124 =  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ = πρόβλημα στον zηλ

………………………………………………………………

2019-06-24 ………………………………………………….

εκκίνηση ΖΗΛ-124

.… ‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”124”……………………………..…

………………..… 124α = = επί προσωπικού – εκπρόθεσμο  …………..αυτονόμηση 2019-11-03