125γ = ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ = πρόβλημα στους πελάτες μου = Δ….

eMail =

twitter =

faceBook =

messenger =

Instagram =

λογαριασμός – εθνική = GR 83 0110 3490 0000 3490 0354 753

………………………………………………………………………….

……… 2019-06-24 ……………………………………..………………

όπως με υπόλοιπα του ΖΗΛ-125