ενΖ-322α = Θάσος – 1.465 υπ. απόφαση 2019

………………………………………………..

2020-07-08 ……………………………….…..

2019 υπ. απόφαση 1.465 = Θάσος & παράταση πληρωμών έως 2020-5ο  σε Δ.Ο.Υ. – ταμεία  

021-08-22 …………………..……..

εκκίνηση ‘’ενΖ-322α’’

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’300 ( ‘’320’’ … ‘’322’’ υποσελίδα 322α

…………………………..… ‘’yT’’….… ”ενΖ-3222α’’….

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην 322α

ΙΔΕ επεισόδια κορμού στην ‘’ενΖ’’

317θ ( 2021-6ος ) ……………………………………..

322α = 1.465υπ. απόφαση 2019

             = Θάσος & παράταση πληρωμών έως 2020-5ο

                   σε Δ.Ο.Υ. – ταμεία

ενΖ-322α

………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

342γ ( 2021-8ος ) ……………………………….

ενΖ = προδημοσίευση κινήσεων

         ενΖ-320 = Θάσος – 1.465 υπ. απόφαση 2019

youtu.be/x3cjBrqQ2EQ

352δ ( 2021-9ος ) ……………………………….

ενΖ–322α = Θάσος & 1.475υπΑποφ2019

youtu.be/ZHHSgTUZbI4