219α18 = πολίτης εν 200 = για 2015

………………………………………………………..………………………

…… ΙΔΕ στο 219 ……………….….

2019-07/08-Α

2019-07/08-Γ1

2020(01/01 έως 02/02)

2020-02-20

2020-04-28

… ‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”219 πολίτης εν 200”  …..

… ενημέρωση ”219 πολίτης εν 200”  ….. = συνολικός πίνακας ενημέρωσης

…υπεύθυνη δήλωση επιδιόρθωσης…

2021-02-13 ……………      αυτονομήθηκε

…………………………..… ‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”219α18”  …..

150α ( 2020-8ος ) ………………………….

04.00’ : ως προς το τι ΔΕΝ βρήκε ο έλεγχος ΤΑΝ , θα τα λέω μέχρι 2013-5ο , γιατί το υπόλοιπο διάστημα έως 2016-6ο ΘΑ ξανάρθει ..///.. 13.00’ : πρέπει να είμαι έτοιμος στα επίμαχα 219 , 291 , 281 , κλπ ..///.. στα καταχωρημένα του ελέγχου ΤΑΝ & σε αυτά που ΔΕΝ είδε & σε αυτά που θα έρθουν {2013-5ο έως 2016-6ο}

05.00’ : έως το 2013 υπάρχει παραγραφή από Δ.Ο.Υ. , οπότε ότι λέω , καλά κάνω ..///.. μετά όμως πρέπει να κρύβω αρκετά

youtu.be/lSFczrpOK8g

154γ ( 2020-8ος ) ………………………….

04.00’ : …………… ..///.. ΚΡΥΒΩ στοιχεία ως προς τα : 1) ταμεία (2013-5ο & μετά) , 2) Δ.Ο.Υ. (2014 & μετά)

youtu.be/FgGFDbfgBOs

216α2 ( 2021-2ος ) ………………………….

Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

      218  = XLs-θεμέλιο { 1ος πίνακας & στήλη ‘’εκτός γραφείου – έδρας’’[283μ

           κατά τις καταχωρήσεις στον 1ο του 2015 ( = 219α06 )

                  ΔΕΝ χρέωσε 225€

youtu.be/gI1KUsJRkuA

219β1-2 ( 2021-1ος ) ………………………….

219α06 ( πολίτης εν 200 για 2015 )

youtu.be/smHj4c6bHRU

224γ1-2 ( 2021-2ος ) ………………………….

Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

      218  = XLs-θεμέλιο { 9ος πίνακας = χαρτόσημα’’[283τ

κατά τις καταχωρήσεις στον 1ο του 2015 ( = 219α05 )

           πρέπει να ζητηθούν από τους πολίτες ( λόγω 283τ) 5,5€

           πρέπει να αφαιρεθούν ( λόγω 283τ) από τα έσοδα 22€

youtu.be/C6udxGxeuYk

231β1-2 ( 2021-2ος ) ………………………….

        καταχωρώντας τον 1ο του 2015 ( = 219α06 )

youtu.be/hRZt78vOCmQ

232β1-2 ( 2021-2ος ) ………………………….

00.00’ : αναλύοντας , με βάση τις καταχωρήσεις του 10ου του 2015 [219α06]

                  υπ’ όψιν 219 = πολίτης εν200

      23.32’ : από τα 68 ΔΕΝ έχω 10 φακέλους συμβολαίων

      από τα υπόλοιπα 58 ΔΕΝ έχω τα 6 συμβόλαια

      ΔΕΝ χρέωσε ‘’εκτός γραφείου – έδρας = 275€

      7 σημειώσεις στον φάκελο συμβολαίου = ΑΠΛΗΡΩΤΟ

      ΤΑΧΔΙΚ κακώς δηλωθέντα έσοδα = 53€

      πολυπρόσωπες (μέχρι στιγμής) ΔΕΝ χρέωσε 1.939€

      4 πολλαπλές = ΔΕΝ χρέωσε ???€

      στις 5 από 32 αναλογικές ΔΕΝ χρέωσε το πάγιο τους = 100€

      2α φύλλα = ΔΕΝ χρέωσε στα μισά συμβόλαια = 430€

      αντίγραφα = διαφορά = 339€

      πόροι κ-15-17 = ΔΕΝ χρέωσε = 86€

      βιβλίο εσόδων – θα ζητήσουμε (μέχρι στιγμής)

