218-01β = ‘XLs – θεμέλιο = υποΠίνακας ΤΑΧΔΙΚ-κλπ’’

………………………………………………………………

                  ΙΔΕ 218-’XLS-θεμέλιο’’

2023-02-14 …….. αυτονόμηση

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’280’’ (‘’283’’ (υποσελίδες ‘’283σ-τ-ω5-ω6’’

……………………… ενημέρωση  yT …  ‘’218-01β’’ ..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’283’’

135α-β-γ-δ ( 2020-5ος ) ………………………….

14.47’ : θα ανεβεί στην www.zil8 ‘’200’’ , ο πίνακας του 8ου του 1998 (με ανάλυση ανά συμβόλαιο) , (με 5 αναλογικές στα 14 συμβόλαια)

                …………………………………………….  

54.44’ : στο 218 =XL/s θεμέλιο , στον ενδιάμεσο 1ου & 2ου υποΠίνακα ../// περί ΤΑΧΔΙΚ , στήλη Β {ΠΑΝΤΑ το έβαζε η ΑΓΑΠΕ ως έσοδο (έως το 2014 που ανάλαβα)} , {ΠΟΤΕ δεν πήρε η ΑΓΑΠΕ τιμολόγιο αγοράς ΤΑΧΔΙΚ} , {ο έλεγχος ΤΑΝ το βαράει (9% ή 5%) , η ΑΓΑΠΕ το πληρώνει (9% ή 5%)} , {9.000 συμβόλαια , έως το 2013-5ο = *0,5=450€ + 3.000 συμβόλαια , έως το 2013-5ο = *0,9=270€ (στατιστική τιμή βάσει μεγαρόσημου) , (φαντάσου τι ποσό θα βγει , επί εποχής ‘’πούλια’’ , έως 2002)} , {συμβολαιογράφοι είστε μέσα σε αυτό το θέμα , πανελλαδικά είναι ΠΟΛΛΑ εκατομμύρια , απέναντι στο ΤΑΝ} ..///.. 01.01.01’ : περί ‘’κινητό επίσημο’’ , στήλη C , ΟΜΟΙΩΣ όπως ΤΑΧΔΙΚ

……………………

01.50.00’ : παράδειγμα καταχωρήσεων στο 218 = XL/s θεμέλιο = συμβόλαιο γονικής 9.000.000δρχ …. {πάγια τέλη χαρτοσήμου 3.600δρχ (zηλ = αυτό είναι : δικαιώματα έως 120.000*3% = 3.600δρχ) , …. {αναφέρει & χρεώνει (ΚΑΚΩΣ) στο συνολικό ποσό ΤΑΧΔΙΚ = 1.000δρχ} ,

youtu.be/OHlrJSRTLHQ

232β1-2 ( 2021-2ος ) ………………………….

00.00’ : αναλύοντας , με βάση τις καταχωρήσεις του 10ου του 2015 [219α06]

      ΤΑΧΔΙΚ κακώς δηλωθέντα έσοδα = 53€

youtu.be/XYZMGtzkiMA

274δ ( 2021-4ος ) ………………………….

        καταχωρώντας τον 1ο του 2005 ( = 219α16 )

218 = XLs-θεμέλιο – πίνακας 9 = ταμεία (βάσει της νομοθεσίας περί ταμείων) {κ-18 = 9% ή 5% επί των δικαιωμάτων ΚΑΚΩΣ ο έλεγχος ΤΑΝ απαίτησε [282η-θ] 1] στο πάγιο αναλογικών 0,56€ αντί 0,15€ , 2] στις πάγιες 0,56€ αντί 0,44€ , 3] τις διαθήκες τις βαρά όλες με 0,73€ ( = το 5% του 58,69 ) , (ΑΛΛΑ φτιάχνουμε διαθήκες από 5,87€ έως 58,69€)}

………………..

3.33’ : ανάλογες παρατηρήσεις & για ταμεία του ΤΑΣ [ΑΓΑΠΕ χρέωνε & πλήρωνε 5% + 1% = επί δικαιωμάτων = ΛΑΘΟΣ διότι το 9% ήταν 0,03€ για πάγιες, 0,15€ για διαθήκες}

……………….

