ενΖ-219γ1δ = εταιρίες – ΕΠΕ

…….

…………………………………………..

2020-10-23 …………………….……..

προς πολίτες ενΖ-219   … ΕΛΑ ….. ΑΛΛΑ … ( ΙΔΕ ‘’yT’’184ζ)

2022-07-23 …………  ΙΔΕ ενΖ-7α

       ‘’ έγγραφο προς ΣΔΟΕ‘’

       ‘’  έγγραφο προς ΤΑΝ ‘’

2022-07-23 …………  ΙΔΕ ενΖ ….‘’ έγγραφο προς ελεγκτή Δ.Δ.‘’ …

2022-08-06 …………  αυτονόμηση από ενΖ

… ΙΔΕ wwwzil8 [ ‘’200’’ {‘’210’’ ( ‘’219’’ ( ‘’219γ’’ ( ‘’219γ1’’ υποσελίδα 219γ1δ

… ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ & { υπηρεσίες & ΕΛΑ

……………………… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-219γ2α’’……….

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην 219γ1δ’’

ΙΔΕ επεισόδια κορμού στην ‘’ενΖ’’

149θ ( 2020-7ος ) ………………………….

ΔΟΛΟΣ

             …………………………………….

00.00’ : ΔΟΛΟΣ 1] ήξερε & δέχτηκε να πληρώσει το ψωμί 2σεντς αντί 1€ ..///.. ΔΟΛΟΣ 2] με τεκμηρίωση , μέσα από τα δεδομένα , πως συνειδητά & οργανωμένα , μπόρεσε & ξεγέλασε την μαμά μας} ..///.. 08.00’ : ΔΟΛΟΣ {στόχος οι SEF ΚΑΙ οι συστάσεις των εγκληματικών τους  οργανώσεων} , {ΚΑΙ πανελαδιστανικά}

………….

εταιρίες , ΟΛΕΣ συνειδητά , βάσει οργανωμένων σχεδίων από τους SEF

………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

149κ ( 2020-7ος ) ………………………….

07.00’ : πλάνο επίθεσης ‘’zηλ’’ , {να οχηρωθώ ως ‘’πληριοφοριοδότης’’ , να στείλω αύριο e mail σε υπηρεσίες & να ορμήξω σε νταμαρια εταιριες μισθωσεις με κτιριακά}

youtu.be/7iobxxFMCpM

257β ( 2021-3ος ) ………………………….

07.00’ : περί νομοθεσίας ..///.. 08.00’ : απόφαση συμβουλίου  επικρατείας στο 2020  περί φόρου υπεραξίας ΟΤΑΝ έχουμε συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων

youtu.be/nkol5mLiT9U

419α ( 2022-7ος ) ………………………….

06.46’ : ανάγνωση εγγράφου προς ελεγκτή Δ.Δ. με θέμα :

       ενΖ vs  δόλιους – κλπ παραβάτες (  ΙΔΙΩΣ εγκληματικές οργανώσεις )

……..

13.13’ : ανάγνωση εγγράφου προς ΤΑΝ με θέμα :

      ενΖ-ΑΕ = διαμόρφωση ‘’δούναι και λαβείν’’

……

             …………………………………….

06.46’ : ανάγνωση εγγράφου προς ελεγκτή Δ.Δ. με θέμα : ενΖ vs  δόλιους – κλπ παραβάτες (  ΙΔΙΩΣ εγκληματικές οργανώσεις ) ..///..zηλ – μπηχτές (ο γεν. επιθεωρητής Δ.Δ. ΔΕΝ είχε & ΔΕΝ έχει e mail) , (τις τελευταίες ημέρες σταμάτησε & του ελεγκτή Δ.Δ.) , (το έστειλα στην προϊσταμένη τους υπηρεσία , την αρχή διαφάνειας , για να τους το στείλει)

……

13.13’ : ανάγνωση εγγράφου προς ΤΑΝ με θέμα : ενΖ-ΑΕ = διαμόρφωση ‘’δούναι και λαβείν’’ ..///..zηλ – μπηχτές {προϊστάμενου & 5 τμήματα του (ΙΔΙΩΣ πόρων) ΔΕΝ λειτουργούν τα e mail τους (αναγκαστικά έστειλα με courier)} , {& από υποθηκοφυλακείο υπάρχει διαφυγή εσόδων σας}

youtu.be/ThrjAGaAv34

420 ( 2022-8ος ) ………………………….

1.07.00’ : στο www.8 … ενΖ , δημοσίευσα τις :

      1] ενΖ-219γ1δ = ΕΠΕ

youtu.be/E7hrOT81H5w