440 = μουσική

………………………………………………

…………………………………..… ‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”440”  …..

283β ( 2021-4ος ) ………………………….

440 = μουσική με κ. Καραβασίλη

        ήχοι & νότες & συχνότητες & σπονδυλική στήλη &

        καρδιά & πνεύμονες & κλπ

youtu.be/Ml8FRq-pxy4