6.07’ : ΔΥΣΤΥΧΩΣ 1998 έως 2002 η ΑΓΑΠΕ , τα χαρτοσήμανε στα συμβόλαια ( μαζί με τα άλλα ‘’πούλια’’ )[283σ]

youtu.be/L70OZ2ps8gY

290δ ( 2021-5ος ) ………………………….

      Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

XLs-θεμέλιο [218] { ο νέος υποΠίνακας ‘’ΤΑΧΔΙΚ –ΚΛΠ’’

             παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

      στήλες με ‘’πούλια’’ [283σ] (1998 έως 2002)

      στήλη C με ΤΑΧΔΙΚ

      στήλη D με ‘’κινητόν επίσημο’’ 2ων φύλλων

      στήλη Ε με ‘’κινητόν επίσημο’’ παγίου γονικών δωρεών – προικών – ΚΛΠ

      στήλη F με ‘’κινητόν επίσημο’’ 1ης σελίδας συμβολαίου

      στήλη G με ΤΑΝ

      στήλη Η με ΤΑΣ

……………………………

00.00’ : κατά τις καταχωρίσεις στον 1ο του 2003 [219α18] , ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ η παρουσία των ‘’πούλια’’ με ΤΑΧΔΙΚ του 1 ή 2€ στα συμβόλαια ..///.. συμβόλαιο με ‘’πούλια’’ (1998 έως 2002) αντί 5’ καταχώρηση χρειάζεται 2 ή 3 ώρες

03.00’ : ΠΡΟΣΟΧΗ στα ‘’κινητόν επίσημο’’ = η τιμή θα είναι προσαυξημένη κατά 20% (λέει υπέρ ΟΓΑ κλπ μαλακίες)

youtu.be/408PTbsvV4w

290ε ( 2021-5ος ) ………………………….

             υπ΄ όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

      Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

      XLs-θεμέλιο [218] {νέος πίνακας ‘’ΤΑΧΔΙΚ –κλπ’’

            παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

στήλη ‘’F’’ = ‘’κινητόν επίσημα’’ 1ης σελίδας [283σ2]

      χρήματα πεταμένα στο ΤΑΝ αντί στο πορτοφόλι

      04.04’ : στήλη ‘’C’’ = ΤΑΧΔΙΚ

       στήλη ‘’D’’ = ‘’κινητόν επίσημα’’ 2ων φύλλων

       στήλη ‘’G’’ = ‘’ΤΑΝ –κ-18 = 9%

       στήλη ‘’Ε’’ = τα ‘’3.600 (σε γονικές – δωρεές)

       στήλης ‘’J’’ = σύνολο ,ΟΙΟ

            μεταφορά στον κεντρικό πίνακα {παρατηρήσεις (στήλη ‘’Ρ’’

                = αφαίρεση (ως έσοδο) από το ποσό του συμβολαίου

…………………

01.00’ : νομοθεσία περί ταμείου ΤΑΝ επί δικαιωμάτων σε 1ο & 2α φύλλα , τα ΟΠΟΙΑ η μαμά , έως το 2003 & τα χαρτοσήμανε στο συμβόλαιο του αρχείου & τα πλήρωνε με μηνιαίες καταστάσεις ..///.. συνήθως τα καταλογίζει & ο έλεγχος ΤΑΝ

03.00’ : στήλη ‘’F’’ = ‘’κινητόν επίσημα’’ 1ης σελίδας ..///.. ΠΡΟΣΟΧΗ είναι κρυμμένο συν (+) 20% υπέρ ΟΓΑ –κλπ ..///.. το αναφέρει ΠΑΝΤΑ στα συμβόλαια , αλλά ΔΕΝ ΤΟ ΧΡΕΩΝΕΙ πουθενά

