ενΖ-323α = ή ΑΟΖ με Κύπρο ή Μακεδονία’

………………………………………………..

2021-02-01 ………………….……..

εκκίνηση

2021-08-21 ………………………

αυτονόμηση ενΖ-323α

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’300 ( ‘’320’’ … ‘’323’’ υποσελίδα 323α

…………………………..… ‘’yT’’….… ”ενΖ-323α’’….

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην 323α

ΙΔΕ επεισόδια κορμού στην ‘’ενΖ’’

221α  ( 2021-2ος ) ………………………….

ΑΛΑΛΑ

        ενζ-730-ΑΟΖ {{{ = 323α

youtu.be/VvXMCj7mARQ

342γ ( 2021-8ος ) ……………………………….

ενΖ = προδημοσίευση κινήσεων

         ενΖ-730 = ΑΟΖ με Κύπρο ή Μακεδονία {{{ = 323α

youtu.be/x3cjBrqQ2EQ

358γ ( 2021-9ος ) ………………………….

ενΖ-323α (  1.20.01’

youtu.be/tw4SM92ow9s

358δ ( 2021-9ος ) ………………………….

ενΖ-323α = ‘’ή ΑΟΖ με Κύπρο ή Μακεδονία’’

youtu.be/i1zpVJyD1X0