             με τροποποίηση συμβολαίων

  1. για ΑΓΑΠΕ = 6.772
  2.  για κ15-17 = 86

            ΣΥΝΟΛΟ = συν (+) 6.800€

            για ντιΜιΧο = συν (+) 5.400€

         ………………………………………….

00.03’ : αναλύοντας , με βάση τις καταχωρήσεις του 10ου του 2015 [219α06] , στο XLs-θεμέλιο [218] στον 14ο υποΠίνακα = ‘’αρχείο φάκελος συμβολαίου’’

…………..

00.00’ : αναλύοντας , με βάση τις καταχωρήσεις του 10ου του 2015 [219α06] , αναφορά σε ΟΛΑ τα ποσά των υποΠινάκων ..///.. 23.32’ : στα 5 ‘’εκτός γραφείου – έδρας = ΔΕΝ χρέωσε = 275€  ..///.. από τα 68 έχω 7 σημειώσεις στον φάκελο συμβολαίου = ΑΠΛΗΡΩΤΟ ..///.. περί γραμματοσειράς ..///.. ΤΑΧΔΙΚ κακώς δηλωθέντα έσοδα = 53€  ..///.. από τα 68 ΔΕΝ έχω 10 φακέλους συμβολαίων , από τα υπόλοιπα 58 ΔΕΝ έχω τα 6 συμβόλαια  ..///..  2015-10-8 , έχουμε αλλαγή δικαιωμάτων (φυσικά αντιλαϊκή & άκρως μαφιόζικη ΠΡΟΣ το μεγάλο κεφάλαιο) . ΜΕΧΡΙ να το εμπεδώσει κάνει κάποια λάθη ..///.. π.χ. μία πολλαπλή & πολυπρόσωπη ..///.. πολυπρόσωπες (μέχρι στιγμής) ΔΕΝ χρέωσε 1.939€ ..///.. έχουμε 4 πολλαπλές = ???€ ..///.. στις 5 από 32 αναλογικές ΔΕΝ χρέωσε το πάγιο τους = 100€ ..///.. ΔΕΝ χρέωσε ΦΠΑ σε όλα αυτά τα ΜΗ χρεωμένα . ΦΥΣΙΚΑ με τις επισχέσεις κ. Εισαγγελέα θα περάσουν από το ταμείο της εφορίας ..///.. 2α φύλλα = ΔΕΝ χρέωσε στα μισά συμβόλαια = 430€ ..///.. αντίγραφα {με διαφοροποίηση 4 ή 5} = χρέωσε 1.326 έπρεπε 1.689 διαφορά = 363€ ..///.. μεταγραφές (5 ΔΕΝ τις έχω ή ΔΕΝ έχουνε γίνει ακόμα} ΔΕΝ χρέωσε 950€ ..///..  πόροι κ-15-17 (ΘΑ ξανάρθει ο έλεγχος ΤΑΝ) = ΔΕΝ χρέωσε σε 1 γονική = 86€ ..///.. μεγαρόσημα ..///.. περί ΦΠΑ ..///.. βιβλίο εσόδων – θα ζητήσουμε (μέχρι στιγμής) με τροποποίηση συμβολαίων 1) για ΑΓΑΠΕ = 6.772 , 2) για κ15-17 = 86 , ΣΥΝΟΛΟ = συν (+) 6.800€ ..///..  βιβλίο εσόδων – θα ζητήσουμε (μέχρι στιγμής) για ντιΜιΧο = συν (+) 5.400€

youtu.be/XYZMGtzkiMA

237γ ( 2021-2ος ) ………………………….

