ενΖ-9 = θέματα

2022-08-06 …………  αυτονόμηση από ενΖ

………………………………………………………………….

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’

…‘’yΤ’’.…”ενΖ-9”…………………..………

ΙΔΕ επεισόδια κορμού στην ‘’ενΖ’’

165μ ( 2020-9ος ) ………………………….

00.00’ : ανάγνωση της υποσελίδας ‘’www.ενΖ’’ {οία ενταγμένη στο ‘’www.zil8’’} , {εν τη παρόδω χρόνου , θα αυτονομηθεί} , {δυσκολίες –επιθυμίες –αποτέλεσμα –υποκαταστήματα (ηγέτης –διανομή εσόδων) -κλπ} , {ήδη έχουν γίνει προδημοσιεύσεις (εταιρίες –νταμάρια) & προτάσεις συμβουλευτικές}

…..

07.27’ : προδημοσίευση των ‘’320 – τα μπάνια του λαού’’ {zηλ = μπηχτές – αναφορές} , {περί ΕΟΜΜΕΧ} ,

…….

10.40’ : χτες , παρενόχληση από μεσάζοντα δικηγόρο , με 180 τηλέφωνα για τραπεζες (= χρωστάς ΡΕ) {ΑΝ δυναμώσω ΡΕ , τι θα σας κάνω;} , {προδημοσίευση ημερήσιων & νυχτερινών επαφών}

youtu.be/Ed0M3TJqi8U

357β ( 2021-9ος ) ………………………….

ενΖ-ΑΕ  ( επικήρυξη ΑΦΜ – προσώπου )

         ανάλυση μέσα από το ενΖ-164β1

youtu.be/VP9_fiE9A-0

420 ( 2022-8ος ) ………………………….

1.03.33’ : στο www.zil8 , ταίριασα την υποσελίδα ενΖ

       δημιούργησα τις υποσελίδες της :

             ενΖ-9 (= θέματα)}

youtu.be/E7hrOT81H5w

……………………….. 114 = ναρκωτικά…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’110’’ ( υποσελίδα ‘’114’’

…‘’yΤ’’.…”114”……………..…………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’114’’

175μ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-114 = ναρκωτικά

youtu.be/M0S-JoJUmNs

………………………………… 122δ = ΟΧΙ υπάλληλοι δημοσίου αξιολογητές ή ελεγκτές Ευρωπαικών προγραμμάτων

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’120’’ ( υποσελίδα ‘’122δ’’

…‘’yΤ’’.…”122δ”………………………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’122δ’’

174σ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-122 ( ΟΧΙ δημόσιοι υπάλληλοι αξιολογητές ή ελεγκτές προγραμμάτων )

youtu.be/zr1snvskQH4

……….. 122ε = επιστρεπτέα προκαταβολή…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’120’’ ( υποσελίδα ‘’122ε’’

…‘’yΤ’’.…”122ε”………………………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’122ε’’

187η1 ( 2020-11ος ) ………………………….

ενΖ-122ε = επιστρεπτέα προκαταβολή

youtu.be/fGt-p-zJv00

187η2 ( 2020-11ος ) ………………………….

ενΖ-122ε = επιστρεπτέα προκαταβολή

youtu.be/YOfzFnDJ1nI

218α1-2 ( 2021-1ος ) ………………………….

ενΖ-122ε = επιστρεπτέα προκαταβολή ( 1-αδικημένοι ,

             2-λογιστές , 3-νομοθετούντες )

youtu.be/PuyHO8nGypk

363γ ( 2021-10ος ) …………………………

προδημοσίευση επόμενων κινήσεων ‘’ενΖ’’

         ενΖ-122ε = επιστρεπτέα προκαταβολή

youtu.be/q400rUB_57U

……122ζ = π4575 – επιχορήγηση covid επιχειρήσεων ΑΜΘ  …αυτονόμηση 2021-08-20

… 122η = διαχείριση κονδυλίων για covid από ΕΕ……..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’120’’ ( υποσελίδα ‘’122η’’

…‘’yΤ’’.…”122η”………………..………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’122η’’

… 122θ = κανάλια ( μαϊμού & τούρκικα ΠΙΣΩ επιδότηση covid)

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’120’’ ( υποσελίδα ‘’122θ’’

…‘’yΤ’’.…”122θ”……………………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’122θ’’

187θ ( 2020-11ος ) ………………………….

ενΖ-122 ( κανάλια τούρκικα & ανύπαρκτα = ΠΙΣΩ επιδόηση covid )

youtu.be/4xGPsWaAha8

………… 123α1 = νέα σκάφη – επιδότηση…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’120’’ ( ‘’123’’ υποσελίδα ‘’123α1’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-123α1’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’123α1’’

174υ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-123α1 = νέα αλιευτικά σκάφη – επιδότηση

youtu.be/2LcK-PKl_xs

363γ ( 2021-10ος ) …………………………

προδημοσίευση επόμενων κινήσεων ‘’ενΖ’’

         ενΖ-123α1 = νέα αλιευτικά σκάφη – επιδότηση

youtu.be/q400rUB_57U

……………………… 123α2 = νέοι αλιείς…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’120’’ ( ‘’123’’ υποσελίδα ‘’123α2’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-123α2’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’123α2’’

174τ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-123α2 = νέοι αλιείς

youtu.be/hqW3Z3Rbv_k

2020 [{ 9ος ( 174τ-

………………………..…… 123γ  = νέοι επιχειρηματίες…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’120’’ ( ‘’123’’ υποσελίδα ‘’123γ’’

…‘’yΤ’’.…”123γ”……………..……

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’123γ’’

299ζ ( 2021-5ος ) ……………………………….

ενΖ-123γ 

youtu.be/OMYP8TaVzkk

……………………… 128 = εξωδικαστικός…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’120’’ υποσελίδα ‘’128’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-128’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’128’’

165μ ( 2020-9ος ) ………………………….

12.42’ : προδημοσίευση της ‘’ενΖ-128 = ρύθμιση 120 δόσεων μέσω ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ’’ {zηλ = μπηχτές}

youtu.be/Ed0M3TJqi8U

179θ ( 2020-10ος ) ………………………….

ενΖ-128 = ρύθμιση 120 δόσεων μέσω ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

youtu.be/tvyVoTsHMG0

………… 131α = υπ. Οικονομικών = ΔΟΛΟΣ …

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’130’’ υποσελίδα ‘’131α’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-131α’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’131α’’

………………… 131α1 = παρακράτηση 20% …

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’130’’ υποσελίδα ‘’131α1’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-131α1’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’131α1’’

174π ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-131α1 = παρακράτηση 20% στα Τ.Π.Υ.

youtu.be/vAzWqYgRYM0

………… 131α2 = προκαταβολή φόρου επόμενου έτους…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’130’’ υποσελίδα ‘’131α2’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-131α2’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’131α2’’

174ο ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-131α2 = προκαταβολή φόρου επόμενου έτους

youtu.be/MnTxFpe4jPo

…………………… 131α3  = ιδιόχρηση…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’130’’ υποσελίδα ‘’131α3’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-131α3’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’131α3’’

181ι ( 2020-10ος ) ………………………….

ενΖ-131α – ιδιόχρηση

youtu.be/Z0ga-I4ApR4

…………..…… 132 = φορολογική ενημερότητα…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’130’’ υποσελίδα ‘’132φΕ’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-132-φορΕνημερ’’………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’132φΕ’’

174ρ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-132 ( φορολογική ενημερότητα )

youtu.be/iukpcBN0PCM

………..… 132 = εκτύπωση & πιστοποιητικό σε υπηρεσίες , έγγραφο από eMail…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’130’’ υποσελίδα ‘’132εΠ’’

…… ‘’yT’’ ….… ενΖ-132-εκτΠιστ eMail………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’132εΠ’’

175ζ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-132 = εγγραφο απο eMail εκτύπωση & πιστοποίηση από υπηρεσίες

youtu.be/-iouCbM7q5A

……………..…… ‘’133 = φορολοταρία’’ ….…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’130’’ υποσελίδα ‘’133φορ’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-133φορολοταρία’’……………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’133φορ’’

220γ ( 2021-2ος ) ………………………….

ενΖ-133 = φορολοταρια

…………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

……………… ‘’139β = πανεπιστημιακά σόγια’’.…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’130’’ υποσελίδα ‘’139β’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-139β’’……………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’139β’’

229β ( 2021-2ος ) ………………………….

ενΖ-139 ( σόγια στα πανεπιστήμια )

youtu.be/G0XAPmMGD1o

……………… ‘’143α1 = ‘’κοινόχρηστος χώρος’’ ….…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’140’’ υποσελίδα ‘’143α1’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-143α1’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’143α1’’

171ζ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-143α1 ( κοινόχρηστος χώρος )

youtu.be/drNgDNHJTzk

414 ( 2022-7ος ) ………………………….

μουριές και αγγελικούλα

youtu.be/3Xr1uuW7XSw

417α ( 2022-7ος ) ………………………….

24.00’ : ενΖ-143

35.00’ : ενΖ-ΑΕ = ΕΛΑ πληροφοριοδότη

       κάνε συλλογή δεδομένων – ντοκουμέντων

             …………………………………….

24.00’ : ενΖ-143 = χώρος (ιδιωτικός – κοινόχρηστος – δημοτικός – δημόσιος) {στο 414 επεισόδιο έδειξα τις μουριές} , {χώρος VS αισθήσεις} , {ιδιοκτησιακοί παράμετροι} ..///.. 35.00’ : ενΖ-ΙΚΕ & ενΖ-ΑΕ {με 200€ θα στηθεί η ενΖ-ΙΚΕ} ..///.. ενΖ-ΑΕ = ΕΛΑ πληροφοριοδότη {κάνε συλλογή δεδομένων – ντοκουμέντων (π.χ. ενΖ-143) με ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ κέρδους σε αυριανή επίθεση μας} , {αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος της ενΖ , η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ της παραβατικότητας ΚΑΙ το οικονομικό όφελος από αυτήν (φυσικά , ποσοστό από τα οφέλη , θα κατευθύνονται προς τους πληροφοριοδότες)} ..///.. 47.00’ : πληροφοριοδότες μου , τον ΝΟΥ σας . ΙΣΩΣ συγκλίνουν οι επιθυμίες σου με αυτές της ενΖ

45.25’ : έγκλημα = ΤΕΛΟΣ , στην ξύλινη εξέδρα , στην πευκοσπηλιά , από το λιμενικό ταμείο

youtu.be/BJ5Q8hVKJwI

……………… ‘’143α2 = δημόσιος χώρος’’ ….…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’140’’ υποσελίδα ‘’143α2’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-143α2’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’143α2’’

175ι ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-143α = κοινόχρηστος χώρος

youtu.be/Kdqfshbf_v4

414 ( 2022-7ος ) ………………………….