08.00’ : το ποσό της στήλης , μαζί με τα υπόλοιπα ‘’πούλια’’ , συναθροίζονται στην στήλη ‘’J’’ , το ποσό της οποίας , θα μεταφερθεί στον κεντρικό πίνακα στις παρατηρήσεις , στην στήλη ‘’Ρ’’ κωδικό *1* , για να αφαιρεθεί από το ποσό αναφοράς του συμβολαίου ( = τι τελικά είχε ως έσοδο η μαμά) (= ενημέρωση 12ο υποπίνακα ‘’βιβλία εσόδων & 18ο υποπίνακα ‘’πολίτης εν-200’’)

youtu.be/6fSsSEs3hQU

290ζ ( 2021-5ος ) ………………………….

             υπ΄ όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

      Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

      XLs-θεμέλιο [218] {νέος πίνακας ‘’ΤΑΧΔΙΚ –κλπ’’

            παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

στήλες με ‘’πούλια’’ [283σ] (1998 έως 2002)

            χρήματα πεταμένα στο ΤΑΝ αντί στο πορτοφόλι

      στήλη ‘’C’’ = ΤΑΧΔΙΚ

      στήλη ‘’D’’ = ‘’κινητόν επίσημα’’ 2ων φύλλων

      στήλη ‘’Ε’’ = τα ‘’3.600’’δρχ (των γονικών – δωρεών) [283σ1]

      στήλη F με ‘’κινητόν επίσημο’’ 1ης σελίδας συμβολαίου

      στήλη ‘’G’’ = ‘’ΤΑΝ –κ-18 = 9%

      στήλη G με ΤΑΝ

youtu.be/mcdrimzplF4

290η ( 2021-5ος ) ………………………….

             υπ΄ όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

      Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

      XLs-θεμέλιο [218] {νέος πίνακας ‘’ΤΑΧΔΙΚ –κλπ’’

            παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

στήλη ‘’Ε’’ = τα ‘’3.600’’δρχ (των γονικών – δωρεών) [283σ1]

      ΟΙΑ = τα δικαιώματα 3% των 120.000δρχ στις αναλογικές

            χρήματα πεταμένα στο ΤΑΝ αντί στο πορτοφόλι

                  ΟΠΩΣ τα εμπέδωσε από τον πατέρα της

      στατιστικά ‘’283σ1’’ με 10 συμβόλαια τον μήνα

            min = 15.000.000δρχ = 44.020,54€

                  = κλείνει η πόρτα του κορυδαλλου

………………………..

00.22’ : νέος κωδικός για την ΔΙΚΗ-ΤΑΝ [291] ..///.. δικαιώματα = 1) κατ’ αρχάς 1.000δρχ (τα χαρτοσημαίνει με ΤΑΧΔΙΚ) , ΣΥΝ (+) 2) 3% στις 120.000δρχ {τα χαρτοσημαίνει με 6 ‘’κινητόν επίσημα’’ των 500δρχ (αλλά με πολύ μικρά γράμματα , γράφει στο πούλι 20% υπέρ παπάρια –ΟΓΑ –κλπ) = 3.600δρχ} , ΣΥΝ (+) 3) 1,2% στο υπόλοιπο ποσό της πράξης ..///.. & στα τρία συνυπάρχει υπέρ ΤΑΝ -9% (που μας τα βαράει & ο έλεγχος ΤΑΝ) + ΤΑΣ-5% + ΤΑΣ-1% ..///.. το ΤΑΝ-9% το πληρώνει & στην τράπεζα , έως το 2000 , ανά συμβόλαιο ..///.. η αξία του κωδικού ‘’283σ1’’ είναι πολλαπλή = 1) ΔΟΛΟΣ-ΤΑΝ ,2) Δ.Ο.Υ. = αφαιρετέο εισόδημα , 3) χρήματα πεταμένα στο ΤΑΝ = ΑΜΕΣΑ αφαιρετέα στον πίνακα της ΔΙΚΗΣ-ΤΑΝ [291] , 4) αφαιρετέο ΑΜΕΣΑ κ-18 του πορίσματος ανακριτή … ΚΛΠ ..///.. στατιστικά ‘’283σ1’’ με 10 συμβόλαια τον μήνα , min = 1.400.000δρχ για το 1998 ΣΥΝ (+) 4.500.000δρχ για το 1999 ΣΥΝ (+) 4.500.000δρχ για το 2000 ΣΥΝ (+) 4.500.000δρχ για το 2001 = 15.000.000δρχ = 44.020,54 = κλείνει η πόρτα του κορυδαλλου ..///.. πρέπει να ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ένα ένα ΟΛΑ τα συμβόλαια ..///.. ΔΟΛΟΣ-ΤΑΝ = τα έβλεπε η χαμούρα η ελεγκτής , αλλά η εντολή βλέπεις = ‘’βαράτε τους συμβολαιογράφους’’