        καταχωρώντας τον 12ο του 2015 ( = 219α06 )

youtu.be/nwwENtnWxUE

238γ ( 2021-2ος ) ………………………….

       μέσα από την ανάλυση των καταχωρήσεων του 218 = XL/s θεμέλιο

            ΕΝΑΝΤΙ της συμβολαιογραφικής εφαρμογής ‘’bSymbolaio’’ [275]

               ΑΝ δεν την είχε σελιδοδείκτη

                       υπ΄ όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

                       υπ΄ όψιν : παιδιά μου για χάρτες του 219 = πολίτης εν200

                       υπ’ όψιν 219 = πολίτης εν200

καταχωρώντας τον 2ο του 2015 ( = 219α06 )

       ανάλυση του υποπίνακα = ‘’ πληρωμές κ-15-17 ΤΑΝ στην εθνικη’’

                πόροι 1,3% ανά συμβόλαιο έως 1998/10ο

                       ΚΑΙ 2007/7ο έως 2016/6ο

                πόροι 0,65% ανά συμβόλαιο έως 1998/10ο

                       ΚΑΙ 2007/7ο έως 2016/6ο

                πόροι 0,125% ανά συμβόλαιο έως 1998/10ο

                       ΚΑΙ 2007/7ο έως 2016/6ο

                πόροι 1,3% με μηνιαία κατάσταση ( από 1998/11ο έως 2007/6ο

                πόροι 0,65% με μηνιαία κατάσταση (από 1998/11ο έως 2007/6ο

                πόροι 0,125% με μηνιαία κατάσταση ( 1998/11ο – 2007/6ο

       ΔΕΝ ΤΑ ΧΡΕΩΝΕ

                μίσθωση ( παράταση & λύση & ακύρωση )

                ακύρωση – λύση συμβολαίου

                εταιρείες ( λύση & μπες/βγες κλπ ΔΟΛΙΕΣ κινήσεις )

                δάνεια & υποθήκες & άρσεις κατασχέσεων

                εργολαβικά & δωρεές & κλπ & κλπ & κλπ

youtu.be/wNYmoMHeWcE

240β-γ ( 2021-2ος ) ………………………….

 [[[ έγγραφα Δ.Ο.Υ. }}}

……………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

242β ( 2021-2ος ) ………………………….

00.00’ : μόλις τελείωσα τον 10ο του 2015 , καθώς υπάρχει νομοθετική διαφοροποίηση στα δικαιώματα των συμβολαιογράφων

01.11’ : zηλ – μπηχτή = το ελλαδισταν , συνέχεια χαμηλώνει τις υποχρεώσεις των ‘’εχόντων & κατεχόντων’’ , π.χ. στις 9-10-2015 ..///.. η μαμά ΠΑΝΤΑ αργεί να εφαρμόσει την τρέχουσα νομοθεσία στα συμβόλαια . Αυτό ΔΕΝ σημαίνει πως έχασε ο πολίτης . π.χ. μία διανομή 238.241,27€ . τους χρέωσε 1% αντί 0,8% στα 120.000 + 0,7% στα υπόλοιπα . κατ΄αρχάς είναι 1) πολλαπλή ( διανομή + κάθετος σύσταση + κανονισμός χρήσης) & 2) πολυπρόσωπη (3*2=6) . ΤΕΛΙΚΑ , στον 18ο υποπίνακα του συμβολαίου ‘’πολίτης εν-200’’ = ΄΄επρεπε να πάρει 4.414,24 {χωρίς κ-15 -1,3% = υπό αναζήτηση περί αναλογικής διανομής) , (χωρίς ΝτιΜιΧο) αντί 2.704,52 ..///.. 07.07’ : στο ανωτέρω συμβόλαιο 1.400€ είναι η ΜΗ χρέωση σε πολλαπλή & πολυπρόσωπη ..///.. αντίγραφα του ανωτέρω συμβολαίου , λέει 5 ΑΛΛΑ είναι 6 άτομα ; της Δ.Ο.Υ.; του υποθηκοφυλακείου {{(+ έγγραφα Δ.Ο.Υ = 2 πακέτα) + (+ τοπογραφικά –κλπ)}}

