219α06 = πολίτης εν 200 = για 2003

………………………………………………………..………………………

…… ΙΔΕ στο 219 ……………….….

2019-07/08-Α

2019-07/08-Γ1

2020(01/01 έως 02/02)

2020-02-20

2020-04-28

… ‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”219 πολίτης εν 200”  …..

… ενημέρωση ”219 πολίτης εν 200”  ….. = συνολικός πίνακας ενημέρωσης

…υπεύθυνη δήλωση επιδιόρθωσης συμβολαίου…

2021-05-01 ………… αυτονομήθηκε

…… ‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”219α06”  ………………………….

36-7-8-9α ( 2020-4ος ) ………………………….

      μέσα από τις καταχωρήσεις στο XL/s θεμέλιο [218]

χάρτης 219θέση3 , συμβόλαιο του 2003 {‘’219γ1α = ΑΕ’’}

      1] 7.00’ : είδος πράξης {βάσει ΑΓΑΠΕ –1 , ελέγχου ΤΑΝ –1 , zηλ-5}

      2] ποσό πράξεων {βάσει ΑΓΑΠΕ – ελέγχου ΤΑΝ – zηλ}

            0 – 0 – 97.224€

      3] δικαιώματα {βάσει ΑΓΑΠΕ – zηλ}

            60,62 – (896,10+2.544,17) = 3.440€  εκ των οποίων

                   4] ταμεία ΤΑΝ κ-18 {βάσει ΑΓΑΠΕ – ελέγχου ΤΑΝ – zηλ}

                             0,44 – 183,42 – 503€

                   5] ταμεία ΤΑΣ {βάσει ΑΓΑΠΕ – zηλ}

                             0,45 – 121€

      6] πόροι ΤΑΝ κ-15=1,3% {βάσει ΑΓΑΠΕ – ελέγχου ΤΑΝ – zηλ}

            0 – 0 – 753€

      7] σημερινή απαίτηση βάσει zηλ-π.χ.1 = 55.796€

…………………………

0.00’ : αφήνουμε την υψηλή ραπτική & πάμε στην γλυπτική ..///.. όπως : κ. Λόβουλος , κ. Πολύγνωτος Βαγής , ο κούρος στην είσοδο του μουσείου

……..

1.30’ : περί απαιτήσεων ελέγχου ΤΑΝ , επί πράξεων εταιριών [219γ1] ..///.. π.χ. θέση 219-3 , συμβόλαιο του 2003 ..///.. 3.03’ : περί πόρων κ-15-17 (= 1,3% ή 0,65%+0,125%) ..///.. 4.04’ : όταν ο έλεγχος ΤΑΝ ζητάει 100€ από πίσω κρύβεται ΜΗ ΧΡΕΩΣΗ της μαμάς στον πολίτη άλλα 100€

……….

5.05’ : περί του χάρτη της θέσης 219-3 = 2 πληρεξούσια & η πράξη της ΑΕ , το 2003 ..///.. ΔΕΝ υπήρχε σχέση με συμβολαιογραφείο πριν & ήρθαν – πηδήξαν –φύγαν & ΔΕΝ ξαναφάνηκαν ..///.. έπρεπε να χρεώσει δικαιώματα 3.400€ αντί 60€ ..///.. 7.00’ : στο 2003 , βάσει XLs-θεμέλιο 1] αναφέρει η μαμά ως πράξη = τροποποίηση & κωδικοποίηση καταστατικού ΑΕ ..///.. ΕΠΡΕΠΕ  πολλαπλή 6 πράξεων = 1α] αύξηση κεφαλαίου ΑΕ (56.191,86€) & τροποποίηση & κωδικοποίηση ΑΕ + 1β] έξοδος μετόχου ..?2?.. + 1γ] μεταβίβαση μετοχών σε ..?2?.. + 1δ] είσοδος μετόχου ..?3?.. + 1ε] μεταβίβαση μετοχών σε ..?3?.. ..///.. 13.13’ :  ξεπροβάλλει ο σεφ & μάλιστα κατά συρροή ..///.. φυσικά και ξέρανε ΟΛΟΙ τους = ΔΟΛΟΣ ..///.. 15.15’ :  δικαιώματα ..///.. γενικά η μαμά 17,15€ ..///.. ΕΠΡΕΠΕ  = 2α] αύξηση κεφαλαίου ΑΕ (56.191,86€) & τροποποίηση & κωδικοποίηση ΑΕ = 14,68 + 352,16 (εκ των οποίων 176,08€ στο ΤΑΝ) = 366,84€ + 2β] 1β] έξοδος μετόχου ..?2?.. = 14,68 + 1γ] μεταβίβαση μετοχών σε ..?2?.. = 14,68+10,56+555,12=580,36€ + 1δ] είσοδος μετόχου ..?3?..  = 14,68 + 1ε] μεταβίβαση μετοχών σε ..?3?.. = 14,68+10,56+555,12=580,36 ΣΥΝΟΛΟ = 1.556,92€