10.00’ : ‘’283σ1’’ δηλωθέν ως έσοδο στην Δ.Ο.Υ. = αφαιρετέο εισόδημα για 1998 έως 2001 ..///.. μας κυνηγάνε & για ΦΠΑ ..///..

12.00’ : ως στατιστικό ποσό για ‘’283σ1’’ βάλαμε 10 πράξεις . ΑΛΛΑ για 1998 :  8ος = 2 , 9ος = 13 , 10ος = 14 , 11ος = 13 , 12ος = 41 . ΚΑΛΑ ΠΑΜΕ . ΘΑ ξεπεράσουμε τα 15.000.000δρχ ..///.. ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ πρέπει να ασχοληθώ ΜΟΝΟ με αυτό τις επόμενες ημέρες . ΠΡΕΠΕΙ να γίνει καταγραφή των ‘’3.600’’ ανά συμβόλαιο ΑΜΕΣΑ

17.00’ : αιτιολόγηση του ‘’283σ1 = ΑΦΑΙΡΕΤΕΑ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ Κ-15-17’’

18.18’ : ΑΝ βγεί 15.000.000δρχ σημαίνει πως ΚΑΚΩΣ δώσαμε 7.500.000δρχ ως φόρο στην Δ.Ο.Υ.

19.00’ : ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ , σε ευχαριστώ , για την ανακάλυψη του ‘’283σ1’’

21.00’ : τσεκ στον Η/Υ , στον φάκελο με τα συμβόλαια , στα σκαναρισμένα  = 2002 {έχει μεγαρόσημα} , 2001 {έχει μεγαρόσημα} , 1999 {ουφ , βάζει ‘’3.600’’} ΑΡΑ το ποσό ‘’283σ1’’ κατεβαίνει στα 6.000.000δρχ = 17.608,22€

youtu.be/CplYNFcmvMo

295δ ( 2021-5ος ) ………………………….

             υπ΄ όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

      Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

XLs-θεμέλιο [218] {νέος πίνακας ‘’ΤΑΧΔΙΚ –κλπ’’

            παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

      283σ1 = χαρτόσημα – κινητον επίσημα = ”3.600” γονικών & δωρεών

      283σ2 = χαρτόσημα – κινητόν επίσημα = 1ης σελίδας

      283σ3 = χαρτόσημα – κινητόν επίσημα = 2′ φύλλα

      283σ4 = ΤΑΧΔΙΚ {1.000 αναλογικών }

      283σ5 = χαρτόσημα ΤΑΝ

      283σ6 = χαρτόσημα ΤΑΣ

            χρήματα πεταμένα στο ΤΑΝ αντί στο πορτοφόλι

                  ΟΠΩΣ τα εμπέδωσε από τον πατέρα της

youtu.be/HH43ehScUm4

296γ ( 2021-5ος ) ………………………….

Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

      218  = XLs-θεμέλιο { ο νέος ‘’ΤΑΧΔΙΚ –ΚΛΠ’’ πίνακας

             παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

             για εξαγωγή ποσών ΠΡΟΣ αφαίρεση από ποσό πληρωμής πολίτη

             στηλη ‘’Η’’ = διπλοπληρωμή σε κ-15-17 ανά συμβόλαιο

                        = πόροι 1,3% ή 0,65% επί ποσού πράξης

                  ή =  διπλοπληρωμή σε κ-18 ανά συμβόλαιο

                        = το 9% ΤΑΝ επί των δικαιωμάτων

             μας βοηθάει στα 281(δ-ε)  = Κ-18-15-17

                  & μηνιαίως & εθνική ανά συμβόλαιο

             μας βοηθάει στο 245 = Δ.Ο.Υ. = ανοησία ΑΓΑΠΕ

                  κακώς ΔΕΝ καταχωρήθηκαν ως ταμεία

                       αφαιρετέα των εσόδων του έτους

             στην εικόνα του 1998-9ος

                  ‘’κόκκινα σημάδια’’ στις παρατηρήσεις

                  χρωματισμοί { κόκκινο ( ΔΕΝ έχω το συμβόλαιο στο αρχείο )

                        ροζ ( ΔΕΝ μπήκαν = ‘’κόκκινο σημάδι’’ = ΤΟΓΚΑτζής

                        κίτρινο στην διπλοπληρωμή = αναζήτηση εθνικη ή γερακα

                               περί 281(δ-ε2) = ( μέχρι στιγμής ) 186.883 (548,45€)

youtu.be/__xmBIt3uZA

297δ ( 2021-5ος ) ………………………….

00.00’ : κατά τις καταχωρίσεις στον 9ο του 1998 [219α23] ,ΜΟΝΟ ‘’πούλια’’ & σφραγίδες τελευταίας σελίδας & διπλοπληρωμές [281ε]  για ΤΑΝ – σύνταξη – αναλογικά – μεταγραφή ..///.. ‘’πούλια’’ & θέση τους στο συμβόλαιο (αριστερά στο γνήσιο ,δεξιά στα αντίγραφο –μεταγραφής –κλπ) ..///.. 1η σελίδα , πρώτα τα ΤΑΧΔΙΚ (τα ‘’κατ’ αρχάς’’ των δικαιωμάτων) , μετά τα ‘’3.600’’ του πορτοφολιού ,μετά τα ‘’κινητόν επίσημα’’ ,κλπ

youtu.be/hNRiuWPVwOc

297ζ ( 2021-5ος ) ………………………….

.          καταχωρώντας στον 9ο του 1998 [219α23]

      Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

           XLs-θεμέλιο [218] {υποΠίνακας ‘’ΤΑΧΔΙΚ –κλπ’’

πούλια [283σ] = στήλες C-D-E-F-G-H 

      00.00’ : τακτική της μαμάς σε χαρτοσήμανση αγοραπωλησιών

      05.00’ : τακτική της μαμάς σε χαρτοσήμανση γονικών – δωρεών

      10.00’ : τακτική της μαμάς σε χαρτοσήμανση διανομής αναλογικής

      10.10’ : τακτική της μαμάς σε χαρτοσήμανση σύσταση

           καθέτου ή οριζοντίου {αναλογική ή ΜΗ}

      10.20’ : τακτική της μαμάς σε χαρτοσήμανση απλών πάγιων

      15.00’ : τακτική της μαμάς σε χαρτοσήμανση κληρονομιάς αποδοχή

σφραγίδα τελευταίας σελίδας (ύπαρξη ή ΜΗ ) = στήλη Τ

διπλοΠληρωμή [281ε] = στήλη Ι

           βάσει των ΤΑΝ – σύνταξη – αναλογικά – μεταγραφή = στήλες Q-R-S

      08.00’ : διπλοΠληρωμές [281ε] (στήλη Ι)

           έχουμε 168.382δρχ & αναζητούμε 278.791δρχ

      21.00’ : σύνολο σφραγίδων ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ στα συμβόλαια = 459.583δρχ

           πληρωμές ανα συμβόλαιο 168.382δρχ

                 οία ΑΜΕΣΗ αφαίρεση στον πίνακα 291 της ΔΙΚΗΣ-ΤΑΝ

            αναζητούμε 278.791δρχ  εκ των οποίων οι 180.883δρχ

                 ΔΕΝ θα βρεθούνε επειδή είναι ΤΟΓΚΑ

……………………….

