203 = ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

2020-01-01 ……… ΙΔΕ 202 έγγραφο ‘’ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ’’

2020-02-20 ……… εκκίνηση

……………………….………… ‘’yT’’ .… ενημέρωση ”203 ‘’  …..

14-5-6α ( 2020-4ος ) ………………………….

203 = δικτατορία zηλ { εγκύκλιος – προσωπικό ( τεστ καφεδάκι & κλπ ) }

youtu.be/gUhFLsnNdy0

14-5-6β ( 2020-4ος ) ………………………….

203 = δικτατορία zηλ { εγκύκλιος – προσωπικό ( ρεσεψιον – μπειμπιΣιτερ ) }

youtu.be/Pzhi1PwDkKo

17 ( 2020-4ος ) ………………………….

203 = δικτατορία zηλ { πλάνο μηνός & miting προς 203

          1η ημέρα με 203 = κατάρρευση

youtu.be/rbRskV5xQmM

18-9α ( 2020-4ος ) ………………………….

203 = δικτατορία zηλ { εγκύκλιος – προσωπικό

                  ( γραμματεία = 2 άτομα ) & τεχνοκράτης }

youtu.be/0s7nEK7TT1w

22-3-4α ( 2020-4ος ) ………………………….

203 = δικτατορία zηλ ( διατάγματα )

youtu.be/lzxHpNG4YBc

22-3-4β ( 2020-3ος ) ………………………….

203 = δικτατορία { διατάγματα

youtu.be/CCFZVxXqffo

40-1α-β-2-3β ( 2020-4ος ) ………………………….

ΕΠΕΙΓΟΝ το 203 = δικτατορία zηλ

youtu.be/ZX2RpN8uiZo

47 ( 2020-4ος ) ………………………….

00.00’ : ‘’ΠΡΟΣ’’ συμβόλαιο . 1.000 φάκελοι , από το δίπλα γραφείο , θα πάνε κάτω στο υπόγειο , στο αρχείο , ΑΦΟΥ κατ’ αρχάς επαναπατριστεί το κάθε έγγραφο στο αρχικό του συμβόλαιο {συνήθως είναι ΟΛΟΣ ο φάκελος του συμβολαίου} , {π.χ. = & 1 αποδοχή & 1 δωρεά} , {zηλ – τακτική = ή θα βγεί φωτοτυπία το γνήσιο ή θα πάει στο αρχείο , στην θέση του , 1 Α4 , με την πορεία του ταξιδευτή (= είναι στο …)} ..///.. κάτω στο υπόγειο στο αρχείο , υπάρχουν 2 στήλες ραφιών (6μμ ύψος) (5 θέσεων η κάθε μία) με 1.000 ‘’προς’’ σε αλφαβητική κατανομή ..///.. 09.00’ : τρελλάδικο (& ‘’μπάζα’’) η συνεχής προσκόμιση εγγράφων από πολίτες {με την δικτατορία που θα κάνω = ή ΟΛΑ ρε ή πάρτα & φύγε}

youtu.be/BWwan7ufePc

59 ( 2020-4ος ) ………………………….

                 zηλ = SOS – δικτατορία ( 203 )

203 = δικτατορία zηλ ( ανάλυση διαταγμάτων )

youtu.be/JA-pNyjuX3E

63-4-6γ ( 2020-4ος ) ………………………….

203 = δικτατορία zηλ ( ανάλυση διαταγμάτων )

youtu.be/Sfu0eVgByWg

76-7β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση υποσελίδων

       203 = δικτατορία από zηλ

youtu.be/21CmGY2DRH0

112-3-4-5-6γ ( 2020-4ος ) ………………………….

203 = ΔΝΤ από zηλ ( εργαζόμενε , το & το & το

        διατάγματα

youtu.be/PgtiCamPi5o

150α ( 2020-8ος ) ………………………….

15.15’ : η ΑΓΑΠΕ κατόπιν της υπόσχεσης στα ΠΑΙΔΙΑ μας , ξεκίνησε να με συμβουλεύεται σε ‘’είδος πράξης’’ – ‘’ποσά πράξης & συμβολαίου’’ – ΚΛΠ , ΑΛΛΑ σύντομα το σταμάτησε

youtu.be/lSFczrpOK8g

307β ( 2021-6ος ) ………………………….

203 = δικτατορία            vs        161 =  υπουργειο εργασιας

           3.500€ στο κομμουνιστικό ελλαδιστάν για απόλυση φυσητήρα

youtu.be/sJOFZtafK50

409 ( 2022-6ος ) ……………………………….

29.29’ : μετά από ένα έτος με ρώτησε για ‘’ποσά συμβολαίου’’ . Κατ’ αρχάς την παρατήρησα πως είναι & πολλαπλή & πιθανόν πολυπρόσωπη (4 πολίτες) . Της έγραψα ανά κωδικό τα ποσά . Τα έβγαλα , εκτός αναλογικών , 2.280€ . Αν το έφτιαχνε το 1998 θα τα χρέωνε 100€ .

youtu.be/2WmJOUUYDeY

………………………………..………………………. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ……………..

2020-02-(20 , 22 , 24 , 25 29

………………………………..………………………. εγκύκλιοι ……………..

2020-02-(21 ,  

………………………………..………………………. ορόσημα ……………..

2020-02-(20 ,