124α = πρώην 124 =  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ = πρόβλημα στον zηλ

= επί προσωπικού – εκπρόθεσμο

………………………………………………………………

2019-06-24 ………………………………………………….

στα ΖΗΛ-125α & ΖΗΛ-125β & ΖΗΛ-125γ & ΖΗΛ-125δ = … 125αΔΕΣΜΟΣ-3 … με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση … 125α-υπΔηλ3 … αναφέρω = …

2] παρακαλώ όπως δώσετε το παρών έγγραφο

ΚΑΙ την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση ,

σε όλους τους υπαλλήλους σας ,

κατά το διάστημα της ανωτέρω δράσης του ΕΠΑΝ ,

τις οποίες υπεύθυνες δηλώσεις

( με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στα ΚΕΠ )

να μου τις αποστείλετε

2019-06-25 ………………………………………………….

στα ΖΗΛ-125α & ΖΗΛ-125β & ΖΗΛ-125γ & ΖΗΛ-125δ = ΑΠΟΣΤΟΛΕ θα κάνεις ( αν την ‘’κάνω’’ ) εξώδικο για σημεία 1&2 ( των απαιτήσεων μου ) , στο έγγραφο 125αΔΕΣΜΟΣ3εκπρόθεσμο {{ μήπως και το θέμα είναι επί εμού προσωπικά }} με την προσκόμιση των απαιτητών εγγράφων , αναλόγως των συμπερασμάτων , θα κινηθώ ( κινηθείς ) , ΟΧΙ εναντίον του ΕΦΕΠΑΕ αλλά εναντίον ατόμων του ΔΕΣΜΟΣ-ΑΜΘ

2019-07-11 ………………………………………………….

δημιουργήθηκε το e mail , από Ζηλιαχωβινό Απόστολο

2019-11-01 ………………………………………………….

εκκίνηση ΖΗΛ-124

2019-11-02 ………………………………………………….

ΠΡΟΣ ιδιωτικό συμφωνητικό με δικηγόρο { ΙΔΕ ΖΗΛ-κεντρικό }

2019-11-03 ………………………………………………….

Σχετικότατο μέσα στον κυκεώνα των ΖΗΛ-129 -219 = … Σ…..ς

…………………………….… ‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”124α”……