00.00’ : στον 9ο του 1998 , η τακτική της μαμάς είναι : σε αγοραπωλησίες , χαρτοσημαίνει : 1] 283σ4 σε 12 με ΤΑΧΔΙΚ των 1.000δρχ , σε 2 ΔΕΝ βάζει , σε 3 βάζει 500δρχ , 2] 283σ3 , βάζει σε όλες σε , 2 ΔΕΝ βάζει (η ύπαρξη γκρι χρώματος κελιού = ΔΕΝ πρέπει) , 3] 283σ2 σε όλα βάζει 180 , σε 1 βάζει 504 , σε 2 ΔΕΝ βάζει ..///.. μέχρι τον 10ο του 1998 γίνονταν χαρτοσήμανση ΤΑΝ-ΤΑΣ & ΟΧΙ πληρωμή με καταστάσεις (γεγονός που συμβαδίζει & ο έλεγχος ΤΑΝ στο κ-18)

05.00’ : στον 9ο του 1998 , η τακτική της μαμάς είναι : σε γονικές –δωρεές = 12 πράξεις , χαρτοσημαίνει : 1] 283σ4 σε 8 με ΤΑΧΔΙΚ των 1.000δρχ , σε 3 ΔΕΝ βάζει (ΟΥΤΕ άλλο χαρτόσημο επειδή είναι ΤΟΓΚΑ) , 1 ΔΕΝ έχω το γνήσιο συμβόλαιο ,  2] 283σ3 , βάζει σε όλες ανάλογα τα φύλλα , στις 3 ΔΕΝ βάζει , 3] 283σ2  ΔΕΝ βάζει 4] 283σ1 σε 5 με ‘’κινητόν επίσημα’’ 6*500+20%=3.600δρχ , σε 3 ΔΕΝ βάζει , σε 3 ΔΕΝ βάζει (ΟΥΤΕ άλλο χαρτόσημο επειδή είναι ΤΟΓΚΑ) , 1] ΔΕΝ έχω το γνήσιο συμβόλαιο , 3] 283σ2  ΔΕΝ βάζει 08.00’ : ΩΠΑ , ερχόμαστε στις διπλοΠληρωμές [281ε] (στήλη Ι)  ..///.. αυτά τα περίεργα των σφραγίδων τελευταίας σελίδας συμβολαίου = ‘’σύνταξη’’ & ‘’από δικαιώματα’’ & ‘’μεταγραφή’’ ..///.. ΟΜΟΙΩΣ για το ‘’ΤΑΝ’’ (στήλη Ν) των υπολοίπων αναλογικών ..///.. έχουμε 168.382δρχ & αναζητούμε 278.791δρχ 08.18’ : ΔΕΝ ψάχνουμε ΤΙΠΟΤΑ για τις 3 , επειδή ΔΕΝ έχουν σφραγίδες , ΔΕΝ έχουν ούτε μεταγραφή , οι χαρτοσημασμένες αιτήσεις (+συνημμένα) είναι στο αρχείο , ΚΑΙ γράφει στις σημειώσεις στο φάκελο του αρχείου ΑΠΛΗΡΩΤΟ ..///.. αυτές τις 3 ΤΟΓΚΕΣ & άλλες 5 ΔΕΝ πληρώνει τους πόρους με μηνιαία κατάσταση ΚΑΙ τις καταλογίζει ο έλεγχος ΤΑΝ

13.00’ : ΕΤΣΙ χαρτοσήμανε ο πατέρας της , ΕΤΣΙ έμαθε 10έτη πριν ορκιστεί , ΕΤΣΙ έφτιαχνε η μαμά για 4 έτη

13.13’ : ανάλυση του ΤΙ αφαιρούμε σε κάθε κωδικό , ποσό = για πίνακα ΔΙΚΗ –ΤΑΝ [291-283σ]