μουριές και αγγελικούλα

youtu.be/3Xr1uuW7XSw

417α ( 2022-7ος ) ………………………….

24.00’ : ενΖ-143

35.00’ : ενΖ-ΑΕ = ΕΛΑ πληροφοριοδότη

       κάνε συλλογή δεδομένων – ντοκουμέντων

             …………………………………….

24.00’ : ενΖ-143 = χώρος (ιδιωτικός – κοινόχρηστος – δημοτικός – δημόσιος) {στο 414 επεισόδιο έδειξα τις μουριές} , {χώρος VS αισθήσεις} , {ιδιοκτησιακοί παράμετροι} ..///.. 35.00’ : ενΖ-ΙΚΕ & ενΖ-ΑΕ {με 200€ θα στηθεί η ενΖ-ΙΚΕ} ..///.. ενΖ-ΑΕ = ΕΛΑ πληροφοριοδότη {κάνε συλλογή δεδομένων – ντοκουμέντων (π.χ. ενΖ-143) με ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ κέρδους σε αυριανή επίθεση μας} , {αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος της ενΖ , η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ της παραβατικότητας ΚΑΙ το οικονομικό όφελος από αυτήν (φυσικά , ποσοστό από τα οφέλη , θα κατευθύνονται προς τους πληροφοριοδότες)} ..///.. 47.00’ : πληροφοριοδότες μου , τον ΝΟΥ σας . ΙΣΩΣ συγκλίνουν οι επιθυμίες σου με αυτές της ενΖ

45.25’ : έγκλημα = ΤΕΛΟΣ , στην ξύλινη εξέδρα , στην πευκοσπηλιά , από το λιμενικό ταμείο

youtu.be/BJ5Q8hVKJwI

……………… ‘’143β1 = κατάργηση παράλιων δρόμων’’ ….…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’140’’ υποσελίδα ‘’143β1’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-143β1’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’143β1’’

175λ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-143α3 = κατάργηση δρόμων παραλιακών

youtu.be/s4eRTVxhRv4

363γ ( 2021-10ος ) …………………………

προδημοσίευση επόμενων κινήσεων ‘’ενΖ’’

         ενΖ-143α3 = κατάργηση ΟΛΩΝ των παράλιων δρόμων

youtu.be/q400rUB_57U

…………………… 144β1 = αιγιαλός ξεμπάζωμα…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’140’’ υποσελίδα ‘’144β1’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-144β1’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’144β1’’

187ε ( 2020-11ος ) ………………………….

144 (αιγιαλός ξεμπάζωμα)

ενΖ-144 (αιγΞεμπ)

youtu.be/gn4etaBuzu8

………………… 147β1 = κατάργηση μισθού παπάδων  …… αυτονόμηση 2021-08-20

……………… ‘’149 = ‘’ενΖ’’ & εκλογές’’ ….…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’140’’ υποσελίδα ‘’149εκλ’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-149εκλ’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’149εκλ’’

170β ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-149 = εκλογές

youtu.be/5MTcJeIV8nI

…………….… 149β1β1 = εκλογές – επιστολική ψήφος  ….. αυτονόμηση 2021-08-20

…… 149β1β2 = εκλογές – προστασία ψήφων ΑΝΑ κάλπη …………….αυτονόμηση 2021-10-05

…………………… ‘’151 = ιστοσελίδα εργολάβων’’ ….…..

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-151- ιστοσελίδα εργολάβων’’…………..

175ξ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-150 ( ιστοσελίδα για μικροδουλειές )

youtu.be/zp1lzbmx67s

…… 154β = ΕΜΠΟΡΙΟΥ = ΜΚΟ ελέγχου προέλευσης προιόντων

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’150’’ υποσελίδα ‘’154β’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-149β’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’149εκλ’’

304γ ( 2021-6ος ) ……………………………….

ενΖ-154 = υπουργείο εμπορίου

           = ΜΚΟ ελέγχου προέλευσης προϊόντων ΑΝΑ επαρχία

youtu.be/XFw1UcWFXNY

………… ‘’157β = ‘’ποτέ εκλογές από 1/5ου έως 31/10ου’’…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’150’’ υποσελίδα ‘’157β’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-157β’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’157β’’

174ξ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-157 = ποτέ εκλογές 1-5 έως 31-10

youtu.be/W3TVRxuetoc

……………………… 163 = δημοσίων υπαλλήλων – ‘’Τζήμερος’’……

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’160’’ υποσελίδα ‘’163τζ’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-163τζ’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’163τζ’’

218γ ( 2021-1ος ) ………………………….

ενΖ-163 ( κ. Τζήμερος & κυφήνες )

youtu.be/WKpBIQt8Rxs

…… 164β1 = ΙΚΑ πληρωμή 15  ….. αυτονόμηση 2021-08-20

……… 165β = ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ = μητέρων με ανήλικα τέκνα

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’160’’ υποσελίδα ‘’165β’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-165β’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’165β’’

304γ ( 2021-6ος ) ……………………………….

ενΖ-165 = υπουργείο συνταξιοδότησης

         = μητέρων ( 22χρονων με ανήλικα παιδιά ΤΟΤΕ , παλιόγριας ΤΩΡΑ)

youtu.be/XFw1UcWFXNY

…… 171β3β1 = προμήθεια τράπεζας στην εξόφληση εργαζομένου  ….. αυτονόμηση 2021-08-20

……… ‘’171β3β2 – προμήθεια τράπεζας στην εξόφληση ΙΚΑ’’..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’170’’ ( ‘’171’’ υποσελίδα ‘’171β3β2’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-171β3β2’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’171β3β2’’

174λ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-171β3β2 = = τράπεζα – ιδιωτική =

          προμήθεια τράπεζας στην εξόφληση ΙΚΑ

youtu.be/5XGI8sL8tLE

363γ ( 2021-10ος ) …………………………

προδημοσίευση επόμενων κινήσεων ‘’ενΖ’’

         ενΖ-171β3β2 = προμήθεια τράπεζας για εξόφληση ΙΚΑ

youtu.be/q400rUB_57U

……… ”171β3β3= 2€/μήνα για μετατροπή όψεως σε ‘’σκατά’’

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’170’’ ( ‘’171’’ υποσελίδα ‘’171β3β3’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-171β3β3’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’171β3β3’’

274β ( 2021-4ος ) ………………………….

ενΖ – 171β3β = μετατροπή όψεως σε busines…. ( = 2ευρώ/μήνα )

youtu.be/hZTMEjuEEEI

…… ”171β3γ1= αποπληρωμή δανείων –κλπ….

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’170’’ ( ‘’171’’ υποσελίδα ‘’171β3γ1’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-171β3γ1’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’171β3γ1’’

174μ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-171β3γ1 = τράπεζα – ιδιωτική =

          αποπληρωμή δανείων – καρτών – κλπ

youtu.be/aRKr6GYkRYw

…… 178β1 = μπρίζα ‘’θέση OF’’  ….. αυτονόμηση 2021-08-20

……………..… ”178β2= μηχανήματα ‘’θέση OF’’….

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’170’’ ( ‘’178’’ υποσελίδα ‘’178β2’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-178β2’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’178β2’’

177β ( 2020-10ος ) ………………………….

ενΖ-178β2 = μηχανήματα ‘’θέση OF’’

youtu.be/0SDiRtSYbao

363γ ( 2021-10ος ) …………………………

προδημοσίευση επόμενων κινήσεων ‘’ενΖ’’

         ενΖ-178β2 = μηχάνημα θέση OF

youtu.be/q400rUB_57U

…… 181β3δ = χρέωση SMS στο κινητό  ….. αυτονόμηση 2021-08-20

………………….……‘’181β3κ1 = ΦΠΑ στα τέλη λογαριασμών (οικιακό τηλέφωνο)

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’180’’ ( ‘’181’’ υποσελίδα ‘’181β3κ1’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-181β3κ1’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’181β3κ1’’

271β ( 2021-4ος ) ……………………………….

ενΖ-181β3κ1 { ΦΠΑ στα τέλη των λογαριασμών ( οικιακό τηλέφωνο )

youtu.be/zIwPTqGel30

……………… ‘’185α1 – έντυπο κυκλοφορίας covid-19’’..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’180’’ ( ‘’185’’ υποσελίδα ‘’185α1’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-185α1’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’185α1’’

239γ ( 2021-2ος ) ………………………….

ενΖ-185α = κορονοιος ( -έντυπο κυκλοφορίας )

youtu.be/uJ5_dvSAK_M

……………… ‘’185α3 – αυτοκτονούντες ΛΟΓΩ covid-19’’..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’180’’ ( ‘’185’’ υποσελίδα ‘’185α3’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-185α3’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’185α3’’

363γ ( 2021-10ος ) …………………………

προδημοσίευση επόμενων κινήσεων ‘’ενΖ’’

         ενΖ-185α3 = αυτοκτονούντες ΛΟΓΩ covid19

youtu.be/q400rUB_57U

……………… ‘’185α4 – σχολική δήλωση  covid-19’’..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’180’’ ( ‘’185’’ υποσελίδα ‘’185α4’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-185α4’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’185α4’’

369β ( 2021-10ος ) …………………………

ενΖ-185α4 = σχολική δήλωση cocid

youtu.be/F-HHjuMWxms

……………… ‘’185β – τα μπάνια του λαού’’ ….…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’180’’ ( ‘’185’’ υποσελίδα ‘’185β’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-185β’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’185β’’

165μ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-185 = τα μπάνια του λαού

youtu.be/Ed0M3TJqi8U

…………………..…… ‘’185γ – βιαστής’’ ….…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’180’’ ( ‘’185’’ υποσελίδα ‘’185γ’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-185γ’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’185γ’’

171δ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-185 ( βιαστής )

youtu.be/8EoUvZf02F8

……………… ‘’185δ – φάρμακα – πιστοποιημένα’’ ….…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’180’’ ( ‘’185’’ υποσελίδα ‘’185δ’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-185δ’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’185δ’’

172ζ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-185 ( φάρμακα πιστοποιημενα )

youtu.be/_Ux-0RG65b4

……………… ‘’185ε – μηχανές vs λακούβες’’ ….…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’180’’ ( ‘’185’’ υποσελίδα ‘’185ε’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-185ε’’……………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’185ε’’

174φ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-185  ( μηχανές vs λακούβες )

youtu.be/cJzk0WTzsRY

……185ζ =αυτοκΜηχΠοδηλ/// παραβατικότητα =θόρυβος –ταχύτητα  ….. αυτονόμηση 2021-08-20

…………….……… ‘’192 = χρυσός Θασίων’’ ….…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’190’’ ( υποσελίδα ‘’192’’

… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-192- χρυσός Θασίων”  ……………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’192’’

167α-β ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-192 = χρυσός Θασίων

youtu.be/gmAcyvq9Hpk

……………… ‘’192 = αρχαιότητες’’ ….…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’190’’ ( υποσελίδα ‘’192’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-192- αρχαιότητες”  ………………….

