125 = ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ , πρόβλημα στους πελάτες μου

….

…………………………………………………………………………………

…… ‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”125”  …………………….

124γ ( 2020-5ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’100’’ [ παρουσίαση της υποσελίδας

      120

youtu.be/UCpZq5F8GSE

124δ-ε ( 2020-5ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’100’’ [ παρουσίαση της υποσελίδας

      120 = οικονομολόγος

youtu.be/5VhHF91pT30

…………….… 125α = Π..…η  ….. αυτονόμηση 2019-06-28

……………………… 125β = Σ..…Ε  ….. αυτονόμηση 2019-06-25

………………….. 125γ = Φ..…α  ….. αυτονόμηση 2019-06-26

…………………..… 125δ = Δ..…ς  ….. αυτονόμηση 2019-06-24

………………….… 125ε = Β..…η  ….. αυτονόμηση 2019-11-11

………………….… 125ζ = Ζ..…κ  ….. αυτονόμηση 2019-11-10

………………………..………… 125η = Π..…α  …

…… ‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”125η”  …………………….

349 ( 2021-9ος ) ………………………….

125η ( προς ΕΦΕΠΑΕ )

youtu.be/uFyt0GIO1_A

354β ( 2021-9ος ) ………………………….

125η = Π…α ( νεοφυής )

youtu.be/hJi9F-Nbez8