171β3γ1η = Υπουργείο μέτρων και σταθμών = γ.γρ. μέσων ανταλλαγής = ΤΡΑΠΕΖΑ = ιδιωτική = αποπληρωμή δανείων – καρτών – κλπ  ΕΥΡΟΜΠΑΝΚ

……………………………………………………………………………….

2019-12-28 …………………..……………………………………

Από 170 , υποκίνηση 171 =  Η πρώτη μονάδα μέτρησης που πρέπει να επανακαθοριστεί είναι η …’’ανταλακτική των αγαθών’’… με συνημμένα …171β3γ1ζ… &  …171β3γ1ζ-εξώδικο… & …128-171β3γ1ζ-π.χ.-1Πειρ…

Από 128 , έγγραφο …‘’128-μιλάμε για 5* πελάτες’’… , το πεδίο ‘’εργασία οικονομολόγου’’

Από συνθηματικά = /// εμπλουτισμένοτο το  …eMail ΠΡΟ κίνησης zηλ… με συνημμένο το …‘’eMail ΠΡΟΣ εξώδικο zηλ’’…

Από 171β3γ1ζ , το έγγραφο …‘’για να βάλουμε κάποια θεμέλια, χρήσιμα στις επόμενες κινήσεις’’…

Από συνθηματικά , …‘’προς ιδιωτικό συμφωνητικό με δικηγόρο’’…

Σχετικότατο μέσα στον κυκεώνα των ΖΗΛ-129 -219 = …Ε…Ε… 

2019-12-29 …………………..……………………………………

δημοσίευση της 171β3γ1η

2020-01-04 …………………..……………………………………

επανα-δημοσίευση της 171β3γ1η ( γιατί μπλοκαρίστηκε η διαχείριση της zil8

2020-01-0? …………………..……………………………………

Θα παραδοθεί ιδιοχείρως , αντί αποστολής …eMail προς ευρομπάνκ… , με συνημμένα τα …‘’eMail ΠΡΟΣ εξώδικο zηλ’’… , και  …128-171β3γ1ζ-π.χ.-1…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’100.. ( ‘’170’’ ( ‘’171’’ υποσελίδες

 ‘’171β3γ1ζ’’ &  ‘’171β3γ1θ’’ με σχετικά θέματα

……………………………………… ‘’yT’’ .… ”171β3γ1η”  ……

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στις ‘’171β3γ1ζ’’ &  ‘’171β3γ1θ’’