12.00’ : τον 10ο του 2015 έχουμε : 4€ ανά φύλλο , εκτός αναλογικών (επί τη πράξει) = 5€/φύλλο {{ φυσικά η μαμά ΟΛΑ τα χρεώνει με 4€/φύλλο}}

13.00’ : ΤΕΛΙΚΑ για τον 10ο του 2015 , χωρίς καταχωρημένα τα ΝτιΜιΧο , για αντίγραφα , αντί 1.689€ πήρε 1.326€ , διαφορά = 363€

17.00’ : ΤΕΛΙΚΑ για τον 10ο του 2015 , στα αντίγραφα των ΝτιΜιΧο , ΔΕΝ χρέωσε 1.100€ (= 13.200 το 2015 & = 316.800€ στα 24 έτη του συμβολαιογραφείου} ..///.. ΑΝ τα μετατρέψουμε σε σημερινά χρήματα , βάσει rothschild ή βάσει zηλ-π.χ.-1 ;;;;;!!!!!!!!

youtu.be/IzAlh5R5iC4

243β ( 2021-2ος ) ………………………….

     Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

XLs-θεμέλιο [218] { 2ος υποΠίνακας ‘’δικαιώματα’’

     ‘’κατ’ αρχάς’’ = 20€ για 2015 (στήλη D)

            σε 5 από 20 αναλογικές ΔΕΝ το χρεώνει = 100€

…………………………………

00.00’ : μόλις τελείωσα τον 10ο του 2015 , καθώς υπάρχει νομοθετική διαφοροποίηση στα δικαιώματα των συμβολαιογράφων

00.11’ : καταχωρώντας τον 10ο του 2015 , στο XLs-θεμέλιο [218] , στον 2ο υποΠίνακα ‘’δικαιώματα’’ , με την βοήθεια των 2 εργαλείων XLs –‘’δικαιώματα’’ & XLs –‘’ΦΠΑ’’ , προσπαθούμε το μοναδικό τελικό ποσό (ΑΝ το γράφει) , να το σπάσουμε σε επιμέρους ποσά . 

youtu.be/UMok5KLF5Jc

246β1-2 ( 2021-2ος ) ………………………….

.     00.00’ : Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

XLs-θεμέλιο [218] {18ος υποΠίνακας ‘’πολίτης εν-200’’

           με αναφορά στα γινόμενα του 2ου του 2015

      στήλη Α = αα συμβολαίου

      στήλη Β = είδος πράξης

      στήλη C = ‘’ΑΠΟ πολίτη’’

      στήλη D = ‘’ΠΡΟΣ πολίτη’’

      στήλη Ε = ταμεία = + 565€

      στήλη F = χαρτόσημα = + 20€

      στήλη G = ΦΠΑ = + 361€

      στήλες H- I = κ-15-17 (σε αρχική αξία) = + 463€

      στήλες J-K-L-M = ΤΟΓΚΑ ή ΔΟΛΟΣ

          σε αρχική & χρόνος εξόφλησης & ζημιά

                & σημερινή μετά προσαυξήσεων αξία

      στήλες Ν-Ο = σύνολο Ε+F+G (σε αρχική αξία) = 1.618€

      στήλες P-Q  = ‘’ηθικώς πρέπει’’

