170 = Υπουργείο μέτρων και σταθμών

………………………………………………………………………………………….

2019-12-06 …………  έχουν στραπατσαριστεί οι …” έννοιες ”…

…… ‘’yT’’ .… ενημέρωση ”170”  ………………….

100-1-2-3-4-5-6ε ( 2020-4ος ) ………………………….

170 = υπουργείο μέτρων και σταθμών

         ‘’έννοιες’’

youtu.be/wxB1qeIJGx0

100-1-2-3-4-5-6ζ ( 2020-4ος ) ………………………….

170 = υπουργείο μέτρων και σταθμών

         ‘’έννοιες’’

                  zηλ – πρόταση = 320 = Θάσος

                       δίκτυο ύδρευσης ( πόσιμο & άρδευσης ) στο 15’

youtu.be/7NI83CChHQE

………171 = γ.γρ. μέσων ανταλλαγής .….αυτονόμηση = 2021/08/17

……………………….… 172 = γ.γρ. γλώσσας …

……………………………..…… 173 = γ.γρ. έρωτος …

…… ‘’yT’’ .…  ”173”  ………………………….

227γ ( 2021-2ος ) ………………………….

173 = γ. γρ. έρωτος ( πρωκτικό σεξ )

youtu.be/6mMsFBWW8x4

……………………………..…… 178 = γ.γρ. ειδών χρήσης …

……………………………..…… 178β = είδη χρήσης …

σκέψεις 6ος & 7ος του 2019 προς 17?………………….. Προιόντα & είδη  = min προδιαγραφές & Μοναδικότητα διάστασης & Μοναδικότητα Α’ ύλης /// πρέπει να δοθεί ένα τέλος στα κινέζικα ( άχρηστα & 2 ωρών αντοχής ) ΚΑΙ στα ναζιστικά ( άχρηστα & 2 ετών αντοχής & μέσω διαπλοκής εγκατεστημένα)

…… ‘’yT’’ .…  ”178β”  …………………..

112-3-4-5-6γ ( 2020-4ος ) ………………………….

178β = min προδιαγραφών ( το ανοιχτήρι μου )

youtu.be/PgtiCamPi5o

411 ( 2022-6ος ) ……………………………….

01.00’ :..///.. προδιαγραφές κατασκευής γατοτροφής (= ότι δώσεις θα πάρεις)

youtu.be/GvfmpKmSZss

421α ( 2022-8ος-29) ………….…………

10.00’ : ………….. .//. ακουστικά (10ετίας) , (προδιαγραφές = ΟΛΑ τέλεια , αλλά τα κολοπλαστικά στα αυτιά …!!!)

youtu.be/4wieZhwDe64

……………………………..…… 178β1 = πρίζα ‘’θέση OF’’ …

2020-10-01……………….  πρίζα

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ ( σχετικά θέματα στο ‘’ενΖ-178β1’’

…… ‘’yT’’ .…  ”178β1”  ……………………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ενΖ-178β1’’

……………………………..…… 178β2 = μηχανήματα ‘’θέση OF’’…

… 2020-10-01……………………

μηχανήματα

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ ( σχετικά θέματα στο ‘’ενΖ-178β2’’

…… ‘’yT’’ .…  ”178β2”  ……………………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ενΖ-178β2’’

……………………………..…… 179 = γ.γρ. ΚΛΠ …

…..