ενΖ-312 = νιμιτς – ΟΗΕ – σκοπιανοί

………………………………………………..

2020-09-26 ……………………..……..

εκκίνηση ‘’ενΖ-312’’ = νιμιτς – ΟΗΕ – σκοπιανοί

2021-08-21 ………………………

αυτονόμηση ενΖ-312

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’300 ( ‘’310’’  υποσελίδα 312

…………………………..… ‘’yT’’….… ”ενΖ-312’’….

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην 312

ΙΔΕ επεισόδια κορμού στην ‘’ενΖ’’

174θ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-310 ( νιμιτς – ΟΗΕ – σκοπιανοί )

youtu.be/HJPs6cvo1Qo

342γ ( 2021-8ος ) ……………………………….

ενΖ = προδημοσίευση κινήσεων

         ενΖ-310 = νιμιτς – ΟΗΕ – σκοπιανοί –κλπ

youtu.be/x3cjBrqQ2EQ

361γ ( 2021-10ος ) …………………………

ενΖ-312 = νιμιτς – ΟΗΕ – σκοπιανοί

youtu.be/U8GRst8EVzg