      στήλες R-S-T = σύνολα συμβολαίου

          έπρεπε να χρεώσει 18.900 & χρέωσε 12.200 , διαφορά = 6.700€

      στήλη U = ημερομηνία απαίτησης

      στήλη V = ΣΥΝΟΛΟ απαίτησης {Ι+Μ+Ο+Q} , μαζί με ντιΜιΧο

          έπρεπε να χρεώσει 26.000

          χρέωσε 12.000

          διαφορά = 14.000€ (αρχική αξία)

      στήλη W = σχετικά συμβόλαια

      στήλες X & Y & Z & AA έως AZ έως BZ έως CG = παρατηρήσεις

          στήλες 200 {από τις στήλες  των κωδικών του κάθε υποΠίνακα}

      05.00’ : σε κάθε ποσό , υπάρχει δίπλα στήλη (Ι-Μ-Ο-Q-κλπ) ‘’200-π.χ.-1’’

          με την σημερινή αξία των απαιτήσεων

………

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ

03.33’ : καταχωρώντας στον 2ο του 2015

      στα 66 συμβόλαια (με 22 αναλογικές 734.368€) ΖΗΤΑΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ : …

      07.00’ : σε κάθε έτος , στα έσοδα , υπάρχει το ‘’XLs-200-π-χ-1’’

          με 12 υποΠίνακες  για τον κάθε μήνα

            ……………………

03.33’ : καταχωρώντας στον 2ο του 2015 ..///.. στα 66 συμβόλαια (με 22 αναλογικές 734.368€) ΖΗΤΑΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ : ταμεία = 565€ , χαρτόσημα = 20€ , ΦΠΑ = 361€ , κ-15-17 = 463€ (αρχική αξία)  , 16.00’ : στήλες Ν-Ο = σύνολο Ε+F+G (σε αρχική & σημερινή μετά προσαυξήσεων αξία) = 1.618€ (αρχική αξία) , στήλες P-Q  = ‘’ηθικώς πρέπει’’ (σε αρχική & σημερινή μετά προσαυξήσεων αξία) , 20.00’ : στήλες R-S-T = σύνολα συμβολαίου {έπρεπε να χρεώσει 18.900 & χρέωσε 12.200& διαφορά = 6.700€ (αρχική αξία)} , στήλη U = ημερομηνία απαίτησης , στήλη V = ΣΥΝΟΛΟ σημερινής απαίτησης {Ι+Μ+Ο+Q} ..///.. ΚΑΙ σιγά σιγά θα προστεθούνε & αυτά του υποΠίνακα ‘’βιβλίο εσόδων’’ στήλες ‘’παρατηρήσεις’’ π.χ. καβαλα-Δ.Ο.Υ. = 6.300€  ..///..  25.00’ : στήλες J-K-L-M = ΤΟΓΚΑ ή ΔΟΛΟΣ (σε αρχική & χρόνος εξόφλησης & ζημιά & σημερινή μετά προσαυξήσεων αξία) ..///.. μαζί με ντιΜιΧο έπρεπε να χρεώσει 26.000 & χρέωσε 12.000& διαφορά = 14.000€ (αρχική αξία)}

…………..

07.00’ : σε κάθε έτος , στα έσοδα , υπάρχει το ‘’XLs-200-π-χ-1’’ , με 12 υποΠίνακες  για τον κάθε μήνα , ΟΠΟΥ για κάθε συμβόλαιο , το αρχικό ποσό απαίτησης , μεταμορφώνεται , ανά μήνα , έως σε σημερινή απαίτηση ..///.. το κάθε συμβόλαιο , περικλείει τις γραμμές 1) ποσό ΠΡΟΣ ΑΓΑΠΕ {βάσει τράπεζας (σε περίπτωση ΤΟΓΚΑΣ ή ΔΟΛΟΥ βάσει ΤΑΝ)} , 2) ποσό προς ΤΑΝ-ΤΑΣ ή Δ.Ο.Υ. (βάσει ΤΑΝ) , 3) ποσό ΤΟΓΚΑΣ ή ΔΟΛΟΥ (βάσει ΤΑΝ) ..///.. π.χ. από απαίτηση κατά τον 7ο/2020 , τα κ-15-17 = 390€ , έγιναν σε σημερινή αξία 1.137€ ..///.. π.χ. αύξηση σε ποσό του 1998 ..///.. π.χ. στο ‘’193α1α’’ = αποζημίωση – βουλγαρίας για ‘’μαναρ’’ , που το 1947 ξεκίναγε με 1€ έφτασε σε 1.000.000.000€ σημερινή απαίτηση ..///.. 27.00’ : περί της στήλης ‘’ζημία’’ & χειρισμό της στο ’XLs-200-π-χ-1’’

