ενΖ-171β3β1 =

= προμήθεια τράπεζας στην εξόφληση εργαζομένου

………………………………………………..

2020-09-26 …………………..…..

εκκίνηση ‘’ενΖ-171β3β1’’

2021-08-21 ………………………

αυτονόμηση ”ενΖ-171β3β1”

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’100 ( ‘’170’’ ( ‘’171’’ υποσελίδα 171β3β1

…………………………..… ‘’yT’’….… ”ενΖ-171β3β1’’….

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην 171β3β1

ΙΔΕ επεισόδια κορμού στην ‘’ενΖ’’

174κ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-171β3β1 = τράπεζα – ιδιωτική =

          προμήθεια = 0,99 προμήθεια στην εξόφληση εργαζομένου

youtu.be/8598-YnNx-4

342γ ( 2021-8ος ) ……………………………….

ενΖ = προδημοσίευση κινήσεων

         ενΖ-164β1 = ΙΚΑ -πληρωμές 13ου

youtu.be/x3cjBrqQ2EQ

357γ ( 2021-9ος ) ………………………….

ενΖ-171β3β1 = προμήθεια τράπεζας στην εξόφληση εργαζομένου

         έναντι βρωμοκτιρίου

         έναντι βρωμοτραπεζών

youtu.be/HnzySmSr0iA