…….

11.30’ : πως δεν έπαθα συγκοπή !!! δυστυχώς ΟΛΕΣ οι εταιρείες είναι για καρδιακό ..///.. πρέπει να βάλω , στην τροποποίηση του 2003 , στα βιβλία εσόδων , αρνητικό -3.000€ !!!

youtu.be/J0V0n2wEIFA

36-7-8-9β ( 2020-4ος ) ………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ . σε συνέχεια του 36-7-8-9α

       μέσα από τις καταχωρήσεις στο XL/s θεμέλιο [218]

αναλύοντας το συμβόλαιο , του 2003 , του χάρτη της 219θέση3

      00.11’ : 2ος υποΠίνακας = δικαιώματα = 20 + 1.179€

      05.00’ : 8ος υποΠίνακας = πόροι = ΔΕΝ χρεωθήκανε 1,3% = 753€

      07.47’ : 9ος υποΠίνακας = ταμεία =  382€

      09.27’ : 3ος υποΠίνακας = φύλλα = + 150€

      11.00’ : 4ος υποΠίνακας  = πολλαπλή πράξη = + 69€

      12.00’ : 4ος υποΠίνακας  = πολυπρόσωπες πράξεις = + 78€

      13.31’ : 5ος υποΠίνακας = αντίγραφα = + 319€

      15.15’ : 6ος υποΠίνακας = μεταγραφή

      19.19’ : 7ος υποΠίνακας = προς Δ.Ο.Υ. = + 118€

      21.00’ : 11ος υποΠίνακας = βιβλία εσόδων

             28.28’ : χρέωσε 60€

      26.26’ : 13ος υποΠίνακας = αρχείο – φάκελος συμβολαίου

      29.00’ : 14ος υποΠίνακας = συμβόλαιο στην ‘’e’’ εφαρμογή [275]

      30.00’ : 16ος υποΠίνακας = πολίτης εν-200

          κ-15 = 753€

          ΔΟΛΟΣ = 2.700€

         έπρεπε να χρεώσει + 2.760€ + κ-15(;??;)

περί 219γ1α = εταιρίες – ΑΕ

youtu.be/-_-A-hYboPY

36-7-8-9γ ( 2020-4ος ) ………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ . σε συνέχεια των 36-7-8-9α & 36-7-8-9β

             μέσα από τις καταχωρήσεις στο XL/s θεμέλιο [218]

      αναλύοντας το συμβόλαιο , του 2003 , του χάρτη της 219θέση3

περί 219γ1α = εταιρίες – ΑΕ

      00.08’ : πολίτης εν-200 = αντί 60 έπρεπε να χρεώσει

             κ-15 = 753€ (σημερινά = 6.203€)

             δικαιώματα 3.440€ (σημερινά = 17.478)

                  εξ’ων  ΤΑΝ-κ-18 = 503€ (σημερινά = 4.141€)

             ζητάω & ΔΟΛΟΣ = 3.379€ (σημερινά = 27.823€)

                     ΣΥΝΟΛΟ σημερινά χρήματα = 55.646€

youtu.be/RwTrxyPckhY

138α-β-γ-δ ( 2020-6ος ) ………………………….

20.00’ : στο 219γ3 θέσεις ‘’120 & 202’’ το 2003 = 158.888.888δρχ δάνειο & υποθήκη & εξάλειψη υποθήκης για υποχρεώσεις Δ.Ο.Υ. , 1δρχ για συμβολαιογράφο & πόρους = ΑΠΑΛΑΓΕΣ (νόμος του 1954) … zηλ –μπηχτή = λοχία ,το νου σου

youtu.be/-3YiEdDW7PE

289ε ( 2021-5ος ) ………………………….