youtu.be/SFNu90sePN0

254β ( 2021-3ος ) ………………………….

καταχωρώντας τον 3ο του 2015 ( = 219α06 )

…………………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

273β ( 2021-4ος ) ………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ

καταχωρώντας τον 1ο του 2006 ( = 219α15 )

      περί του 218 = XLs-θεμέλιο { πίνακας 9 = ταμεία

                ΔΕΝ έχει καταστάσεις μηνός

          στήλη Μ = κ-18 = χρεώνει ο έλεγχος ΤΑΝ 129,18€ παραπάνω

          βάζει τις πάγιες , ο έλεγχος ΤΑΝ , με 0,8€ ΑΝΤΙ 0,6€

          στήλη Ρ = κ-15-17 = χρεώνει ο έλεγχος ΤΑΝ 02,38€ λιγότερα

          στήλες S & T = περί ΤΑΣ

01.39’  καταγραφή 4 συμβολαίων ( 2 αγοραπωλησίες & 2 δωρεές )

            που υπέγραψε ΕΝΑΝΤΙ άλλου συμβολαιογράφου [270]

      & ως έσοδα & με ταμεία & στις καταστάσεις & πόροι

            τι στο διάολο παίζει ;;;

youtu.be/PDYy07LIpaY

323λ ( 2021-7ος ) ……………………………………..

      Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

      218  = XLs-θεμέλιο { 10ος  υποΠίνακας ‘’ταμεία’’

ΠΡΕΠΕΙ να δημιουργηθεί στήλη για

283ω13 = κοστολόγηση πληρωμών εθνική

             ( κ-15-17-18 ανά συμβόλαιο )

                    από 1998-8ο έως 1998-10ο ( η ΑΓΑΠΕ έως 1.999-2ο)

                    & 2007-7ο έως 2016-6ο ( τα κ-15-17 )

      ένταξή του στο 219γ12 = ντιΜιΧο

youtu.be/AN7hp01sP80

406 ( 2022-6ος ) ……………………………….

48.00’ : βρήκα συμβολαίου του 2015 το φύλλο υπολογισμού πόρων {= πρέπει να βρεθούν οι πληρωμές}

1.05.05’ : 292-2 = ‘’e’’ αρχεία τράπεζας με πληρωμές κ. Τερζίδου ..///.. ΟΛΕΣ αυτές οι πληρωμές τύπου ‘’βρήκα στα μπάζα’’ = διπλοΠληρωμές , θα εμφανιστούν ..///.. H/Y … δίσκος C … φάκελος ‘’εργασία’’ … φάκελος ‘’ΖΗΛ’’ … φάκελος ‘’200’’ …. φάκελος ‘’εργαλεία’’ …  XLs-‘’εθνικη’’ = το αρχείο που μας έστειλε ο Γέρακας Αττικής , για το διάστημα 01/2/2012 έως 31/12/2016 , 1.048.500 κινήσεις στον κωδικό της ΑΓΑΠΕ ..///.. σε λίγες ημέρες θα έχουμε ΚΑΙ από 01/001/2017 έως σήμερα ..///.. 2.19.00’ : ανάγνωση έγγραφο ‘’2022-06-13 προς ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 292-2’’ ..///.. ανάγνωση έγγραφο ‘’2022-06-15 προς εθνικη 292-2’’

