219γ = πολίτης εν 200 – σε πράξεις με κ-15-17

………………………………………………………………

2019-07/08-Α ………….. … από συνθηματικά = ‘’πολίτης εν τω ΖΗΛ-200’’ =  συνειδητά , ή εν αγνοία του , ‘’χρωστά’’ ή πρέπει να αποδώσει  ( ;;; ??? !!! δύσκολο να βγεί άκρη με τον όρο ???;;;!!! )  στην ΑΓΑΠΕ , λόγω λαθών της ( κωδικοί ‘’δίκης’’ : 24 , 23 , 11 , κλπ )

2019-09-29 …………  δημοσίευση της ΖΗΛ-219γ , μέσα στο ‘’ΖΗΛ’’

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ ( σχετικά θέματα στο ‘’ενΖ-219γ’’

………………………… ‘’yΤ’’ .… ”219γ”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ενΖ-219γ’’

9-10-1-2-3β ( 2020-4ος ) ………………………….

219 = πολίτης εν200  (πόροι κ-15-17 

            κόκκινη γραμμή , υπεύθυνη δήλωση ‘’ακόντων’’ )

youtu.be/b5kRGvlTzIE

59 ( 2020-4ος ) ………………………….

283 = λάθη ΑΓΑΠΕ  { ανάλυση κωδικών

         283α = επαγγελματικά σε κ-15-17

                οία με οδήγησαν στα 219γ ( βάσει πορίσματος ανακριτή )

youtu.be/JA-pNyjuX3E

85-6-7-8γ ( 2020-4ος ) ………………………….

291 = ΔΙΚΗ ΤΑΝ – πίνακας 291

       283α = επαγγελματικά σε κ-15-17

                χρέωνε λάθος κ-15-17

                χρέωνε πάγια ΑΝΤΙ αναλογική = 10.449€ για κ-15-17

                         ( επίσης ΔΕΝ πήρε η ΑΓΑΠΕ 10.870€

                                  + κ-18 =978€

                                  + ΤΑΣ = 676€ )

                ΔΕΝ χρέωνε κ-15-17

       283γ = εξαγωγή δικαιωμάτων ( 99% εις βάρος της )

       283γ = εξαγωγή δικαιωμάτων = 10.000€

                ( επίσης ΔΕΝ πήρε η ΑΓΑΠΕ 10.000€

                        + κ-18 = 900€

                        + ΤΑΣ = 600€ )

                τα ποσά είναι αναλογικώς εξαγόμενα

                        ΜΟΝΟ από τις απαιτήσεις ΤΑΝ-έλεγχος

youtu.be/DvrSecWFetY

89-90-1-2α ( 2020-4ος ) ………………………….

219 ( = πολίτης εν200 ) ….  VS …. 200 ( =ΑΓΑΠΕ )

       ΟΛΟΙ το ξέραν {{ … αυτή είναι τζάμπα }}

youtu.be/DVUNcA5Fkkk

140γ-δ ( 2020-6ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ { ‘’200’’ ( ‘’210’’ παρουσίαση της υποσελίδας

        219γ

youtu.be/B_rlLIQasyA

143α-β ( 2020-7ος ) ………………………….

       wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200’’ [‘’219’’ ( παρουσίαση της υποσελίδας

25.00’ : 219γ = πράξεις με κ-15-17

      1 = εταιρείες

      2 = μισθώσεις

      3 = δάνεια – υποθήκες -ΚΛΠ

      4 = ακυρώσεις προσυμφώνων

      5 = διάφορες με κ-15-17

      6 = γονικές – δωρεές

………………………..

0.08’ : ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ , βάσει καταλογισμών ελέγχου ΤΑΝ , για 219γ σας έχω ετοιμάσει 8 κατηγορίες ..///.. 2η = μισθώσεις [219γ2] ..///.. 6.00’ : αφού

0.08’ : ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ , βάσει καταλογισμών ελέγχου ΤΑΝ , για 219γ σας έχω ετοιμάσει 8 κατηγορίες ..///.. 25.00’ : οι κατηγορίες του 219γ= πράξεις με κ-15-17 : 1η = εταιρίες , 2η = μισθώσεις , 3η = δάνεια – υποθήκες –ΚΛΠ , 4η = ακυρώσεις προσυμφώνων , 5η = διάφορες με κ-15-17 , 6η = γονικές – δωρεές ..///.. κατηγορίες που πήγανε στο 219δ = διάφορες αναλογικές , πάγιες ,

18.00’ : περί του συστήματος καταχωρήσεων στον πίνακα 219γ ..///.. χάρτες , 1998 , 2014 , 2019 , ‘’έγγραφο ΔΙΚΗ’’ , βιβλίο εσόδων

youtu.be/EZqoeFG7HXI

151 ( 2020-8ος ) ………………………….