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’192’’

174γ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-192 = αρχαιότητες

youtu.be/IbVFusdp1n0

……………… ‘’196β – πόλεμος – απαλλαγές’’ ….…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’190’’ ( υποσελίδα ‘’196β’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-196β”  ………………….

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’196β’’

163ε ( 2020-9ος ) ………………………….

περί ενΖ-196 = πόλεμος  ( ……… = κόψιμο ΟΛΕΣ οι απαλλαγές )

youtu.be/vFAXqno7wbA

……………………… ‘’196γ – κλέφτης’’ ….…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’190’’ ( υποσελίδα ‘’196γ’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-196γ”  ………………….

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’196γ’’

171ε ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-196 ( κλέφτης )

youtu.be/qzSH2EztEm0

……………………… ‘’196δ – κακό μάτι’’ ….…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’190’’ ( υποσελίδα ‘’196δ’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-196δ”  ………………….

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’196δ’’

171η ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-196 ( κακό μάτι )

youtu.be/QKUEV6gZ46w

……….… 196ε = αγορές από ΜΗ γηγενείς 666μμ από θάλασσα ….. αυτονόμηση 2021-08-20

…………… ‘’196ζ – πυρκαγιές ( ανεμογεννήτριες VS γύφτοι )’’.…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’190’’ ( υποσελίδα ‘’196ζ’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-196ζ”  ………………….

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’196ζ’’

344β ( 2021-8ος ) ……………………………….

ενΖ-196?? = πυρκαγιές ( ανεμογεννήτριες VS γύφτοι )

youtu.be/oN1qQfuQVVk

…………… ‘’199β – κατοχύρωση εφευρέσεων  αρχαίων ΕΛΛΗΝΩΝ’’

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’190’’ ( υποσελίδα ‘’199β’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-199β”  ………………….

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’199β’’

……………… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-199β”  …..

174γ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-192 = αρχαιότητες

youtu.be/IbVFusdp1n0

…………… ‘’199γ – κατοχύρωση εφευρέσεων ΕΛΛΗΝΩΝ’’.…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’190’’ ( υποσελίδα ‘’199γ’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-199γ”  ………………….

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’199γ’’

360θ ( 2021-10ος ) …………………………      

ενΖ-199γ = ευρεσιτεχνίες

youtu.be/BglwO-u47vA

……………… ‘’200 = γραφείο στοιχημάτων – τι είναι ΑΓΑΠΕ;?!;;;’’

2020-09-15 ………………..…..

εκκίνηση 200 = γραφείο στοιχημάτων – τι είναι ΑΓΑΠΕ;?!;;;

2021-03-01 ……………….……..

ΑΓΑΠΕ = Αγνώστου ΓΑλαξιακής Προέλευσης Ευφυΐα

ΑΚΥΡΩΣΗ κίνησης ΛΟΓΩ προσωπικού & οικογενειακού κινδύνου

…‘’yT’’.…ενΖ-200γραφείο στοιχημάτων – τι είναι ΑΓΑΠΕ;?!;;;

167γ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-200 ( γραφείο στοιχημάτων = τιΕίναι ΑΓΑΠΕ ;;?!!::: )

youtu.be/lspcDMcWdPM

229ε ( 2021-2ος ) ………………………….

ενΖ-200 ( γραφείο στοιχειμάτων  = τι είναι ΑΓΑΠΕ ;;;??? )

youtu.be/pYfOEkBU8hw

247β ( 2021-2ος ) ………………………….

200 = ΑΓΑΠΕ

                { τι είναι ; = Αγνώστου ΓΑλαξιακής Προέλευσης  Ευφυΐα 

                          ( = ακύρωση Λονδίνο & γραφείο στοιχημάτων ) }

youtu.be/TgTUZ9XK4QQ

……………… ‘’200 = Hollywood – τανία ΑΓΑΠΕ’’ ….…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ = ΟΛΟ

……… ‘’yT’’ .… ”ενΖ-200 – Hollywood – τανία ΑΓΑΠΕ”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’200’’ = ΟΛΑ

167δ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-200 = ΑΓΑΠΕ  – ταινία στο Hollywood )

youtu.be/uMOzyFTyJ1w

229δ ( 2021-2ος ) ………………………….

ενΖ-200 = ΑΓΑΠΕ  – ταινία στο Hollywood )

youtu.be/5T5XgrvjxjY

247β ( 2021-2ος ) ………………………….

200 = ΑΓΑΠΕ

                ( ταινία ή σειρά tv στο Holygood )

youtu.be/TgTUZ9XK4QQ

……………… 204ω = συμβολαιογράφοι…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { υποσελίδα ‘’204’’

……… ‘’yT’’ .… ενημέρωση ”204ω”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’204’’

135α-β-γ-δ ( 2020-5ος ) ………………………….

12.06’ : ΟΛΟΙ οι συμβολαιογράφοι , έχουν , βιώσει αρκετά & από τα λάθη της ΑΓΑΠΕ & από την συμπεριφορά των ελεγκτών ΤΑΝ . ΑΡΑ αγαπητοί κληρονόμοι τους , σας χρειάζονται ΟΛΑ αυτά που αναλύω

youtu.be/OHlrJSRTLHQ

298δ ( 2021-5ος ) ………………………….

27.29’ ΑΡΑΓΕ πόσοι συμβολαιογράφοι κάνανε τέτοιες ανοησίες ;;;;!!!!!!

       παιδιά μου , & για 281ε , έρχεται το ενΖ-204

youtu.be/j25l8SUywf8

299γ ( 2021-5ος ) ……………………………….

ενΖ-συμβολαιογράφοι

ΟΛΟΙ οι κωδικοί ΑΓΑΠΕ σε 204α για ΤΑΝ

           ΙΔΙΩΣ 281-282 ελέγχων

           ΙΔΙΩΣ 283σ = πούλια

και το 204β προς Δ.Ο.Υ. = ΚΑΚΩΣ αποδοθέντες φόροι

youtu.be/YXVRaJPIHiM

299δ ( 2021-5ος ) ……………………………….

          ενΖ-204 = συμβολαιογράφων

youtu.be/g70Fsi6drs8

399 ( 2022-5ος ) ……………………………….

03.00’ : ενΖ-204

     οι πρώτες κινήσεις μας

     06.06’ : οργάνωση κέντρου δραστηριότητας – αρχείου

         ψυχανάλυση συμπεριφοράς συμβολαιογράφου

         εργαλεία (προσωπικά , αρχείου , αναζήτησης , καταγραφής , κλπ)

         τακτική καταγραφής

………………………………………………

03.00’ : ενΖ ..///.. πρώτες κινήσεις μας , σε μία πρόσκληση συμβολαιογράφου [ενΖ-204]  ..///.. ας ελπίσουμε πως θα είμαι ΚΑΙ εγώ ..///.. 06.06’ : οργάνωση κέντρου δραστηριότητας , οργάνωση αρχείου , ψυχανάλυση συμπεριφοράς συμβολαιογράφου , εργαλεία (προσωπικά , αρχείου , αναζήτησης , καταγραφής , κλπ) , τακτική καταγραφής ..///.. αναλόγως του ψυχογραφήματος (πιστεύω κατά 99%) ΠΡΕΠΕΙ να ξαναστηθεί ΟΛΗ η επιχείρηση , από την αρχή [‘’217=200 – σημείο ”0”’’ & ‘’275 = συμβολαιογραφική εφαρμογή’’ ΒΑΣΕΙ ‘’218=XLs-θεμέλιο’’ ..///.. ΟΛΟΙ έχουν κατακρεουργηθεί από τους ελέγχους ΤΑΝ (με εντολή άνωθεν = σφάξτε τους , βγάζουν πάρα πολλά) ..///..  ΟΛΑ , σε ΟΛΟ το υπό βοήθεια συμβολαιογραφείο , ΠΡΕΠΕΙ να επανατοποθετηθούνε στην ΣΩΣΤΗ τους θέση ..///.. ο κάθε συμβολαιογράφος , έχει 1 φορτηγό ‘’μπάζα’’ (=χρυσάφι) , ΟΙΑ θα πάνε στα συμβόλαια ή στα ‘’απολεσθέντα’’ ή στα ‘’χ’’ ή ..;;!!! ..///.. 34.00’ : ΟΛΑ αυτά που σας εμπεδώνω ΠΡΕΠΕΙ να μεταλαμπαδευτούν στους συμβολαιογράφους & νομικούς τους ..///.. 46.00’ : μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ . ΕΧΟΥΝ καταστραφεί άνθρωποι , από αυτούς τους ελέγχους ΤΑΝ  ..///.. η εφαρμογή που θα κάνουμε είναι ΤΟ εργαλείο , που θα λύσει τα χέρια μας (σε χρόνο , δεξιότητες , κλπ) ..///.. 1.00.00’ : γεροί να είμαστε , να λειτουργήσει το ενΖ , να βγάλετε ένα κομάτι ψωμί ..///.. ΜΟΝΟ της μαμάς ΕΙΝΑΙ εκατομμύρια !!!

youtu.be/kuZr_69N1po

400 ( 2022-5ος ) ……………………………….

18.00’ : ενΖ-204..///..  σκοτάδι . ΟΛΟΙ , όπως η μαμά , σούμα ποσά = …. ΚΑΜΙΑ ανάλυση όπως ο παππούς ..///.. ΔΥΣΚΟΛΑ θα βγάλουμε άκρη

25.00’ : ενΖ-204 ..///.. πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά με τους συμβολαιογράφους ..///.. τόσα έτη , ΟΛΑ όσα ήρθαν στην αντίληψη μου , ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΑΖΑ

37.00’ : πολύ & δύσκολη η δουλειά στο ενΖ-204

52.00’ : για συγκρίνεται όλους αυτούς & την μαμά (30 έτη) ΣΕ ΣΧΕΣΗ με τις αναλυτικές αναφορές των ποσών πληρωμής στα συμβόλαια της μαμάς από το 2021 !!!!!! & μετά

youtu.be/X3oHFoF015U

405β ( 2022-6ος ) ……………………………….