00.00’ : ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ , θα σας αναλύσω τις καταχωρήσεις , στο XL/s θεμέλιο [218] , του 1ου του 2003 {ΙΔΕ στην www.zil8 … ‘’200’’ … ’219α18’’} , {τώρα , στο 2003 , έχουμε ακόμα πούλια στα συμβόλαια} , {19.00’ : στο 218 =XL/s θεμέλιο {με 12 αναλογικές στα 45 συμβόλαια}

20.00’ : κεντρικός πίνακας {η κληρονομιάς αποδοχή (ΤΟΓΚΑ) που ανέλυσα προχτές} , {η μίσθωση ΞΑΝΑ αιγιαλού που ανέλυσα στα πρώτα  βίντεο} , {η ΕΠΕ που αναλύσαμε ανωτέρω} , [21.11’ : υποΠίνακα ‘’εκτός γραφείου/έδρας’’ {ΔΕΝ χρεώνει 2 εκτός γραφείου} , {ΔΕΝ γράφει , αλλά χρεώνει σε 2 εκτός έδρας 8,8 (zηλ = 14,57)} , {ήτοι σε σύνολο 41,08€ , ζητάει 17,6}] , [23.00’ : σε 3 αναλογικές ΔΕΝ έγραφε ποσά πράξης (ούτε στο συμβόλαιο αρχείου , ούτε στην ’’e’’ εφαρμογή’’)] , [23.23’ : στήλη Ρ = ΤΑΧΔΙΚ {σε όλα χρεώνει τα ως έσοδο = 41,21€} , {υπ’ όψιν : 1] αφαιρείτε από συνολικό ποσό συμβολαίου, 2] προς Δ.Ο.Υ. = φορολογητέο}] , [23.43’ : στήλη Q = γραμματοσειρά (σε όλα = arial) , {σε 30 = 14’ , σε 2 = 13’ (υπ’ όψιν , κακώς σε 5 , ανεβάζει τα 2α φύλλα}] , [25.02’ : σε όλα , το κείμενο = black  {υπ’ όψιν , πρέπει διόρθωση = λιγότερα 2α φύλλα}] , [24.00’ : στήλη R = διάστιχο {σε όλα είναι μαζεμένο} , {υπ’ όψιν , πρέπει διόρθωση = περισσότερα 2α φύλλα}] , [24.41’ : στήλη Τ = δικηγόροι

24.42’ : στήλη U = μεσίτες]

25.30’ : 2ο υποΠίνακα ‘’δικαιώματα’’

3ο υποΠίνακα ‘’2α φύλλα’’

20.40’ : 4ο υποΠίνακας ‘’πολλαπλές’’ {υπάρχει 1 (=γονική & οριζόντιος σύσταση}

4ο υποΠίνακα ‘’πολυπρόσωπες’’

5ο υποΠίνακα ‘’αντίγραφα’’

6ο υποΠίνακα ‘’μεταγραφές’’

7ο υποΠίνακα ‘’προς Δ.Ο.Υ.’’

8ο υποΠίνακα ‘’κ-15-17’’

9ο υποΠίνακα ‘’ταμεία –κατάσταση’’

10ο υποΠίνακα ‘’χαρτόσημα’’

11ο υποΠίνακα ‘’βιβλίο εσόδων’’

12ο υποΠίνακα ‘’βιβλίο εσόδων -εκτύπωση’’

19.19’ : 13ο υποΠίνακα ‘’αρχείο -φάκελος’’ {μου λείπει μία αγοραπωλησία}

19.29’ : 14ο υποΠίνακα ‘’’’e’’ εφαρμογή’’ {λείπουν 6}

15ος υποΠίνακας ‘’βιβλίο συμβολαίων’’

16ος υποΠίνακας ‘’πληρωμές εθνικη’’

17ο υποΠίνακα ‘’πολίτης εν200’’

youtu.be/-JWOeNFTJU4

290η ( 2021-5ος ) ………………………….