youtu.be/AMDy4jWS3uQ

427γ ( 2022-9ος-06) ………….…………

05.15’ : 299-241θ2α = ΔΟΛΟΣ = ύπαρξη ή ΟΧΙ ΦΠΑ …///… …) , {10.00’ : πλέον σε κάθε έτος , -‘’οικιοθΑποκΑσ’’ , εμφανίζεται η τροποποιημένη κατάσταση {άπειρα έγγραφα ΜΗ καταχωρημένα , π.χ. …} , {2010} , {όσο κατεβαίνουν τα ‘’μπάζα’’ στο αρχείο , τόσο θα μειώνεται η πραγματική οφειλή ΦΠΑ & φόρου}

…………………..

11.00’ : 2010 -‘’οικιοθΑποκΑσ’’ {αλλαγή βιβλίων εσόδων (καταχωρούσα τα ταμεία)} , {βιβλίο εξόδων {καταχωρούμε & τα ΤΑΜΕΙΑ)}

youtu.be/GSF1UZQwnds

430ε ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

13.13’ : 241ι24β = ΔΟΛΟΣ = Ε1 – ΟΧΙ υπολογισμός της επιχειρηματικής ζημιάς του συζύγου {zηλ = ως ΜΗ ενταγμένος στο σύστημα , έσκιαζα μύγες για πολλά έτη , ΚΑΙ φτύνοντας αίμα κατάφερα να δημιουργήσω σιγά σιγά το πελατολόγιο μου} , {φυσικά ήμουνα συνεχώς αρνητικός στο εκκαθαριστικό} , {……………………) , {ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού (έως χρήση 2020) στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {ΟΥΤΕ γινόταν καταχώρηση της ζημιάς , στο επόμενο έτος}

youtu.be/rPVX-uXEawY

……………….

2022-10-22 ……  κανονική κατάσταση …..” 291-οικιοθΑποκ για 2015 ”…..

       ΙΔΕ την πορεία έν έτι 2015 περί κ-15-17-18 & ΤΑΣ στο ‘’291-ΤΕΜΠΜΕ’’

……………….

458δ ( 2023-01ος-14) ………….…………

00.00’ : 299 -πίνακας δίκης ΦΠΑ {έχουν μειωθεί σε ΟΛΑ τα έτη , τα ποσά των τροποποιημένων εκκαθαριστικών , λόγω αυξημένων ποσών κάποιων κωδικών , αλλά & λόγω νέων κωδικών (γεγονός που αποτυπώνεται στα τροποποιημένα XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ [οία & θα ανεβούν στο www.zil8 υποσελίδες του ‘’200’’])}

youtu.be/Uux09eJQj7U

463γ ( 2023-02ος-06) ………….…………

18.50’ : 219δ6 = ντιΜιΧο – ενημερότητες (φορολογική & ασφαλιστική) , {προχτές , ‘’e’’ ,  29 έγγραφα (3 ώρες (30 ημέρες πριν με χαρτιά – ΕΛΤΑ)} , {τα χρεώνει;;; (μέχρι 2021 ΔΕΝ τα χρέωνε)} , {άμεση η ενημέρωση των πληρωμών στις υπηρεσίες} , {πελάτες της ΑΓΑΠΕ , 23 έτη , θυμηθείτε , ΑΝ ποτέ σας χρέωσε φωτοτυπίες , φωτοτυπίες αρχείου , ενημερότητες , ΕΝΦΙΑ , ψυχανάλυση , κόστος συμβολαίων (= των ‘’ΠΡΟΣ’’) , κλπ , κλπ ΝτιΜιΧο}

youtu.be/k3f5XZ_19Po

………………………… ενημέρωση ”219α18’’  …..

κατά 98,89% ……….. ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