09.00’ : από τα ‘’μπάζα’’ μας ενδιαφέρει τις επόμενες ημέρες να βρεθεί ΚΑΠΟΙΑ πληρωμή κ-15-17-18 (μηνιαία ή ανά συμβόλαιο) , ΟΠΩΣ η προχθεσινή ..///.. παραπομπή θέσης εμφανιζόμενου συμβολαίου {με χρήση & στο ενΖ-204}

youtu.be/5vxpjBWVe7c

411 ( 2022-6ος ) ……………………………….

27.27’ : ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ , όταν με το καλό θα κινείστε στο ενΖ , τον πνιγμένο στα ‘’μπάζα’’ , τον παρατάτε & πάτε για αλλού . ΑΝ η μαμά ΔΕΝ είχε ‘’μπάζα’’ , εγώ , αντί  για τις 1.000 ώρες θα είχα απασχοληθεί 50 ώρες , ΚΑΙ ΑΝ είχα την μελλοντική ‘’e’’ εφαρμογή (βάσει 218) , θα είχα απασχοληθεί 2 ώρες

youtu.be/GvfmpKmSZss

420 ( 2022-8ος ) ………………………….

1.03.33’ : στο www.zil8 , ταίριασα την υποσελίδα ενΖ

       δημιούργησα τις υποσελίδες της :

             ενΖ-8 (= ΕΛΑ

                  ή … ή ως πάσχων π.χ. συμβολαιογράφος έναντι ΤΑΝ ή ….

youtu.be/E7hrOT81H5w

……… 214 = συμβολαιογράφος – επίσχεση συμβολαίων ….. αυτονόμηση 2021-08-20

……………… ‘’219γ1 = εταιρείες’’ ….…..

2022-07-23 …………  ΙΔΕ ενΖ-7α

       ‘’ έγγραφο προς ΣΔΟΕ‘’

       ‘’  έγγραφο προς ΤΑΝ ‘’

2022-07-23 …………  ΙΔΕ ενΖ ….‘’ έγγραφο προς ελεγκτή Δ.Δ.‘’ …

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’210’’ ( ‘’219’’ υποσελίδα ‘’219γ1’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-219γ1”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’219γ1’’

149θ ( 2020-7ος ) ………………………….

ΔΟΛΟΣ

             …………………………………….

00.00’ : ΔΟΛΟΣ 1] ήξερε & δέχτηκε να πληρώσει το ψωμί 2σεντς αντί 1€ ..///.. ΔΟΛΟΣ 2] με τεκμηρίωση , μέσα από τα δεδομένα , πως συνειδητά & οργανωμένα , μπόρεσε & ξεγέλασε την μαμά μας} ..///.. 08.00’ : ΔΟΛΟΣ {στόχος οι SEF ΚΑΙ οι συστάσεις των εγκληματικών τους  οργανώσεων} , {ΚΑΙ πανελαδιστανικά}

………….

εταιρίες , ΟΛΕΣ συνειδητά , βάσει οργανωμένων σχεδίων από τους SEF

………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

149κ ( 2020-7ος ) ………………………….

07.00’ : πλάνο επίθεσης ‘’zηλ’’ , {να οχυρωθώ ως ‘’πληριοφοριοδότης’’ , να στείλω αύριο e mail σε υπηρεσίες & να ορμήξω σε νταμαρια εταιριες μισθωσεις με κτιριακά}

youtu.be/7iobxxFMCpM

161ε ( 2020-9ος ) ………………………….

περί 223 υπηρεσίες ( 219γ1 )

………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

163θ ( 2020-9ος ) ………………………….

περί ‘’ενΖ-219γ1’’ = εταιρείες

youtu.be/o_Kco1yyYAY

165μ ( 2020-9ος ) ………………………….

00.00’ : ανάγνωση της υποσελίδας ‘’www.ενΖ’’ {οία ενταγμένη στο ‘’www.zil8’’} , {εν τη παρόδω χρόνου , θα αυτονομηθεί} , {δυσκολίες –επιθυμίες –αποτέλεσμα –υποκαταστήματα (ηγέτης –διανομή εσόδων) -κλπ} , {ήδη έχουν γίνει προδημοσιεύσεις (εταιρίες –νταμάρια) & προτάσεις συμβουλευτικές}

youtu.be/Ed0M3TJqi8U

180π ( 2020-10ος ) ………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ

      … πρέπει …

             …………………………………….

00.00’ : αύριο : 1] θα ανεβούνε ΟΛΑ τα απόρρητα βίντεο με ‘’200’’ στο youTuBe , 2] θα ανεβούνε ΟΛΕΣ οι απόρρητες υποΣελίδες στο www.zil8/’’200’’ , 3] θα ανεβεί το ‘’ενΖ’’ με τα θέματα του (& στο youTuBe & στο www.zil8/’’ενΖ’’) , 4] θα φύγουνε με e mail ή με courier προς υπηρεσίες (ΙΔΙΩΣ Εισαγγελία) , 5] θα πάω σε Δήμο για νταμάρια , 6] θα ξεκινήσουν εταιρείες & μισθώσεις με κτιριακά , 7] θα ζητηθεί η ‘’επίσχεση συμβολαίων’’ , {05.05’ : νταμάρια , εταιρείες}

……………

03.00’ : Απόστολε , πρέπει να γίνεις κάλλιστος στην πληροφορική {όχι μόνο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία , αλλά & στις Η.Π.Α.} , (& ΙΔΙΩΣ χάκερ τραπεζικών συστημάτων (στόχος τα αγαπημένα τους ευρουλάκια)} , {04.00’ : Κύρο , Γεώργιε {σε πολλά θα με κατηγορήσετε (δεν έπρεπε , δεν έπρεπε έτσι , κλπ)} , {04.44’ : εγώ Δευτέρα , θα πάω Καληράχη , να δω την μανούλα μου (μία φορά την είδα εφέτος & μάλιστα ήρθε αυτή Λιμένα) , {θα κάτσω λίγες ημέρες , να δω τι θα κάνουνε οι υπηρεσίες} , {05.45’ : αν θα ξανάρθω Λιμένα , εξαρτάται από την μαμά} , {το επόμενο 2μηνο έχουμε & δίκη ΤΑΝ & δίκη ΦΠΑ} , {06.16’ : ΙΣΩΣ να μην είμαι εδώ {προτού έρθει η πανδημία , πολλές φορές σκέφτηκα να την κάνω , ΑΛΛΑ με κρατάγατε ΕΣΕΙΣ} , {σήμερα είμαι ευχαριστημένος = 1] ΥΠΑΡΧΩ , 2] πιθανόν να κάνω & κάτι (να ΜΗΝ τα κάνετε όλα εσείς) , 3] έχει δημιουργηθεί μία μεγάλη βάση ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ , για τον αγώνα της μαμάς , να ΑΘΩΩΘΕΙ στην δίκη ΤΑΝ , 4] έχει δημιουργηθεί μία μεγάλη βάση ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ , απέναντι στους πολίτες (= πελάτες της μαμάς , 5] έχει δημιουργηθεί μία μεγάλη βάση ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ , απέναντι στους ΤΟΓΚΑτζηδες , 6] έχει δημιουργηθεί μία μεγάλη βάση ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ , απέναντι στους ΔΟΛΙΟΥΣ , {11.00’ : έχετε ΟΠΛΑ για την μάχη}

youtu.be/Ju8HemFX5yI

221α  ( 2021-2ος ) ………………………….

ΑΛΑΛΑ

        ενΖ-219γ1 = εταιρείες

youtu.be/VvXMCj7mARQ

221β  ( 2021-2ος ) ………………………….

περί 292 { προς εισαγγελία ( μηνυτήρια αναφορά )

         εν Ζ-219γ1 = εταιρείες

youtu.be/86plsm1ybK8

257β ( 2021-3ος ) ………………………….

07.00’ : περί νομοθεσίας ..///.. 08.00’ : απόφαση συμβουλίου  επικρατείας στο 2020  περί φόρου υπεραξίας ΟΤΑΝ έχουμε συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων ..///.. 11.41’ : για ελάτε ΕΔΩ εταιρίες της μαμάς !!! ..///.. 16.16’ : την χρειάζομαι αυτή την απόφαση (& για την μαμά & για το ενΖ) , θα την διαβάσω καλά , επειδή μάλλον ΜΟΝΟ η μαμά τις χρέωνε ως πάγια πράξη

youtu.be/nkol5mLiT9U

418δ ( 2022-7ος ) ………………………….

01.00’ : ενΖ-ΑΕ = όφελος από πληροφορία ..///.. ανάγνωση εγγράφου προς ΣΔΟΕ με θέμα : διαμόρφωση ‘’δούναι και λαβείν’’ {με 1ο βήμα = ΠΟΣΟ τοις 100% & 1η μας επίθεση = εταιρίες + νταμάρια (πανελλαδιστανικα)} , {zηλ – μπηχτές (ε ρε γούστα) , (1η υπόθεση = 21916-27/9)} , {η ΣΔΟΕ απάντησε άμεσα ‘’περί παραλαβής εγγράφων} , {2ο βήμα θα είναι η πρόσβαση σε φακέλους εγγράφων των υπηρεσιών (σε συνδυασμό , με ταυτόχρονο αίτημα προς Εισαγγελία ανά εξεταζόμενη υπόθεση)} , {νταβατζιλίκι των πόρων ΤΑΝ στους  ελλαδιστανούς , έως το 2016}

…….

17.00’ : ενΖ-ΑΕ & υπηρεσίες – πρόσωπα ..///.. ενΖ-ΑΕ & παραρτήματα πανελλαδιστανικά  

……..

16.00’ : ε ρε γενέθλια που έκανα (το είχα υποσχεθεί το 2020)

8soUZzOCk2w

419α ( 2022-7ος ) ………………………….

06.46’ : ανάγνωση εγγράφου προς ελεγκτή Δ.Δ. με θέμα :

       ενΖ vs  δόλιους – κλπ παραβάτες (  ΙΔΙΩΣ εγκληματικές οργανώσεις )

……..

13.13’ : ανάγνωση εγγράφου προς ΤΑΝ με θέμα :

      ενΖ-ΑΕ = διαμόρφωση ‘’δούναι και λαβείν’’

……

             …………………………………….

