219β = πολίτης εν 200 = οικιοθελώς

………………………………………………………..………………………

ΙΔΕ στο 219  ………………………….

2019-07/08-Α

2019-07/08-Γ1

2020(01/01 έως 02/02) … ΙΔΙΩΣ την ‘’υπεύθυνη δήλωση αποκαταστάσης’’

2020-02-20

2020-04-28

… ‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”219 πολίτης εν 200”  …..

… ενημέρωση ”219 πολίτης εν 200”  ….. = συνολικός πίνακας ενημέρωσης

…… yT ενημέρωση ”219β” ………………………………

…… ενημέρωση ”219β = οικιοθελώς’’…..

πολίτες = θέσεις στο 219β1 : 15 ( εγώ – μαμά ),

            επικοινωνία διευθέτησης =  1

            κλείσιμο = 0