15.00’ : στον 9ο του 1998 , η τακτική της μαμάς σε χαρτοσήμανση κληρονομιάς αποδοχή = 10 πράξεις : 1] σε 4 ΔΕΝ βάζει κανένα (επειδή είναι ΤΟΓΚΑ) , 2] 283σ4 με ΤΑΧΔΙΚ των 100δρχ , 3] 283σ3 , βάζει σε όλες ανάλογα τα φύλλα , 4] 283σ2  βάζει 180δρχ , 5] ΤΑΝ-5% (στήλη G) βάζει 500δρχ 17.00’ : στον 9ο του 1998 , η τακτική της μαμάς σε χαρτοσήμανση διαθήκης = 0 πράξεις ..///.. ανάλυση εξαγωγής ταμείων ΤΑΝ-5% & ΤΑΣ-6% 20.00’ : ΟΛΑ τα ανωτέρω τα έμαθε από τον παππού , 20.02’ : στατιστικά ποσά για τις κληρονομιάς αποδοχές (οία ΑΜΕΣΑ επιστροφή)

21.00’ : σύνολο σφραγίδων ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ στα συμβόλαια = 459.583δρχ ..///.. έχουμε πληρωμές ανα συμβόλαιο 168.382δρχ (οία ΑΜΕΣΗ αφαίρεση στον πίνακα 291 της ΔΙΚΗΣ-ΤΑΝ) & αναζητούμε 278.791δρχ  εκ των οποίων οι 180.883δρχ ΔΕΝ θα βρεθούνε επειδή είναι ΤΟΓΚΑ

24.00’ : αναφορά σε ποσά ανά έτος που καταλογίζει ο έλεγχος ΤΑΝ ..///.. το συνολικό ποσό των 182.000€ σε κ-15-17 , ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ κατέβει στις 119.999€ για να ΚΛΕΙΣΕΙ η πόρτα του πουλιού

30.00’ : ΑΛΛΑ θερίζει η ΤΟΓΚΑ ..///.. στα σχετικά συμβόλαια  = ΔΕΝ έχεουν ‘’πούλια’’ , ΔΕΝ έχουν σφραγίδες , ΔΕΝ έχουν γίνει ακόμα οι μεταγραφές , υπάρχουν οι χαρτοσημασμένες αιτήσεις (+συνημμένα) στο αρχείο , ΚΑΙ γράφει στις σημειώσεις στο φάκελο του αρχείου ΑΠΛΗΡΩΤΟ ..///.. ΔΥΣΤΥΧΩΣ πληρώνει στις 20/07/2000 πόρους & ταμεία στην κατάσταση του μηνός

44.00’ : σίγουρα ΟΛΑ τα ανωτέρω λαμβάνουν χώρα έως & 12ο του 1999

48.00’ : αναφορά στον 10ο του 1998

49.00’ : ……. ..///.. ΔΕΝ ζήτησε βεβαιώσεις από τα ταμεία & ΔΕΝ κατέβηκε το φορολογητέο ποσό ..///.. ΠΡΕΠΕΙ να εισέλθουν ΟΛΑ τα ποσά του υποΠίνακα ‘’ΤΑΧΔΙΚ –κλπ’’ = στήλη J , διότι είναι χρήματα που δοθήκαν στο ΤΑΝ (+ του ΤΑΣ)

youtu.be/sOCYSKEoBzo

298δ ( 2021-5ος ) ………………………….

              11.12’ Απόστολε , στην αυριανή εφαρμογή [275] βάσει

                     218  = XLs-θεμέλιο { ο νέος ‘’ΤΑΧΔΙΚ –ΚΛΠ’’ πίνακας

                           παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

                           για εξαγωγή ποσών ΠΡΟΣ αφαίρεση στό ποσό πληρωμής

      θα βάλουμε ΤΑΧΔΙΚ , ΄΄πούλια’’ , ‘’3.600’’

              τα οποία υπάρχουν ( = ΟΧΙ ΤΟΓΚΑ [224]

youtu.be/j25l8SUywf8

303μ ( 2021-6ος ) ……………………………….

