161β1 = πρώην 142α1 & 142 = ΕΡΓΑΣΙΑΣ – μισθολογικά υπαλλήλου = δώρο χριστουγέννων

κινητό =

eMail = ZHL142@yandex.com

twitter =

faceBook =

messenger =

Instagram =

ιστοσελίδα =

λογαριασμός  = ’’εθνική’’ – GR 83 0110 3490 0000 3490 0354 753

…………………………………………………………………………………………

2019-10-14 …………………………………..……………..

από …  ΖΗΛ -250  ….

2019-10-14 …………………………………..……………..

από … ΖΗΛ -251 -252

2019-10-15 …………………………………..……………..

από ΖΗΛ-250 στις … 2019-10-14 ……… {{{ επειδή ΟΛΑ κρίνονται σε μια κλωστή :  … άμεση απόλυση …  … ΕΠΕΤΑΙ ……………. …………… 2α] αγωγή , ( επειδή θα είναι δύσκολο , να κινηθώ , τώρα , στα δεδομένα της ΑΓΑΠΕ ) , κινούμαι ως zηλ , κατά του πρώην υπαλλήλου μου , Βασίλη Σταυρόπουλο ΚΑΙ κατά νομοθετούντων εκτρώματος = δώρου μωαμεθ-γέννων . Μεταφέρεται στο ΖΗΛ-142 …….  }}}

2019-10-16 …………………………………..……………..

για το δώρο χριστουγέννων του 2018 , αποδόθηκαν στον πρώην υπάλληλό μου Σταυρόπουλο Βασίλειο ( συνταξιοδοτήθηκε 2019/11ο ) , 341,91€ , στις 2019-02-11 ( πάλι καλά που τα κατάφερα , μέσα στον τυφώνα προβλημάτων από ΑΓΑΠΕ ) . Πληροφοριακά … (***1***)  …

2019-10-17 …………………………………..……………..

βοήθεια . Θέλω να κινηθώ με ”ΡΟΚΙΝ”

1] ψυχική οδύνη από Παπανδρέου Γεώργιο 2ο ( ως νομοθετών εκτρώματα) , 6,66€ για τον 2ο του 2010 , γιατί το αποδέχτηκε , ως πρωθυπουργός , [ όπως ΖΗΛ-979 ( 2018-12ος ) ‘’βάσει  Δ.Ο.Υ-ΙΚΑ’’ και ‘’βάσει τράπεζα’’ , με … 142-π.x.-1 … = 13,92€ και χωρίς κανένα ελαφρυντικό , γιατί η ανακοίνωση περί δντ στο καστελόριζο , θα σε στοιχειώνει μπλουκουράδα , καθώς θα είναι η πολυπληθέστερη παρουσία φοιτητών , στο μάθημα της σημειολογίας , στο κεφάλαιο ”εφιάλτης” ]

2] επιστροφή από κ. Σταυρόπουλο Βασίλειο , 358,21€ ( απόδοση στις 2019-10-29 ) , αλλά λόγω των ανωτέρω ***1*** ‘’ελαφρυντικών’’ , τελικά 1,11€

2019-10-17 …………………………………..……………..

βοήθεια . Θέλω να κινηθώ με ”ΡΟΔΙΝ”

για κατάργηση του σχετικού εκτρώματος στο ελλαδιστάν

2019-10-17 …………………………………..……………..

ΠΡΟΣ ιδιωτικό συμφωνητικό με δικηγόρο { ΙΔΕ ΖΗΛ-κεντρικό }

2019-10-18 …………………………………..……………..

δημοσίευση της ΖΗΛ-142