ενΖ-178β1 = Υπουργείο μέτρων και σταθμών

– γ.γρ. ειδών χρήσης = πρίζα ‘’θέση OF’’

…………………………………………..

2020-10-01 ……………..……..

εκκίνηση ”ενΖ-178β1” = πρίζα ‘’θέση OF’’

2021-08-21 ………………………

αυτονόμηση ”ενΖ-178β1” = πρίζα ‘’θέση OF’’

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’100 ( ‘’170’’ ( ‘’178’’ υποσελίδα ”178β1”

………………‘’yT’’ ….… ‘’ενΖ-178β1’’..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ”178β1”

ΙΔΕ επεισόδια κορμού στην ‘’ενΖ’’

177β ( 2020-10ος ) ………………………….

ενΖ-178β1 = πρίζα ‘’θέση OF’’

youtu.be/0SDiRtSYbao

342γ ( 2021-8ος ) ……………………………….

ενΖ = προδημοσίευση κινήσεων

         ενΖ-178β1= πρίζα ‘’θέση OF’’

youtu.be/x3cjBrqQ2EQ

350δ ( 2021-9ος ) ………………………….

ενΖ-178β1 = πρίζα ‘’θέση OF’’

youtu.be/xMszjoVk9pU

360δ ( 2021-10ος ) ………………………….

ενΖ-178β1 = ‘’πρίζα of’’ ( παραπλήσια απόφαση Ε.Ε. για φορτιστές )

youtu.be/yKhLknd7To0