06.46’ : ανάγνωση εγγράφου προς ελεγκτή Δ.Δ. με θέμα : ενΖ vs  δόλιους – κλπ παραβάτες (  ΙΔΙΩΣ εγκληματικές οργανώσεις ) ..///..zηλ – μπηχτές (ο γεν. επιθεωρητής Δ.Δ. ΔΕΝ είχε & ΔΕΝ έχει e mail) , (τις τελευταίες ημέρες σταμάτησε & του ελεγκτή Δ.Δ.) , (το έστειλα στην προϊσταμένη τους υπηρεσία , την αρχή διαφάνειας , για να τους το στείλει)

……

13.13’ : ανάγνωση εγγράφου προς ΤΑΝ με θέμα : ενΖ-ΑΕ = διαμόρφωση ‘’δούναι και λαβείν’’ ..///..zηλ – μπηχτές {προϊστάμενου & 5 τμήματα του (ΙΔΙΩΣ πόρων) ΔΕΝ λειτουργούν τα e mail τους (αναγκαστικά έστειλα με courier)} , {αφαίμαξη ΤΑΝ από σπυριάρη & τουρκοχαζάρο} , {& από υποθηκοφυλακείο υπάρχει διαφυγή εσόδων σας}

……………

1.01.31’ : ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ . να μείνω ή να φύγω ;;;;; ζορίζεται πολύ η μαμά {χάσαμε ……} , {να πάω στην Τάμπα της Φλοριντα , να πλένω πιάτα , να έρθετε και εσείς , να συνεχίσετε τις σπουδές , ΠΟΙΟΣ ΓΑΜΑ το ελλαδισταν & την ΑΓΑΠΕ = χαμένη υπόθεση} , {ίσως , ΑΝ κάνω λεφτά , να δρομολογήσω & την οφειλή στους υπαίτιους της καταστροφής της κ. Τερζίδου} , {από το 2016 , είμαστε από εγκεφαλικό σε εγκεφαλικό

             …………………………………….

39.00’ : περί ιδρυμάτων & βρωμοΟικογένειας

youtu.be/ThrjAGaAv34

……………… ‘’219γ1δ = ΕΠΕ’’.…. αυτονόμηση = 2021-08-17

….

……………… ‘’219γ1ζ1 = εταιρείες – ίδρυμα – ίδρυση’’.…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’210’’ ( ‘’219’’ υποσελίδα ‘’219γ1ζ1’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-219γ1ζ1”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’219γ1ζ1’’

363γ ( 2021-10ος ) …………………………

προδημοσίευση επόμενων κινήσεων ‘’ενΖ’’

         ενΖ-219γ1ζ1 = ίδρυμα – ίδρυση

youtu.be/q400rUB_57U

…………………………… ‘’219γ2 = μισθώσεις’’ ….…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’210’’ ( ‘’219’’ υποσελίδα ‘’219γ2’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-219γ2”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’219γ2’’

282β ( 2021-5ος ) ………………………….

ενΖ-219γ2-ΥΠΟ αίρεση

…………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

342α ( 2021-8ος ) ……………………………….

02.20’ : ενΖ-219γ2α = μίσθωση νταμαριών

             …………………………………….

02.20’ : ενΖ-219γ2α = μίσθωση νταμαριών {ΔΕΝ θα ασχοληθούμε με (διαφοροποίηση νομοθεσίας) 1] αδρανή υλικά , 2] μαρμαροχαλίκια (& ψηφίδες) , 3] βιομηχανικά υλικά} , {08.00’ : η ενΖ , όπως σε κάθε θέμα , θα καταγράψει (σε βάθος χρόνου) τι συνέβη στην υπόλοιπη Ευρώπη , στην υπόλοιπη ‘’φωτεινή δύση’’ (όχι στα σκοτάδια = χωρίς ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ παραμέτρους)} , {κιμΓιοΓιουγκ κλπ λαϊκά συστήματα = ΟΛΑ κρατικά} , {39.00’ : ΠΡΟΣΟΧΗ : εγγυητικές επιστολές , αποκατάσταση χώρου , κλπ}

…..

03.33’ : ενΖ-219γ2α1 = ΠΑΡΑΤΑΣΗ

06.00’ : ενΖ-219γ2α2 = ΒΑΘΟΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ

06.06’ : ενΖ-219γ2α3α = πάγιο ΜΙΣΘΩΜΑ {…} , {34.57’ : τροποποίηση νομοθεσίας νταμαριών το 2018 για μίσθωμα = Σ1ΠΜ=Ε1*κ*α*β*γ*δ*ε (Ε1=στρ ΕΩΣ 100) , κ (=10) * α {(= 1 = απραξία) ή (= 1,3 = ενεργά)} , β { (= 1,4 = μάρμαρα) ή (=1 = μαρμαρόσκονη & μαρμαροψηφίδα) ή διάφορα (= 2)} , γ (= 1= για 1 έως 5 έτη) ή (= 2= για 5 έως 10 έτη) ή (= 4= για 10 έτη & άνω)} , δ = ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο ΣΕ απόσταση (= 1 έως 1.000μμ) ή (= 0,9 ΑΝΩ 1.000μμ) , ε = δαπάνες έρευνας στην αρχική φάση {(= 1 ΕΩΣ 50.000) ή (= 0,9 ΑΝΩ 50.000)}

39.09’ : ενΖ-219γ2α3β = αναλογικό ΜΙΣΘΩΜΑ

27.27’ : ενΖ-219γ2α4 = ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ

29.29’ : ενΖ-219γ2α5 = αντικειμενική αξία Δ.Ο.Υ.

32.21’ : ενΖ-219γ2α6 = ασφαλιστική ενημερότητα

50.00’ : τα περισσότερα των ανωτέρω , διέπονται από την συμβουλευτική ιδιότητα της ενΖ , ως προτάσεις προς τον επερχόμενο λοχία (π.χ. κ. Πατακό , που έφυγε χωρίς διαμέρισμα} , {ως ενΖ θα γίνει έρευνα , επί των ανωτέρω , του ‘’τι συμβαίνει παγκόσμια’’} , {53.00’ : 50 φρεγάτες , θα φέρει η ενΖ στο ελλαδισταν , από το ενΖ-219γ2α , που έκλεψαν οι εγκληματικές οργανώσεις από τον Ελληνικό λαό

             …………………………………….

34.00’ : ΑΝ πήγαινε ΒΑΣΕΙ νομοθεσίας 2011 η αξία πράξης θα ήταν 36.789€ , ΤΩΡΑ με την τροποποίηση του 2018 , είναι 6.867,28€ = ζήτω , ΖΗΤΩ , ΖΗΤΩ το βρωμοκτίριο}

42.00’ : ο συριζα , για αναπτυξιακούς λόγους , έκανε ΟΛΑ τα ανωτέρω {zηλ – μπηχτές = (κιμΓιοΓιουγκ , μαοικοί , ως συνέχεια των μνημονιακών κυβερνησεων , κατ’ εντολή των κέντρων που τους κατευθύνει = λονδινο – βερολινο)

46.26’ : zηλ – μπηχτές {ένα σύννομο κράτος ΔΕΝ πρέπει να αφήνει χώρο στους ΔΟΛΙΟΥΣ}

             …………………………………….

Οι χρονολογικές καταχωρήσεις είναι από το αρχικό επεισόδιο (προς τα παιδιά μου) , το οποίο για να ανέβει στο youTuBe , λόγω αναφοράς ονομάτων , έφαγε 5 περικοπές(2 της θέσης 219-16 , μία της θέσης 219-27 & ενός δικηγόρου)

youtu.be/jDXDlUvnayA

345β ( 2021-8ος ) ……………………………….

αναφορά για ‘’ενΖ-219γ2’’ = μισθώσεις

                   λόγω 219γ = αίτιο τα κ-15-17

                   λόγω 219 = πολίτης εν 200

         δ = κλπ ( ενεργειακά , οχημάτων , κλπ )

youtu.be/CL2y6PT_o8Y

……………… ‘’219γ2α = νταμάρια’’.…. αυτονόμηση = 2021/08/17

……………… ‘’219γ2β = μίσθωση αγροτική γη’’ ….…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’210’’ ( ‘’219’’ υποσελίδα ‘’219γ2β’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-219γ2β”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’219γ2β’’

165ν ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-219γ2β ( μίσθωση αγροτικής γης )

youtu.be/jvNBXdCO48g

345β ( 2021-8ος ) ……………………………….

αναφορά για ‘’ενΖ-219γ2’’ = μισθώσεις

                   λόγω 219γ = αίτιο τα κ-15-17

                   λόγω 219 = πολίτης εν 200

         β = γη ( αγροτικά – κτηνοτροφικά – δασικά – κλπ )

youtu.be/CL2y6PT_o8Y

……………… ‘’219γ2γ = μίσθωση γη ( κτιριακά )’’ ….…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’210’’ ( ‘’219’’ υποσελίδα ‘’219γ2γ’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-219γ2γ”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’219γ2γ’’

149κ ( 2020-7ος ) ………………………….

07.00’ : πλάνο επίθεσης ‘’zηλ’’ , {να οχυρωθώ ως ‘’πληροφοριοδότης’’ , να στείλω αύριο e mail σε υπηρεσίες & να ορμήξω σε νταμαρια εταιριες μισθωσεις με κτιριακά}

youtu.be/7iobxxFMCpM

165ξ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-219γ2γ ( μίσθωση γης & κτιριακα )

………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

180π ( 2020-10ος ) ………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ

      … πρέπει …

             …………………………………….

00.00’ : αύριο : 1] θα ανεβούνε ΟΛΑ τα απόρρητα βίντεο με ‘’200’’ στο youTuBe , 2] θα ανεβούνε ΟΛΕΣ οι απόρρητες υποΣελίδες στο www.zil8/’’200’’ , 3] θα ανεβεί το ‘’ενΖ’’ με τα θέματα του (& στο youTuBe & στο www.zil8/’’ενΖ’’) , 4] θα φύγουνε με e mail ή με courier προς υπηρεσίες (ΙΔΙΩΣ Εισαγγελία) , 5] θα πάω σε Δήμο για νταμάρια , 6] θα ξεκινήσουν εταιρείες & μισθώσεις με κτιριακά , 7] θα ζητηθεί η ‘’επίσχεση συμβολαίων’’ , {05.05’ : νταμάρια , εταιρείες}

……………

03.00’ : Απόστολε , πρέπει να γίνεις κάλλιστος στην πληροφορική {όχι μόνο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία , αλλά & στις Η.Π.Α.} , (& ΙΔΙΩΣ χάκερ τραπεζικών συστημάτων (στόχος τα αγαπημένα τους ευρουλάκια)} , {04.00’ : Κύρο , Γεώργιε {σε πολλά θα με κατηγορήσετε (δεν έπρεπε , δεν έπρεπε έτσι , κλπ)} , {04.44’ : εγώ Δευτέρα , θα πάω Καληράχη , να δω την μανούλα μου (μία φορά την είδα εφέτος & μάλιστα ήρθε αυτή Λιμένα) , {θα κάτσω λίγες ημέρες , να δω τι θα κάνουνε οι υπηρεσίες} , {05.45’ : αν θα ξανάρθω Λιμένα , εξαρτάται από την μαμά} , {το επόμενο 2μηνο έχουμε & δίκη ΤΑΝ & δίκη ΦΠΑ} , {06.16’ : ΙΣΩΣ να μην είμαι εδώ {προτού έρθει η πανδημία , πολλές φορές σκέφτηκα να την κάνω , ΑΛΛΑ με κρατάγατε ΕΣΕΙΣ} , {σήμερα είμαι ευχαριστημένος = 1] ΥΠΑΡΧΩ , 2] πιθανόν να κάνω & κάτι (να ΜΗΝ τα κάνετε όλα εσείς) , 3] έχει δημιουργηθεί μία μεγάλη βάση ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ , για τον αγώνα της μαμάς , να ΑΘΩΩΘΕΙ στην δίκη ΤΑΝ , 4] έχει δημιουργηθεί μία μεγάλη βάση ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ , απέναντι στους πολίτες (= πελάτες της μαμάς , 5] έχει δημιουργηθεί μία μεγάλη βάση ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ , απέναντι στους ΤΟΓΚΑτζηδες , 6] έχει δημιουργηθεί μία μεγάλη βάση ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ , απέναντι στους ΔΟΛΙΟΥΣ , {11.00’ : έχετε ΟΠΛΑ για την μάχη}

youtu.be/Ju8HemFX5yI

345β ( 2021-8ος ) ……………………………….

