215 = χρέη ΑΓΑΠΕ – zηλ

…………………………………………………………………………………………………………

2020-07-31 ………………………..

εκκίνηση της ΖΗΛ-215

……… ‘’yΤ’’ .… ”215 χρέη ΑΓΑΠΕ -zηλ”  …..

149β ( 2020-7ος ) ………………………….

215 = χρέη zηλ & ΑΓΑΠΕ

      ελλαδισταν [ Δ.Ο.Υ. – ΤΑΝ – ΤΑΣ – ΙΚΑ – ΕΦΚΑ – κλπ

      κ Παναγιωτοπούλου

youtu.be/U813Ba4yWrg

149γ ( 2020-7ος ) ………………………….

320 = Θάσος { στο περιοδικό μας ‘’Θασίων γη’’ ( …………

       χρωστώ στο περιοδικό & το 2020 & το 2019 [215

youtu.be/lFGsaIulc4g

…….… ενημέρωση ””215 χρέη ΑΓΑΠΕ -zηλ”   …..