113β = βοήθεια – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

= Καλιράχη ως λύση κορονοιού

………………………………………………………………

2020-07-31 ………………………………………………….

η μόνη λύση , εν μέσω κορονοιού & με την ΑΓΑΠΕ στην στενή

δημοσίευση της ΖΗΛ-113β

………………………..… ‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”113β”  …..

150α ( 2020-8ος ) ………………………….

113β =

…….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

150γ ( 2020-8ος ) ………………………….

113β = βοήθεια = οικογένεια {

youtu.be/TQBb91otkz8

151 ( 2020-8ος ) ………………………….

185α = κορονοιος ( πλάνο ζήσης στην Καλιράχη )

youtu.be/XxBgA9n47QI