219γ = πράξεις με κ-15-17

youtu.be/XxBgA9n47QI

153α-β ( 2020-8ος ) ………………………….

09.47’ : ……πόροι ( 1,3% – 0,65% -0,125% [283α

      ΑΝ βρήκε & χρέωσε ο έλεγχος ΤΑΝ 1.000€ [281β

            εγώ βρήκα άλλα 6.000€ έως 2013-5ος

            συν (+) 10.000€ για 2013-5ο έως 2016-7ο

youtu.be/_T8oBOajr7E

228α1-2-3 ( 2021-2ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση των υποσελίδων

               υπ΄ όψιν : παιδιά μου για χάρτες του 219 = πολίτης εν200

               υπ’ όψιν 219 = πολίτης εν200

         280 = ΤΑΝ { zηλ = ανάλυση περί

               πόρων ( 1,3% ή 0,65% ή 0,125% επί ποσού πράξης

                       ανά συμβόλαιο 1998 – 2001

                             και 2007/7ο έως 2016/7ο

               ταμείων , επί δικαιωμάτων ( ΤΑΝ 9% – ΤΑΣ 5% + 1%

μέσα από την ανάλυση των καταχωρήσεων του 218 = XL/s θεμέλιο

               & αναφορά στον υποπίνακα ‘’ποροι-ταμεία’’

        ή μέσω συμβολαιογραφικής εφαρμογής ‘’bSymbolaio’’ [275]

               ΑΝ δεν την είχε σελιδοδείκτη

        ΔΕΝ θα υπήρχε ΚΑΝΕΝΑ συμβόλαιο

               ΧΩΡΙΣ χρέωση πόρων κ-15-17

        ΠΙΘΑΝΟΝ να αντιλαμβάνονταν πως επρόκειτο για

               …. πχ αναλογική & ΟΧΙ πάγια

               ΘΑ χρέωνε στους πολίτες 8χ€ & ΟΧΙ χ€

        καταχωρώντας τον 1ο του 2013 ( = 219α08 )

               καταχωρήσεις στον υποπίνακα ‘’ποροι-ταμεία’’

youtu.be/ou0Ok3QJmdg

231β1-2 ( 2021-2ος ) ………………………….

        καταχωρώντας τον 1ο του 2015 ( = 219α06 )

               ανάλυση στον 1ο υποπίνακα = ‘’είδος πράξης’’

                       ΜΕΓΑΛΟ πρόβλημα με ΑΓΑΠΕ =

                              = πάγια ή αναλογική ;;;;;!!!!!!

                                    & ποιο το ποσό πράξης ;;;;;;!!!

               ανάλυση στον 1ο υποπίνακα = ‘’είδος πράξης’’

        καταχωρώντας τον 1ο του 2015 ( = 219α06 )

               ανάλυση στον 1ο υποπίνακα = ‘’είδος πράξης’’

youtu.be/hRZt78vOCmQ

237γ ( 2021-2ος ) ………………………….

        καταχωρώντας τον 12ο του 2015 ( = 219α06 )

               ανάλυση του υποπίνακα = ‘’ πληρωμές ΤΑΝ στην εθνικη’’

