125ε = πρώην 125δ = ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ = πρόβλημα στους πελάτες μου = Β….ς

eMail =

twitter =

faceBook =

messenger =

Instagram =

λογαριασμός – εθνική = GR 83 0110 3490 0000 3490 0354 753

………………………………………………………………………….

……… 2019-11-10 ……………………………………..………………

από ΖΗΛ-125ζ ….

……… 2019-11-11 ……………………………………..………………

όπως όλα τα υπόλοιπα ΖΗΛ-125