηλ’’ = γνωμοδότηση καθηγητών Πανεπιστημίου (όπως ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΕΓΡΑΨΕ σε άρθρο : ΔΕΝ επιτρέπεται η ΑΕ να μετατρέπεται σε ΙΚΕ}

………….

07.07’ : θέση 219-24 {επιφύλαξη} , {αλλά ΑΝ έχω δίκαιο = ΑΚΥΡΗ η πράξη (είναι σύσταση + φυσικά πρόσωπα , και ΟΧΙ μετατροπή ΑΕ σε ΙΚΕ) , (περικλείει ΜΙΣΘΩΣΗ νταμαριού = διαφορετική πράξη) , (στο νταμάρι ΠΟΙΟΣ σκάβει ; ΝΑ μας πει ο SEF που το ετοίμασε , οίος ΔΕΝ βάζει υπογραφή ΠΟΥΘΕΝΑ)} , {09.09’ : ως προς την επιφύλαξη , χρειάζομαι βοήθεια από Πανεπιστήμια , Συμβολαιογραφικό σύλογο , ή ;;; , [& περί πόρων = 18.000€ του 2015 (άρα 40.000€ σήμερα με προστίματα)]} , {όπου αναφέρω υποχρεώσεις της θέσης 219-24 , ξεχωρίζω της εταιρίας από του νταμαριού}

………….

08.28’ : σε όποιο έγγραφο , ΔΕΝ έχει υπογραφές SEF , υπάρχει ΔΟΛΟΣ {όπου υπάρχει υπογραφή , άνθρωπος είναι , ίσως έκανε λάθος [όπως , στην μοναδική περίπτωση ΔΟΛΟΥ από την μαμά (θέση 219-46) όπου υπάρχει υπογραφή δικηγόρου]}

……

Οι χρονικές καταχωρήσεις είναι από το αρχικό επεισόδιο προς τα παιδιά μου & προς τις υπηρεσίες ..///.. για να ανέβει στο youTuBe  , έφαγε 9 κοψίματα , ΛΟΓΩ αναφορών σε ονόματα (3 για θέση 219-24 , 2 για έναν δικηγόρο , 3 για θέση 219-37

youtu.be/-hEDdqy7Q-A

257β ( 2021-3ος ) ………………………….

06.00’ : 2009-08ο έχουμε αλλαγή νομοθεσίας περί δικαιωμάτων συμβολαιογράφων ..///.. 07.00’ : περί νομοθεσίας ..///.. 08.00’ : απόφαση συμβουλίου  επικρατείας στο 2020  περί φόρου υπεραξίας ΟΤΑΝ έχουμε συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων ..///.. 11.41’ : για ελάτε ΕΔΩ εταιρίες της μαμάς !!! ..///.. 16.16’ : την χρειάζομαι αυτή την απόφαση (& για την μαμά & για το ενΖ) , θα την διαβάσω καλά , επειδή μάλλον ΜΟΝΟ η μαμά τις χρέωνε ως πάγια πράξη

youtu.be/nkol5mLiT9U

330ε ( 2021-7ος ) ……………………………….

00.00’ : 1982 , με τον παππού , ο γιατρός [θέση 219-65] , κάνει ΑΕ {ναυτιλιακή , τουριστική , εμπορική , … λαική!} , {βάσει ποιάς νομοθεσίας  , ΟΛΑ αυτά ; (χορεύει , παππού & μαμά , ο τρακοσαρς)}

youtu.be/jYGnXViLCSg

…………………….… ενημέρωση ”219γ1ε”..

εταιρείες = θέσεις στο 219 : 3, 16, 22, 23, 24, 27, 28, 34, 35, 36, 38, 41,

            επικοινωνία διευθέτησης =  0

            κλείσιμο =  0

… ΙΔΕ στην 219γ1 ‘’2020-02-22’’…

… ΙΔΕ στην 219γ1 ‘’2020-07-06’’…

… ΙΔΕ στην 219γ1 ‘’2020-07-31’’…

… ΙΔΕ στην 219γ1 ‘’2020-08-08’’…

… ΙΔΕ στην 219γ1 ‘’2022-06-22’’…

έφυγαν ΠΡΟΣ 223 : 3, 16, 22, 23, 24, 27, 28, 34,

έφυγαν ΠΡΟΣ 224α : 34