αναφορά για ‘’ενΖ-219γ2’’ = μισθώσεις

                   λόγω 219γ = αίτιο τα κ-15-17

                   λόγω 219 = πολίτης εν 200

         γ = κτιριακά ( 1 = ως επιχείρηση , 2 = ως οίκηση )

youtu.be/CL2y6PT_o8Y

……………… ‘’219γ2δ = μίσθωση ( ενεργειακά )’’ ….…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’210’’ ( ‘’219’’ υποσελίδα ‘’219γ2δ’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-219γ2δ”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’219γ2δ’’

172γ ( 2020-9ος ) ………………………….

00.20’ : ενΖ-219γ2δ

youtu.be/BVYxHmIr0Vk

172δ-ε ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-219γ2 (ενεργειακά)

……………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

345β ( 2021-8ος ) ……………………………….

αναφορά για ‘’ενΖ-219γ2’’ = μισθώσεις

                   λόγω 219γ = αίτιο τα κ-15-17

                   λόγω 219 = πολίτης εν 200

         δ = κλπ ( ενεργειακά , οχημάτων , κλπ )

youtu.be/CL2y6PT_o8Y

……… ‘’219γ3 = δάνεια –υποθήκες & εξάλειψη -άρση κατάσχεσης )’’

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’210’’ ( ‘’219’’ υποσελίδα ‘’219γ3’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-219γ3”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’219γ3’’

165ο ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-219γ3 = δάνεια – υποθήκες

youtu.be/962ZaTKQ0lw

……… ‘’219γ4 = προσύμφωνα’’…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’210’’ ( ‘’219’’ υποσελίδα ‘’219γ4’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-219γ4”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’219γ4’’

165π ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-219γ4 = ακύρωση προσυμφώνων

youtu.be/Y9suqxXEufo

……… ‘’219γ6α = γονική (επικαρπία)’’…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’210’’ ( ‘’219’’ υποσελίδα ‘’219γ6α’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-219γ6α”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’219γ6α’’

165ρ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ- 219γ6 ( α = επικαρπία )

………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

……… ‘’219δ6-ΝτΜιΧο’’…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’210’’ ( ‘’219’’ υποσελίδα ‘’219δ6’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-219δ6”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’219δ6’’

284β ( 2021-5ος ) ………………………….

ενΖ-219δ6 = νΜιΧο – εταριών

youtu.be/L0JOVlyBurg

412β ( 2022-7ος ) ………………………….

49.00’ : τον 219δ6 = ντιΜιΧο ήθελα να τον εμφανίσω μαζί με το ενΖ-219δ6 , αλλά τέλος πάντων , τον παρουσίασα

youtu.be/XyWgz-cY9lc

………………..… ‘’223 = ΔΟΛΟΣ’’…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’220’’ (  υποσελίδα ‘’223’’

……………… ‘’yT’’ ….…”ενΖ-223”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’223’’

171γ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-223 = ΔΟΛΟΣ

youtu.be/qZqqYiUxaLU

……… ‘’223 = μεσίτης’’…

…… ‘’yT’’ ….…”ενΖ-223 -μεσίτης”  …..

175η ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-223 μεσιτης

…….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

……… ‘’223 = έσοδα από δημόσιο με πλαστά έγγραφα’’…

… ‘’yT’’ ….…”ενΖ-223 –έσοδα δημόσιο με πλαστά” …..

175κ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-223 = έσοδα από δημόσιο με πλαστά έγγραφα

youtu.be/Pyw29MuZxLA

……………………… ‘’224 = ΤΟΓΚΑ’’…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’220’’ (  υποσελίδα ‘’224’’

……………… ‘’yT’’ ….…”ενΖ-224”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’224’’

169β-γ-δ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-224α = τογκατζήδες ( εκόντες )

…………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

…………….… ‘’241 = Δ.Ο.Υ. = ΔΟΛΟΣ – αντικειμενικές’’…

…… ‘’yT’’ ….…”ενΖ-241 = Δ.Ο.Υ. = ΔΟΛΟΣ – αντικειμενικές”  …..

303ι ( 2021-6ος ) ……………………………….

223 = ΔΟΛΟΣ

τίμημα αναλογικής πράξης

          εξαγωγή από πασοκτση της εφορίας

          εξαγωγή βάσει αντικειμενικών ( 1998 και εντεύθεν )

ενΖ-241 = αντικειμενικές

youtu.be/N6dBVhqgmSw

……………..… ‘’262 – μεγαρόσημο’’…

……… ‘’yT’’ ….…”ενΖ-262-μεγαρόσημο”  …..

171α ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-262 ( μεγαρόσημο )

youtu.be/IqCl8tdgQkc

……….… ”281β = ΔΟΛΟΣ ΤΑΝ εν τη διαδικασία ελέγχων’’

2020-10-07 …………   εκκίνηση /// ΕΛΑ = έναντι ελέγχων ΤΑΝ-ΤΑΣ

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’280’’ (  ‘’281’’ υποσελίδα ‘’281β’’

……………… ‘’yT’’ ….…”281”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’281β’’

179η ( 2020-10ος ) ………………………….

ενΖ-281 = ΔΟΛΟΣ σε ελέγχους ΤΑΝ

youtu.be/kKHf1OYq0bg

…………… ”281β1 = ΔΟΛΟΣ ΤΑΝ εν τη διαδικασία ελέγχων –απόκρυψη πληρωμών’’

2020-10-07 ……………   εκκίνηση /// ΕΛΑ = έναντι ελέγχων ΤΑΝ-ΤΑΣ

……… ‘’yT’’ ….…”281β1”  …..

363γ ( 2021-10ος ) …………………………

προδημοσίευση επόμενων κινήσεων ‘’ενΖ’’

         ενΖ-281β = ΤΑΝ – ΔΟΛΟΣ { εν τη διαδικασία ελέγχων

                     – απόκρυψη πληρωμών

youtu.be/q400rUB_57U

……..… ”281μ = ΔΟΛΟΣ ΤΑΝ εν τη διαδικασία ελέγχων υπερπληρωμή κ-18 = κωδικός **15** ..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’280’’ (  ‘’281’’ υποσελίδα ‘’281μ’’

…… ‘’yT’’ ….…”281μ”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’281μ’’

293α ( 2021-5ος ) ………………………….

ενΖ-281μ = υπερπληρωμή κ-18 = κωδικός **15** (όπως ΔΕΝ ζητάει 1998/8ος

youtu.be/aFLa2V2lR5I

………… ”281ο = ΔΟΛΟΣ ΤΑΝ-ΤΑΣ εν τη διαδικασία ελέγχων …..ΤΑΝ παγίου αναλογικής 5% & ΟΧΙ 9%”..

2020-10-07 …………  εκκίνηση /// ΕΛΑ = & έναντι ελέγχων ΤΑΝ-ΤΑΣ & έναντι φορολογητέου ποσού Δ.Ο.Υ.

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’280’’ (  ‘’281’’ υποσελίδα ‘’281ο’’

……………… ‘’yT’’ ….…”281ο”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’281ο’’

177ε ( 2020-10ος ) ………………………….

ενΖ-281ο = ΤΑΝ παγίου αναλογικής 5% & ΟΧΙ 9%

youtu.be/Z7ICqK_CHbk

179δ ( 2020-10ος ) ………………………….

ενΖ-281ο = ΤΑΝ – έλεγχος ( παγίου αναλογικής 5% & ΟΧΙ 9% )

youtu.be/XVeRHyz7Jak

……..… ”281π = ΔΟΛΟΣ ΤΑΝ-ΤΑΣ εν τη διαδικασία ελέγχων ….ΤΑΝ κ-18 σε πληρεξούσιο-διαμαρτυρικό”..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’280’’ (  ‘’281’’ υποσελίδα ‘’281π’’

…… ‘’yT’’ ….…”281π”  ……………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’281π’’

187δ ( 2020-11ος ) ………………………….

ενΖ-281π = ΤΑΝ – ΔΟΛΟΣ ελέγχου ( κ-18 σε πληρεξούσιο-διαμαρτυρικό )

youtu.be/bWmmM3vXVfg

……………….… ”281τ = ΔΟΛΟΣ ΤΑΝ εν τη διαδικασία ελέγχων =…….. κ-15 1,3% πληρωμή στην Δ.Ο.Υ.”

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’280’’ (  ‘’281’’ υποσελίδα ‘’281τ’’

……………… ‘’yT’’ ….…”281τ”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’281τ’’

316β ( 2021-7ος ) …………………………

καταχωρώντας για 1η φορά τον 281τ = ΔΟΛΟΣ ΤΑΝ = 1,3% πληρωμή Δ.Ο.Υ.

            = ως μισθώσεις { = 219γ2

                        ( ΕΠΟΝΤΑΙ αναζητήσεις σε άλλες αναλογικές ) }

            = διπλοΠληρωμή & σε μηνιαία

            = ΚΑΚΩΣ απαιτητά από έλεγχο ΤΑΝ

ενΖ-281τ = πρώην έλεγχοι ΤΑΝ σε συμβολαιογράφους

            ΙΔΙΩΣ κρεμασμένους

………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

……………….… ”282 = λάθη ελεγκτών ΤΑΝ’’..

2020-10-07 ……………    εκκίνηση  /// ΕΛΑ

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’280’’ (  υποσελίδα ‘’282’’

……………… ‘’yT’’ ….…”282”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’282’’

179ζ ( 2020-10ος ) ………………………….

