196α = πρώην 141 = ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

=μια παρασκευή 11ου του 2018

 

………………………………………………………………

2019-06-23 ………………………………………

μιά παρασκευή 11ου του 2018

θα τόθελα πολύ να συνεισφέρω στα zzz του εγγράφου

ΕΠΕΤΑΙ , αποστολή eMail ‘’βοήθεια’’  , όπου μπορώ (με παρότρυνση για 7 ενημερώσεις ο καθένας προς …) στόχος οι ειδήμονες /// δημιουργία eMail , ιστοσελίδας , faceBook , twitter , instragram , ;;??;;  /// σύσταση επιτελείου , γραφείου , κλπ ,  /// οργάνωση , και αποστολή ‘’ΠΡΟΤΑΣΗ εγγράφων’’ προς κεντρική διοίκηση

2019-06-27 ………………………………………

έγινε εκκίνηση του σχετικού με εδώ ‘’191α1 = πρώην 132’’

2019-10-15 ………………………………………

Άσχετο , ΑΛΛΑ , σχετικότατο μέσα στον τυφώνα του ΖΗΛ-129 -219 = … X…ή

2019-12-31 ………………………………………

Από 191α1 , τα οποία ισχύουν και για εδώ = …”το πρώτο σχετικώς κλείσιμο κίνησης ΖΗΛ”… .  /// Καλά ΟΛΑ αυτά , αλλά το φαινόμενο ΑΓΑΠΕ ;; ΩΧ ωχ ΩΧ …”τα καλά της ανωτέρω κυβερνητικής απόφασης”… ,  …”τα κακά της ανωτέρω κυβερνητικής απόφασης”… ,  …”***1*** ] = ΠΡΟΣΤΙΜΑ”…

……………………………… ‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”196α”  …..