33.00’ : Δ.Ο.Υ. = ΚΑΜΙΑ βεβαίωση ταμείων , από 1998 έως 2013 , να αφαιρεθούν από εισοδήματα . ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΨΩ ΕΓΩ & νύχτα & μέρα

youtu.be/CplYNFcmvMo

426γ ( 2022-9ος-04) ………….…………

00.00’ : καταχωρήσεις δεδομένων έως & 2009

youtu.be/b-J5-v3s4s0

427γ ( 2022-9ος-06) ………….…………

05.15’ : 299-241θ2α = ΔΟΛΟΣ = ύπαρξη ή ΟΧΙ ΦΠΑ …///… …) , {10.00’ : πλέον σε κάθε έτος , -‘’οικιοθΑποκΑσ’’ , εμφανίζεται η τροποποιημένη κατάσταση {άπειρα έγγραφα ΜΗ καταχωρημένα , π.χ. …} , {2010} , {όσο κατεβαίνουν τα ‘’μπάζα’’ στο αρχείο , τόσο θα μειώνεται η πραγματική οφειλή ΦΠΑ & φόρου}

…………………..

11.00’ : 2010 -‘’οικιοθΑποκΑσ’’ {αλλαγή βιβλίων εσόδων (καταχωρούσα τα ταμεία)} , {βιβλίο εξόδων {καταχωρούμε & τα ΤΑΜΕΙΑ)} , {βεβαιώσεις ΤΑΝ-ΤΑΣ (ΠΟΤΕ δεν είχαμε έως 2013)}

youtu.be/GSF1UZQwnds

430ε ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

13.13’ : 241ι24β = ΔΟΛΟΣ = Ε1 – ΟΧΙ υπολογισμός της επιχειρηματικής ζημιάς του συζύγου {zηλ = ως ΜΗ ενταγμένος στο σύστημα , έσκιαζα μύγες για πολλά έτη , ΚΑΙ φτύνοντας αίμα κατάφερα να δημιουργήσω σιγά σιγά το πελατολόγιο μου} , {φυσικά ήμουνα συνεχώς αρνητικός στο εκκαθαριστικό} , {……………………) , {ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού (έως χρήση 2020) στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {ΟΥΤΕ γινόταν καταχώρηση της ζημιάς , στο επόμενο έτος}

youtu.be/rPVX-uXEawY

430κ ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

          00.00’ : προς ΑΑΔΕ , υποκατάστημα καβαλας

            ……………………

09.29’ : 299-241β = έλεγχος 2013 & 2017 { θέλω ΠΙΣΩ τα ΚΑΚΩΣ  κατασχεμένα βιβλία εσόδων-εξόδων , των ετών 1998 έως 2010 [244(α-β)]} , {βαλίτσα με ΟΛΑ τα έγγραφα 1998 έως 2013 στην κομοτηνη} , {έλεγχος 2013} , {κατάθεση φορολογικών δηλώσεων = (6/7/2013 για 2010) , (2012/11ο για 2011) , (2013/11ο για 2012)} , {κομοτηνη την επόμενη του ελέγχου , βαλίτσα , κ. Παπαοικονόμου} , {2017 , ανακοίνωση Δ.Ο.Υ. καβαλας για αποπεράτωση ελέγχου του 2013} , {ΔΕΝ έχουμε έγγραφο του 2013/9ο (οίο αφήνει ο κάθε έλεγχος με υπογραφή παραλαβής από ελεγχόμενο) = ΤΟ ΘΕΛΩ} , {ΔΕΝ έχουμε έγγραφο του ΣΔΟΕ προς ΑΓΑΠΕ με αποτέλεσμα του ελέγχου του 2013/9ο (αν υπάρχει ΤΟ ΘΕΛΩ)} , {ΘΕΛΩ ότι έγγραφο στείλατε (ως ΣΔΟΕ) στην εισαγγελία (2013/9ο)} , {ΘΕΛΩ ότι έγγραφο συνόδευε την παραπομπή της υπόθεσης (μαζί με την βαλίτσα) από κομοτηνη σε καβαλα (2013/12ος)} ..///.. 23.00’ : αναφορά εγγράφου ΣΔΟΕ προς Δ.Ο.Υ. καβαλας περί 2005 & 2006 {ανακριβή τα 100.000€  τζίρος στο καθένα} , {πρέπει να είναι κοντά στα 83.000€ το καθένα} , {έτη σε καθεστώς περαιώσεων (= 8.000€ = φέρτε τα ΠΙΣΩ)} , {θα συνεχίσω ΑΦΟΥ καταχωρήσω 2011 & 2012} , {ΑΠΑΙΤΩ αντιπαράθεση με τους ελεγκτές του 2013} , {αυτό είναι το 1ο βίντεο (όταν τελειώσω με 2011 & 2012 , θα αντιπαραβάλλω τα δεδομένα με τα λεγόμενα σας) & θα στείλω το 2ο βίντεο}