       καταχωρώντας στον 11ο του 1998 [219α23]

             υπ΄ όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

218  = XLs-θεμέλιο { ο νέος ‘’ΤΑΧΔΙΚ –ΚΛΠ’’ πίνακας

             παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

      για εξαγωγή ποσών ΠΡΟΣ αφαίρεση από έσοδο συμβολαίου

             στήλη ‘’J’’

      & για καταγραφή ‘’πούλια στο συμβόλαιο

                     χρήματα πεταμένα στο ΤΑΝ αντί στο πορτοφόλι

             στήλες C έως H

      & για καταγραφή σφραγίδων τελευταίας σελίδας συμβολαίου

             στήλη T

      & για καταγραφή διπλοΠληρωμών εθνική ανά συμβόλαιο

             στήλες I & K-L-M-N

      & για καταγραφή μεταγραφών (ημερομηνία –αα –τόμο)

             στήλες Q & R & S

      & παρατηρήσεις {στήλες U έως Y}

      15.15’ : στήλη ‘’C’’ = ΤΑΧΔΙΚ δυστυχώς , πετάει στο ΤΑΝ 7.200δρχ

             τα ‘’κατ’ αρχάς 1.000’’  , αντί στο πορτοφόλι , τα χαρτοσημαίνει

       στήλη ‘’D’’ = ‘’κινητόν επίσημα’’ 2ων φύλλων ,  χαρτοσημαίνει 5.592δρχ

       στήλη ‘’F’’ = ‘’κινητόν επίσημα’’ 1ης σελίδας , χαρτοσημαίνει 4.330δρχ

       στήλη ‘’G’’ = ‘’ΤΑΝ –κ-18 = 9% , χαρτοσημαίνει 5.160δρχ

       στήλη ‘’Ε’’ = τα ‘’3.600 (σε γονικές – δωρεές) χαρτοσημαίνει 20.5000δρχ

       στήλη ‘’Ι’’ = ‘’διπλοΠληρωμές’’ υπάρχει [281τ] η πληρωμή = 1.080δρχ

       στήλης ‘’J’’ = σύνολο 43.782δρχ

            μεταφορά στον κεντρικό πίνακα {παρατηρήσεις (στήλη ‘’Ρ’’

                = αφαίρεση (ως έσοδο) από το ποσό του συμβολαίου

       στήλες ‘’Q-R-S’’ περί μεταγραφής (ημερομηνία – τόμος –αα)

       στήλες ‘’U-V-W-X-Y’’ παρατηρήσεις = φάκελοι αρχείου

youtu.be/X_I4Tj0tPEs

306δ ( 2021-6ος ) ………………………….

      Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

218  = XLs-θεμέλιο { ο νέος ‘’ΤΑΧΔΙΚ –ΚΛΠ’’ πίνακας

            παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

      για εξαγωγή ποσών ΠΡΟΣ αφαίρεση από ποσό πληρωμής πολίτη

      & για καταγραφή ‘’πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι’’ [283σ]

      & για καταγραφή σφραγίδων τελευταίας σελίδας συμβολαίου

      & για καταγραφή κωδικών (διπλοπληρωμή ,μεταγραφή ,κλπ

καταχωρώντας τον 2ο του 1999 [219α22]

            ψιλιάζομαι πως τον 9ο του 1999 , μπαίνει τέλος στο 283σ

      ΑΛΛΑ καταγράφεται η ανυπαρξία

             των ‘’πούλια’’ & πληρωμών τραπεζα (κ-18-15-17)

             = ΤΟΓΚΑ [224]

youtu.be/m6ApTD0TBTg

ΙΔΕ

…………………  ‘’218=XLS-θεμέλιο-β = για παππού’’ …..

291β ( 2021-5ος ) ………………………….

 ‘’πούλια’’

         218β = ‘’3.600’’ για παππού (14.500 συμβόλαια )

youtu.be/nMRVy0A-T_A

295θ ( 2021-5ος ) ………………………….

zηλ – ανάλυση ( παππούς & ‘’3.600 – ΤΑΧΔΙΚ’’ )[ = 204 ]

……………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!