ενΖ-282 = λάθη ελεγκτών ΤΑΝ-ΤΑΣ

youtu.be/TwHBaoA60cE

…………..…… ‘’283ζ = 2α φύλλα’’…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’280’’ (  ‘’283’’ υποσελίδα ‘’283ζ’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-283ζ”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’283ζ’’

166ζ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-283ζ  = επόμενα φύλλα

youtu.be/OXmJjs4J0f0

………………… ‘’283ι = πολυπρόσωπες’’…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’280’’ (  ‘’283’’ υποσελίδα ‘’283ι’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-283ι”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’283ι’’

165σ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ- 283ι-κ { = πολλαπλές & πολυπρόσωπες }

youtu.be/WPBDosg03Rg

167ξ ( 2020-9ος ) ………………………….

‘’ενΖ-283ι = πολυπρόσωπη’’

youtu.be/Y1U10aqiqHk

168ι ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-283ι-κ ( δικηγοροι )

youtu.be/tcbq6RMvGN8

…………………… ‘’283κ = πολλαπλές’’…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’280’’ (  ‘’283’’ υποσελίδα ‘’283κ’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-283κ”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’283κ’’

165σ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ- 283ι-κ { = πολλαπλές & πολυπρόσωπες }

youtu.be/WPBDosg03Rg

167ξ ( 2020-9ος ) ………………………….

‘’ενΖ-283κ = πολλαπλή’’

youtu.be/Y1U10aqiqHk

168ι ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-283ι-κ ( δικηγοροι )

youtu.be/tcbq6RMvGN8

……………….… ‘’283μ = εκτός έδρας’’…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’280’’ (  ‘’283’’ υποσελίδα ‘’283μ’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-283μ”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’283μ’’

166θ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-283μ = εκτός γραφείου – έδρας

youtu.be/BMNkXHa5gOw

……………… ‘’283ο = έγγραφα από αρχείο’’…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’280’’ (  ‘’283’’ υποσελίδα ‘’283ο’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-283ο”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’283ο’’

167ι ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-283ο = έγγραφα από αρχείο

youtu.be/maNdi5DN4SI

……………………. ‘’283π = αιτήσεις’’…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’280’’ (  ‘’283’’ υποσελίδα ‘’283π’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-283π”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’283π’’

167ν ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ– 283π = αιτήσεις

youtu.be/GUMhNuOH_SI

………………… ‘’283ρ = υπεύθυνες δηλώσεις’’…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’280’’ (  ‘’283’’ υποσελίδα ‘’283ρ’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-283ρ”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’283ρ’’

167λ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-283ρ = υπεύθυνες δηλώσεις

youtu.be/-2ulPLukcGI

…….………… 283σ = χαρτόσημα = κινητον επίσημα’’  …..

ΙΔΕ wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’280’’ – ‘’283’’ υποσελίδα 283σ

…… ‘’yT’’ .… ενημέρωση ”283σ ‘’  ………………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’283σ’’

293α ( 2021-5ος ) ………………………….

ενΖ-283σ1 = χαρτόσημα – κινητον επίσημα = ”3.600” ( έως 1955;;;??? )

ενΖ-283σ4 = χαρτόσημα σε ΤΑΧΔΙΚ ( 1.000 γονικές – δωρεές )

                 & ( 500-1.000 αγοραπωλησίες ) ( έως 1955;;;??? )

ενΖ-283σ5 = χαρτόσημα – κινητον επίσημα = ”450-550” σε αγοραπωλησίες

               ( έως 1955;;;??? )

youtu.be/aFLa2V2lR5I

295ε ( 2021-5ος ) ………………………….

ενΖ-283σ1 = χαρτοσήμανση συμβολαίων με ‘’3.600’

youtu.be/QEs1eljKAyM

295ζ ( 2021-5ος ) ………………………….

ενΖ-283σ4 = χαρτοσήμανση συμβολαίων με ‘’πάγιο αναλογικής’’

youtu.be/6NJz4i0yHYg

…….………… 283τ = ΤΑΧΔΙΚ’’  …..

ΙΔΕ wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’280’’ … ‘’283’’ υποσελίδα 283τ

…… ‘’yT’’ .… ενημέρωση ”283τ ‘’  ………………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’283τ’’

295η ( 2021-5ος ) ………………………….

ενΖ-283τ = χαρτοσήμανση συμβολαίων με ΤΑΔΙΚ

youtu.be/hS9IcidsvC8

……… ‘’283υ = χαρτοσήμανση αντιγράφων’’…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’280’’ (  ‘’283’’ υποσελίδα ‘’283υ’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-283υ”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’283υ’’

175ε ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-283υ = χαρτοσήμανση αντιγράφων

youtu.be/5Nk-5vHPCWE

…….………… 283φ = χαρτόσημα στα Τ.Π.Υ. & Α.Π.Υ ως ‘εσοδο

2020-10-01 ……………  εκκίνηση /// ΕΛΑ = έναντι φορολογητέου ποσού Δ.Ο.Υ.

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’280’’ (  ‘’283’’ υποσελίδα ‘’283φ’’

……………… ‘’yT’’ ….…”283φ”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’283φ’’

177η ( 2020-10ος ) ………………………….

ενΖ-283φ = χαρτόσημα ως έσοδο στα Τ.Π.Υ. & Α.Π.Υ

youtu.be/-2w_bP_LEh0

…….………..…… 283ψ = διανομή.…..

…… ‘’yT’’ .… ενημέρωση ”283ψ ‘’  ………………………………..

187γ ( 2020-11ος ) ………………………….

ενΖ283ψ = διανομή

youtu.be/EyyZJhQ083U

…………………… 283ω5 = ΤΑΝ 9% & σε χαρτόσημα & σε κατάσταση & έλεγχος απαίτηση

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’280’’ (  ‘’283’’ υποσελίδα ‘’283ω5’’

…… ‘’yT’’ .… ενημέρωση ”283ω5 ‘’  ………………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’283ω5’’

295η ( 2021-5ος ) ………………………….

ενΖ-283ω5-6 = χαρτοσήμανση συμβολαίων με ΤΑΝ – ΤΑΣ

youtu.be/hS9IcidsvC8

…………………..…… 283ω7 = χρησικτησία…..

2021-07-07 …………   εκκίνηση

……!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’280’’ (  ‘’283’’ υποσελίδα ‘’283ω7’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-283ω7”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’283ω7’’

318γ ( 2021-7ος ) ……………………………….

………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

319δ ( 2021-7ος ) ……………………………….

………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

319ε ( 2021-7ος ) ……………………………….

…………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

341α ( 2021-8ος ) ……………………………….

…………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

373α ( 2021-11ος ) ………………………….

50.33’ :  ανακαλύφθηκε επίσης το 283ω7 = ΧΑΜΟΣ { & αναλογικές & με πόρους}[οίο θα πάει & ενΖ]

youtu.be/AZG045Go0D0

…….…… 283ω12 = χειρόγραφη διαθήκη ( στο … νεκροκρέβατο )

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’280’’ (  ‘’283’’ υποσελίδα ‘’283ω12’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-283ω12”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’283ω12’’

319ε ( 2021-7ος ) ……………………………….

…………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

…….…… 283ω15 = γονική – δωρεά { ψιλή κυριότητα & επικαρπία }

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’280’’ (  ‘’283’’ υποσελίδα ‘’283ω15’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-283ω15”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’283ω15’’

… 327γ ( 2021-7ος ) ……………………………….

……….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

…….………… 284α = ΟΧΙ βεβαιώσεις ΤΑΝ-ΤΑΣ.…..

2020-10-07 …………  εκκίνηση /// ΕΛΑ = έναντι φορολογητέου ποσού Δ.Ο.Υ.

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’280’’ (  ‘’284’’ υποσελίδα ‘’284α’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-284α”  ……………………….

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’284α’’

179ε ( 2020-10ος ) ………………………….

ενΖ-284α = ΟΧΙ βεβαιώσεις ΤΑΝ-ΤΑΣ

youtu.be/xVicbQnIhLE

363γ ( 2021-10ος ) …………………………

προδημοσίευση επόμενων κινήσεων ‘’ενΖ’’

         ενΖ-284α = ΟΧΙ ετήσιες βεβαιώσεις ΤΑΝ = υπερΠληρωμή φόρου Δ.Ο.Υ.

youtu.be/q400rUB_57U

…….……………… 287ε = ‘’χύμα στο κύμα”.…..

2020-10-07 ………………   εκκίνηση  /// ΕΛΑ = έναντι ΤΑΝ-ΤΑΣ.

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’280’’ (  ‘’287’’ υποσελίδα ‘’287ε’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-287ε”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’287ε’’

179ι ( 2020-10ος ) ………………………….

ενΖ-287ε = ”χύμα στο κύμα”

youtu.be/RBBVYFkmIyE

…….………… 288ι = ΤΑΝ – πόροι κ-15-17 = κατάργηση 2016.…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’280’’ (  ‘’288’’ υποσελίδα ‘’288ι’’

…… ‘’yT’’ ….… ”ενΖ-288ι”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’288ι’’

247γ ( 2021-2ος ) ………………………….

00.00’ :..///.. πόροι επί της πράξης {κ-15-17} ..///.. πόροι επί των δικαιωμάτων {ΤΑΝ-κ-18 & ΤΑΣ} ..///.. ταμεία σε ισχύ έως 2016-6ο ..///.. πόροι = δικαστήρια , φυλακές , συντάξεις δικαστών κλπ ..///.. οι πόροι καταργηθήκαν επί συριζα {(εντολής Ε.Ε. (= ενΖ-288ι)}

youtu.be/QClDSD5eJ30

418δ ( 2022-7ος ) ………………………….

01.00’ : ενΖ-ΑΕ = όφελος από πληροφορία ..///.. {νταβατζιλίκι των πόρων ΤΑΝ στους  ελλαδιστανούς , έως το 2016} , {

8soUZzOCk2w

………………… ‘’289η = αποδοχή κληρονομιάς’’…

……… ‘’yT’’ ….…”ενΖ-289η”  …..

165τ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-289η ( = αποδοχή κληρονομίας )

……….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

……… ‘’289θ = δικαιώματα αναλογικά ( ανοδικά )’’…

……………… ‘’yT’’ ….…”ενΖ-289θ”  …..

231γ ( 2021-2ος ) ………………………….

ενΖ-289θ = ανοδικά δικαιώματα  .. ΚΑΙ … στα 191 & 990

youtu.be/vcsX1ZfbVfg

233γ ( 2021-2ος ) ………………………….