                      πόροι 1,3% ανά συμβόλαιο έως 1998/10ο

                                   η ΑΓΑΠΕ διπλοπλήρωνε ( & με κατάσταση ) έως 2002

                             ΚΑΙ 2007/7ο έως 2016/6ο

                      πόροι 0,65% ανά συμβόλαιο έως 1998/10ο

                                   η ΑΓΑΠΕ διπλοπλήρωνε ( & με κατάσταση ) έως 2002

                             ΚΑΙ 2007/7ο έως 2016/6ο

                      πόροι 0,125% ανά συμβόλαιο έως 1998/10ο

                                   η ΑΓΑΠΕ διπλοπλήρωνε ( & με κατάσταση ) έως 2002

                             ΚΑΙ 2007/7ο έως 2016/6ο

                      πόροι 1,3% με μηνιαία κατάσταση ( από 1998/11ο έως 2007/6ο

                      πόροι 0,65% με μηνιαία κατάσταση (από 1998/11ο έως 2007/6ο

                      πόροι 0,125% με μηνιαία κατάσταση ( 1998/11ο – 2007/6ο

                      ΤΑΝ 9% επί των δικαιωμάτων ( & κάποιες άλλες ) έως 1998/10ο

                             η ΑΓΑΠΕ διπλοπλήρωνε

                                    ( & ανά συμβόλαιο & με μηνιαία κατάσταση )  έως 2002

                             η ΑΓΑΠΕ τριπλοπλήρωνε έως 2001 & χαρτοσημαίνοντας

                                    ΣΥΝΑΜΑ χαρτοσήμαινε & τα των ΤΑΣ

                      ΤΑΝ 9% επί των δικαιωμάτων ( & κάποιες άλλες )

                             με μηνιαία κατάσταση ( 1998/11ο – 2016/7ο

                             η ΑΓΑΠΕ διπλοπλήρωνε

                                    ( & ανά συμβόλαιο & με μηνιαία κατάσταση )  έως 2002

                             η ΑΓΑΠΕ τριπλοπλήρωνε έως 2001 & χαρτοσημαίνοντας

                                    ΣΥΝΑΜΑ χαρτοσήμαινε & τα των ΤΑΣ

                      ΤΑΝ 5% επί των δικαιωμάτων

                             με μηνιαία κατάσταση ( 1998/11ο – 2016/7ο

                             η ΑΓΑΠΕ διπλοπλήρωνε

                                    ( & ανά συμβόλαιο & με μηνιαία κατάσταση )  έως 2002

                                    διπλοπλήρωνε ΚΑΙ τα των ΤΑΣ ,

                                           καθώς τα χαρτοσήμαινε έως 2001

                      κωδικός αιτιολογίας / κανονικός κωδικός αιτιολογίας = !!!

                             τουλάχιστον 100 πληρωμές στον κωδικό του παππού

                      πόρος

                      καταθέτης / πραγματικός καταθέτης ( της πόπης το κάγκελο )

                      ημερομηνία {{{ κόκκινο σημάδι }}}

                      π.χ. 1998/8ο ΔΕΝ χρέωσε ΚΑΙ διπλοπλήρωσε στο ΤΑΝ

                              ΚΑΙ μας χρέωσε το ΤΑΝ

youtu.be/nwwENtnWxUE

308ε ( 2021-6ος ) ……………………………….

      43.43’ : καταγράφοντας από 1969 έως 1971

               στο ανωτέρω ειδικό XLs ΑΝΑ έτος

ΟΛΕΣ τις πράξεις 219γ {= πολίτης εν-200 με κ-15-17} του παππού

               …………………………………….

00.00’ : ότι λάθος κάνει η μαμά , το έμαθε από τον παππού ..///.. πηγαίνοντας προς τα πίσω λοιπόν , μαζί με τα ‘’πούλια’’ , καταγράφουμε τις επίμαχες κατηγορίες (μισθώσεις , εταιρίες , δάνεια –ΚΛΠ , κλπ) , με συμβόλαιο {α.α. ,ημερομηνία ,πράξη (είδος & ποσό) ,όνομα –σεφ ,παρατηρήσεις} ..///.. πολλά από αυτά θα κλείσουν επί μαμάς ..///… οι ΔΟΛΙΟΙ σύστησαν ‘’εγκληματικές συμμορίες’’

youtu.be/DRSzZdUcydY

364δ ( 2021-10ος ) …………………………

ανεβάζω κάποια από 200 = ΑΓΑΠΕ , επειδή ….

         το 1998 έβαζε από την τσέπη της     

         το 2008 έπαιρνε το 18%

         το 2021 ( σήμερα ) παίρνει το 38%

               ΠΡΕΠΕΙ να ξέρεις πολίτη ( = πελάτη της ΑΓΑΠΕ )

youtu.be/wJQGNKx9NLo

445γ ( 2022-10ος– 22) ………….…………

35.00’ : ΠΑΙΔΙΑ μου , συνάμα , σιγά σιγά , & με κατεύθυνση προς ‘’219γ’’ (δάνεια , εταιρίες , νταμάρια , κλπ) κεντράροντας σε ΤΟΓΚΑτζηδες & ΔΟΛΙΟΥΣ .//.  έχετε μεγάλη προίκα , από την μαμά .//. απαραίτητα = τέλεια μαθηματικά , πολύ καλά νομικά , τον σειληνό όρθιο

youtu.be/yvPfg4CtyOk