ενΖ-147β1 = ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – γ.γρ.θρησκευμάτων

= κατάργηση μισθού παπάδων’’

………………………………………………..

2020-10-01 ……………..……..

εκκίνηση ‘’ενΖ-147β1’’

2021-08-21 ………………………

αυτονόμηση της ”ενΖ-147β1”

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’100 ( ‘’140’’( ‘’147’’ υποσελίδα 147β1

………………‘’yT’’ ….… ‘’ενΖ-147β1’’..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην 147β1

ΙΔΕ επεισόδια κορμού στην ‘’ενΖ’’

177γ ( 2020-10ος ) ………………………….

ενΖ-147β1

youtu.be/RK7DSJPv77w

342γ ( 2021-8ος ) ……………………………….

ενΖ = προδημοσίευση κινήσεων

         ενΖ-147β1 = κατάργηση μισθού παπάδων

youtu.be/x3cjBrqQ2EQ

344α ( 2021-8ος ) ……………………………….

συμπληρωματικό του 342γ

         ενΖ-147β1 = κατάργηση μισθού παπάδων

youtu.be/CvBfmCNQikk

353β ( 2021-9ος ) ………………………….

ενΖ-147β1

youtu.be/zlVJI5gg0aM