289θ = διαχρονική μείωση συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων

        ( & γενικώς των υποχρεώσεων των καπιταλιστών )

youtu.be/eipDBI1A_Pg

………………………………..… 312 = Θάσος – νιμιτς – οηε – σκοπιανοί ….. αυτονόμηση 2021-08-20

…………………..… 321α = Θάσος = νερό στις πλαζ για τον λαό μου ….. αυτονόμηση 2021-08-20

……………….… ‘’321β = Θάσος = ουστ … βρωμόσκυλα…

ΙΔΕ wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’300 ( ‘’320’’ … ‘’321’’ υποσελίδα 321β

…‘’yT’’ ……”ενΖ-321β”…..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’321β’’

363γ ( 2021-10ος ) …………………………

προδημοσίευση επόμενων κινήσεων ‘’ενΖ’’

         ενΖ-321β = Θάσος = ουστ … βρωμόσκυλα

youtu.be/q400rUB_57U

…… 321γ = γλάροι – επαναπατρισμός στην Θασοπούλα ……..αυτονόμηση 2022-07-14

………….321δ = στροφή 90 μοίρες δεξιά του έργου …………………..”ΠΟΣΕΙΔΩΝ & ΑΜΦΙΤΡΗΤΗ”  ………………..αυτονόμηση 2022-07-14

……….…. ‘’321ε = κιτς φωτισμός στο λιμανάκι Λιμένα’’ ………….αυτονόμηση 2022-07-23

…… ‘’321ζ = αποκλεισμός εισόδου κουναβιών σε οικισμούς’’ …αυτονόμηση 2022-07-23

………………………………… 322α = Θάσος – 1.465 υπ. απόφαση 2019 ….. αυτονόμηση 2021-08-20

……………………..… 323α = Θάσος – ή ΑΟΖ με Κύπρο ή Μακεδονία ….. αυτονόμηση 2021-08-20

……………………….… ‘’412 = ζέα……

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’400’’ { ‘’410’’ ( υποσελίδα ‘’412’’

…‘’yT’’ ……”ενΖ-412”……………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’412’’

187ι ( 2020-11ος ) ………………………….

ενΖ-410 = ζεα

youtu.be/js97wWEaAzE

………….… ‘’422β = ΟΞΩ η ( απάνθρωπη ) παλαιά

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’400’’ { ‘’420’’ ( υποσελίδα ‘’422β’’

…‘’yT’’ ……”ενΖ-422β”……………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’422β’’

174η ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-420 =  ΟΞΩ παλαιά

youtu.be/YkNFidHr47s

……………………….… 469β = γκρέμισμα πουστροΑγαλματος ………..αυτονόμηση 2022-07-23

…………..… ‘’489 = ιστοσελίδα καλλιτεχνών……

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’400’’ { ‘’480’’ ( υποσελίδα ‘’489’’

…‘’yT’’ ……”ενΖ-489”……………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’489’’

181κ ( 2020-10ος ) ………………………….

ενΖ-480 (ιστοσελίδα καλιτεχνών)  

youtu.be/nWZzpriuumA

…………………… ‘’520 – επικύρηξη ερπετού’’…

……………… ‘’yT’’ ….…”ενΖ-520- επικύρηξη ερπετού”  …..

221α  ( 2021-2ος ) ………………………….

ΑΛΑΛΑ

        ενΖ-520 & επικήρυξη ερπετού

youtu.be/VvXMCj7mARQ

……………..… ‘’560 – σκυλόφατσα’’…

……………… ‘’yT’’ ….…”ενΖ-560- σκυλόφατσα”  …..

174ζ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-560 = κοπρόσκυλο

youtu.be/BVzjfiJzSzc

177δ ( 2020-10ος ) ………………………….

ενΖ-560 (σκυλοφατσα)

youtu.be/Y4whksfddv8

……… ‘’590β-δολοφονημένοι Έλληνες – κλεμένα Ελληνικά αρχαία – κατεστραμμένες ελληνοΟρθόδοξες εκκλησίες’’

2021-02-04 …………  εκκίνηση /// πατριαρχεία ( εκτός τουρκικου ) εντολή στον κάθε ιερέα & έλληνα απανταχού της γης , να γίνει καταγραφή 1) δολοφονημένων Ελήνων , 2) κατεστραμμένων ή κλεμμένων αρχαίων , 3) βανδαλισμένων εκκλησιών /// για κάθε Έλληνα , κατακρεούγηση ( οικονομική , οικογενειακή , ατομική ) ΣΕ 11 isis + 1 τουρκο παρακρατικό + 1 liberal παρακρατικό + 1 ΝΑΖΙ παρακρατικό

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’500’’ { ‘’590’’ ( υποσελίδα ‘’590β’

…‘’yT’’ ……”ενΖ-590β”……………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’590β’’

… ‘’yT’’ …’’ενΖ-590-δολοφονημένοι Έλληνες –αρχαία – εκκλησίες”  …..

224β ( 2021-2ος ) ………………………….

ενΖ 590 – Έλληνες δολοφονημένοι  & αρχαία  & εκλησίες Ελληνοορθόδοξες

youtu.be/hEEk-tSxPto

……………………… ‘’591 – Καλάς’’…

ΙΔΕ wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’500 ( ‘’590’’ υποσελίδα 591

… ‘’yT’’ …’’ενΖ-591”  ………………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’591’’

374 ( 2021-11ος ) ………………………….

ενΖ-591-καλας

youtu.be/qjGCNqU42Kg

………………..… ‘’640α = δολοφόνος’’…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’600’’ { ‘’640’’ ( υποσελίδα ‘’640α’

…‘’yT’’ ……”ενΖ-640α”……………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’640α’’

174ε ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-640α = δολοφόνος

youtu.be/HvZN0Q1rGvc

…………..…… ‘’640β = έκτρωση’’…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’600’’ { ‘’640’’ ( υποσελίδα ‘’640β’

…‘’yT’’ ……”ενΖ-640β”……………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’640β’’

174ε ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-640β = εκτρώσεις

youtu.be/HvZN0Q1rGvc

………………………………… ‘’640γ1 = αυτοκτονούντες λόγω covid ….ΟΧΙ χριστιανική ταφή’’

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’600’’ { ‘’640’’ ( υποσελίδα ‘’640γ1’

…‘’yT’’ ……”ενΖ-640γ1”……………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’640γ1’’

187κ ( 2020-11ος ) ………………………….

ενΖ-640 ( αυτοκτονούντες ΟΧΙ νεκροταφεία )

youtu.be/JgSEIViuUaE

……… ‘’735α = σύμβαση ανταλλαγής πληθυσμών’…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’700’’ { ‘730’’ ( υποσελίδα ‘’735α’

…‘’yT’’ ……”ενΖ-735α”……………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’735α’’

174δ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-735α = σύμβαση ανταλλαγής πληθυσμών’

youtu.be/4ms1yhuhpbM

…………………..…… ‘’736α = τράπεζα τούρκικη’…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’700’’ { ‘730’’ ( υποσελίδα ‘’736α’

…‘’yT’’ ……”ενΖ-736α”……………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’736α’’

174δ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-736α = τράπεζα τούρκικη

youtu.be/4ms1yhuhpbM

……… ‘’736γ = χρήματα Θασίων στον ‘’τούρκο’’’…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’700’’ { ‘730’’ ( υποσελίδα ‘’736γ’

…‘’yT’’ ……”ενΖ-736γβ”……………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’736γ’’

180κ-λ ( 2020-10ος ) ………………………….

ενΖ-730 (  πατριαρχειο vs Θάσος )

youtu.be/x6arU75mLXE

419α ( 2022-7ος ) ………………………….

50.05’ : ανάγνωση εγγράφου προς πρεσβεία της Ρωσίας : ενΖ-ΑΕ = διαμόρφωση ‘’δούναι και λαβείν’’ ..///.. zηλ – μπηχτές {περί ‘’770’’} , {π.χ. έρχεται αύριο ο τουρκος στο νησί}

youtu.be/ThrjAGaAv34

……………….… ‘’739β = πόλεμος ΝΑΖΙ’’’…

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’700’’ { ‘730’’ ( υποσελίδα ‘’739β’

…‘’yT’’ ……”ενΖ-739β”……………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’739β’’

221α  ( 2021-2ος ) ………………………….

ΑΛΑΛΑ

        ενζ-730-πόλεμος στους ΝΑΖΙ

youtu.be/VvXMCj7mARQ

363γ ( 2021-10ος ) …………………………

προδημοσίευση επόμενων κινήσεων ‘’ενΖ’’

         ενΖ-739β = πόλεμος ΝΑΖΙ

youtu.be/q400rUB_57U

……………… ‘’780-ΤΡΟΙΑ’’ ….…..

2020-09-07 ……………..…..

εκκίνηση = σειρά στην τηλεόραση – ΤΡΟΙΑ

ΕΠΙΚΥΡΗΞΗ στο μαύρο G ( αυτήν που υποδύεται την ΑΘΗΝΑ ) … 2 ημέρες ( min , ως διασκέδαση από zηλ )

… ΕΠΕΤΑΙ … ‘’ψυχική & νοητική’’ οδύνη ( σε προσωπικό επίπεδο )

… ΕΠΕΤΑΙ … ‘’ποινή συμμόρφωσης & παραδειγματισμού‘’ ( σε Ιστορικό επίπεδο )

… ΕΠΕΤΑΙ  … ΕΠΙΚΥΡΗΞΗ παραγωγού ( 95% ) – σκηνοθέτη – ‘’ΔΙΑ’’ – ‘’ΑΧΙΛΕΑ’’ – κλπ συντελεστών ( 5% )

……………… ‘’yT’’ ….…”780-ΤΡΟΙΑ”  …..

165λ ( 2020-9ος ) ………………………….

ενΖ-780 { σειράΤV  ΤΡΟΙΑ }

youtu.be/OL5CCM4S0dc

165μ ( 2020-9ος ) ………………………….

07.00’ : έχει γίνει στο προηγούμενο επεισόδιο η προδημοσίευση της ‘’780-ΤΡΟΙΑ σειρά tv’’ {zηλ = μπηχτές}

youtu.be/Ed0M3TJqi8U

……………… ‘’782β = εξέταση DNA’’ ….…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’700’’ { ‘780’’ ( υποσελίδα ‘’782β’

…‘’yT’’ ……”ενΖ-782β”……………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’782β’’

356δ ( 2021-9ος ) ………………………….

ενΖ-782β = εξέταση DNA

youtu.be/eR4oLXYCFug

……………… ‘’990=www-ΟΧΙ’’.…..

……………… ‘’yT’’ ….…”990= www-ΟΧΙ’’”  …..

278γ ( 2021-4ος ) ………………………….

ενΖ-990 = www ΟΧΙ

youtu.be/_uL3CkKHWj4