youtu.be/qkBiUtpnmXY

432β ( 2022-9ος– 16) ………….…………

13.23’ : e mail ‘’προς ΑΑΔΕ-2’’ 2022/09/16 =  ΓΕΙΑ . Έχουν γίνει τα κάτωθι αιτήματα στο taxisNET (zηλ) , (δυστυχώς , σε λάθος τμήμα , και λάθος αιτιολογία) ..///.. αίτημα 1698550/20220916/5321 {2. ΑΠΑΙΤΩ ΟΛΑ τα βιβλία εσόδων – εξόδων της κ. Τερζίδου από 1998 έως και 2010 (χρήση) , να επιστραφούν ΑΜΕΣΑ . 2.1] ΔΕΝ ήταν κατασχεμένα (2013 έλεγχος από ΣΔΟΕ ΚΑΙ απόνερα του) , 2.2] ΔΕΝ έχετε δικαίωμα να τα ακουμπάτε , καθώς υπάρχουν περαιώσεις . Επίσης και ότι έγγραφο των ανωτέρω ετών}

youtu.be/TXLuEBeudnM

……………….

2022-10-22 ……  κανονική κατάσταση …..”  291-οικιοθΑποκ για 2003  ”…..

       ΙΔΕ την πορεία έν έτι 2003 περί κ-15-17-18 & ΤΑΣ στο ‘’291-ΤΕΜΠΜΕ’’

……………….

458δ ( 2023-01ος-14) ………….…………

00.00’ : 299 -πίνακας δίκης ΦΠΑ {έχουν μειωθεί σε ΟΛΑ τα έτη , τα ποσά των τροποποιημένων εκκαθαριστικών , λόγω αυξημένων ποσών κάποιων κωδικών , αλλά & λόγω νέων κωδικών (γεγονός που αποτυπώνεται στα τροποποιημένα XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ [οία & θα ανεβούν στο www.zil8 υποσελίδες του ‘’200’’])}

youtu.be/Uux09eJQj7U

463γ ( 2023-02ος-06) ………….…………

08.48’ : 272 = αρχείο – μπάζα – XLs ‘’απολεσθέντα’’ {βρήκα σύμβαση με b-logika & το ετήσιο τιμολόγιο για 2007 = 457€ (από 1999 πληρώνει κάθε έτος , ΑΡΑΓΕ καταχωρηθήκανε ;)} , {ΔΕΝ έχω τα βιβλία (=ΚΑΚΩΣ κατασχεμένα) έως 2012}  , {12.42’ : θα περασθεί στα βιβλία εξόδων του 2007 κατά την τροποποίηση του έτους}

…………..

18.50’ : 219δ6 = ντιΜιΧο – ενημερότητες (φορολογική & ασφαλιστική) , {προχτές , ‘’e’’ ,  29 έγγραφα (3 ώρες (30 ημέρες πριν με χαρτιά – ΕΛΤΑ)} , {τα χρεώνει;;; (μέχρι 2021 ΔΕΝ τα χρέωνε)} , {άμεση η ενημέρωση των πληρωμών στις υπηρεσίες} , {πελάτες της ΑΓΑΠΕ , 23 έτη , θυμηθείτε , ΑΝ ποτέ σας χρέωσε φωτοτυπίες , φωτοτυπίες αρχείου , ενημερότητες , ΕΝΦΙΑ , ψυχανάλυση , κόστος συμβολαίων (= των ‘’ΠΡΟΣ’’) , κλπ , κλπ ΝτιΜιΧο}

youtu.be/k3f5XZ_19Po

…….… ενημέρωση ”219α06”  …..

κατά 98,89% ……….. ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